Prinaša novi Zakon res obvezno cepljenje in visoke kazni?

flu shot, needle, ouch
Foto: huntlh iz Pixabay

Novi Zakon o nalezljivih boleznih naj bi prinesel obvezno cepljenje in kazni tudi do 4000 evrov za kršenje karanten ter vse do 12.000 evrov za udeležbo na shodu, če je množično zbiranje prepovedano. No, vsaj takšne informacije so se v zadnjem času pojavile v javnosti in seveda dvignile veliko prahu.

Zakon o nalezljivih boleznih

Koalicijski poslanci so vložili svoj predlog Zakona o nalezljivih boleznih. Zakon določa, pod kakšnimi pogoji se lahko sprejemajo omejitveni ukrepi v času epidemije. Če bo zakon potrjen, bo večjo vlogo pri ukrepanju imel državni zbor. Ta naj bi potrjeval vse ukrepe, ki bi bili daljši od 30 dni, visoke globe za organizacijo protestov v času omejitve zbiranja pa bodo ukinjene.

Napačne interpretacije novega zakona

Po spletu pa so zaokrožile drugačne informacije. Po spletnih reakcijah sodeč naj bi novi zakon prinesel neusmiljene kazni – od 4.000 evrov do 12.000 evrov za tiste, ki karantene ali prepovedi zbiranja ne bi upoštevali.

audience, band, club
Bodo kazni, če bo zbiranje ljudi prepovedano, res visoke?
Foto: Pexels iz Pixabay

»V proceduro ste vložili predlog, ki bo dal drakonske kazni za vse tiste, ki se ne bi hoteli cepiti. 12.000 evrov za nekoga, ki se bo udeležil neprijavljenega shoda,« je koaliciji očital Branko Grims (SDS).

Poslanka Gibanja Svoboda Janja Sluga pa je to odločno zavrnila. »Ravno nasprotno. Drakonske kazni vaše vlade se ukinjajo! Se črtajo! 12.000 evrov, ki jih je vaša vlada sprocesirala, se črta.«

Kaj pravi predlog zakona o nalezljivih boleznih?

Novi Zakon na 17 straneh spreminja in dopolnjuje sporni 39. člen.

(Trenutni) 39. člen

Ob večji epidemiji ter ob naravnih in drugih nesrečah, ki lahko povzročijo hujšo epidemijo nalezljive bolezni, lahko minister, pristojen za zdravje, odredi naslednje začasne ukrepe:

 1. dolžnost zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, da opravljajo zdravstveno dejavnost v posebnih delovnih pogojih in omejitev njihove pravice do stavke;
 2. prepustitev v uporabo poslovnih in drugih prostorov, opreme, zdravil in prevoznih sredstev za zdravstvene potrebe (materialna dolžnost);
 3. določitev posebnih nalog fizičnim in pravnim osebam, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.

Ukrepi iz prejšnjega odstavka lahko trajajo največ, dokler obstajajo razlogi za širjenje epidemije.

O ukrepih iz prvega odstavka tega člena minister, pristojen za zdravje, nemudoma obvesti Vlado Republike Slovenije in Državni zbor Republike Slovenije.

Hkrati pa črta določene točke 57. člena.

(Trenutni) 57. člen

Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik:

 1. če ne ravna v skladu z ukrepom osamitve iz drugega odstavka 18. člena tega zakona;
 2. če ne ravna v skladu z ukrepom karantene iz prvega odstavka 19. člena tega zakona;

2.a  če ne ostane na naslovu, kjer izvaja karanteno na domu, ali ne omeji fizičnih stikov z osebami, ki ne prebivajo na tem naslovu v skladu z osmim odstavkom 19.a člena, sedmim odstavkom 19.b člena ali prvim odstavkom 19.c člena tega zakona;

2.b  če pri izpolnjevanju podatkov na podlagi četrtega in petega odstavka 19.b člena tega zakona navede neresnične podatke, na podlagi katerih pridobi izjavo o karanteni na domu, čeprav ni bil v visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni ali ne prihaja iz območja z visokim tveganjem za okužbo;

 1. če se ne zdravi oziroma ne ravna v skladu z 20. členom tega zakona;
 2. če se izmika ali onemogoča obvezno cepljenje iz prvega odstavka 22. člena tega zakona;
 3. če zavrača ali se izmika zaščiti s specifičnimi imunoglobulini v nasprotju s 23. členom tega zakona,
 4. če zavrača ali se izmika zaščiti z zdravili v nasprotju s 24. členom tega zakona;
 5. če zavrača ali onemogoča dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo iz 26., 27. in 28. člena tega zakona;
 6. če zavrača ali se izmika obveznim higienskim pregledom s svetovanjem iz 31. člena tega zakona;
 7. če opravlja delo ali dejavnost brez obveznega predhodnega zdravstvenega pregleda iz 31. člena tega zakona;
 8. če zavrača ali se izmika obveznim zdravstvenim pregledom iz 32. člena tega zakona;
 9. če ne opravi zdravstvenega pregleda, ki mu je bil odrejen pri zdravstveno higienskem pregledu;
 10. če opravlja delo v nasprotju s 33. členom tega zakona;
 11. če ravna v nasprotju s 35. členom tega zakona;
 12. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 39. člena tega zakona.

Za dejanje iz 1. do 6. točke prejšnjega odstavka se kaznuje za prekršek z globo od 400 do 4.000 eurov starš ali skrbnik otroka, ki je storil prekršek, če je to neposredna posledica opustitve starševske skrbi ali obveznosti skrbnika.

Če je v primeru prekrška iz 14. točke prvega odstavka tega člena, za katerega se kaznuje posameznik, ki organizira zbiranje ljudi v nasprotju s predpisom, s katerim je določen ukrep prepovedi oziroma omejevanja zbiranja ljudi na javnem kraju na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena tega zakona, narava prekrška posebno huda zaradi povzročitve nevarnosti za zdravje večjega števila ljudi v času, ko je zbiranje ljudi prepovedano zaradi nevarnosti širjenja nalezljive bolezni, se posameznik kaznuje z globo od 1.200 do 12.000 eurov.

Ni potrebe po strahu?

»Napačne interpretacije predloga lahko v javnosti povzročijo veliko strahu in s tem tudi škode,« svari Katarina Bervar Sternad iz Pravne mreže za varstvo demokracije za spletno mesto 24ur.com. Pojasnila je, da Zakon o nalezljivih boleznih obvezno cepljenje ureja v 22. členu, oni pa so se lotili 39. člena, ki tega ne ureja. Ureja pa večjo varnost ljudi. »Menimo, da je ta predlog zakona tisti, ki bo ljudi varoval pred prekomernimi posegi,« še opozarja.

»To je še eno od zavajanj, ki sem jih videla na socialnih omrežjih. Mi v 57. členu, ki se nanaša na globe, zelo jasno črtamo, še enkrat ponavljam, črtamo globe,« ponovno odgovarja Sluga. »Bistvo je, da nobena vlada ne bo tako kot prejšnja imela neomejenih pooblastil pri sprejemanju protikoronskih ali pa katerihkoli ukrepov, ki so povezani z virusom

Poslanska skupina Svoboda je pojasnila zadevo

Osnovni namen novele izvajanja odločbe ustavnega sodišča je, da zakon iz leta 1995 v nekaterih delih ni skladen z ustavo. Razprava o spremebi zakona je potekala že od leta 2021, ampak kot pravi poslanska skupina Svoboda, se je pretekla vlada raje ukvarjala z vladnimi odloki med epidemijo, ki so se izkazali za neustavne.

Novela novega zakona ne uveljavlja nobenega obveznega cepljenja. Prav tako se ne predvideva nobenega dodatnega zapiranja šol, ki se jih po zagotovilih vlade tudi ne bo zapiralo, ne nalagajo niti obveznosti nošenja mask v šolah. Novela zakona tudi ne uvaja nobenih novih prekrškovnih postopkov ali glob, temveč jih celo črta.

mask, students, school
Šole naj se ne bi zapirale, prav tako vlada ne simpatizira maskam v šolah.
Foto: Alexandra_Koch iz Pixabay

Predlog novele pa veliko strožje omejuje vlado pri vseh ukrepih, ki bi lahko posegali v osnovne pravice posameznika. Ta vloga in odgovornost bo pripadala strokovni skupini, v kateri bodo predstavniki medicinskih in tudi drugih strok.

Novela zakona prinaša zakonsko podlago, da lahko vlada in državni zbor ukrepata na ustrezen način ob morebitni epidemiji, je dejal premier Robert Golob. Na vladi pripravljajo tudi covidno strategijo, kako kljub koronavirusu normalno preživeti jesen in zimo brez zapiranja družbe.

Na kratko, omenjenje kazni v prejšnjih odstavkih najdemo v trenutno veljavnem Zakonu o nalezljivih boleznih, ne pa v osnutku novega, ki ga je pripravila nova vlada. Prav tako novi zakon za zdaj ne uveljavlja nobenega novega obveznega cepljenja.

Prejšnji članekCovid dodatek tudi za dijake in študente
Naslednji članekBizaren mesojedi dinozaver najden sredi Egipta

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.