GEA College

GEA College je vse od njene ustanovitve v letu 1990, v Sloveniji sinonim za poslovno izobraževanje s poudarkom na podjetništvu in menedžmentu. Na Fakulteti za podjetništvo so se izobraževala najbolj zveneča imena slovenskih podjetnikov, nastali pa so tudi mednarodno priznani projekti in najinovativnejša izobraževanja v podjetniških smereh.

 

V letu 2014/2015 Vam GEA College ponuja vpis v programe:

 

VIŠJEŠOLSKI:

Ekonomist – smer računovodja

Ekonomist – poslovna smer

Poslovni sekretar

VISOKOŠOLSKI:

Podjetništvo (tudi v angleščini)

Podjetništvo v turizmu 

Premoženjski svetovalec

MAGISTRSKI:

Podjetništvo

Podjetništvo v turizmu 

Management korporativne varnosti

MBA študij iz socialnega podjetništva

 

Premoženjski svetovalec

Novi študijski program Premoženjsko svetovanje bo po zgledu podobnih programov v državah z razvitim kapitalskim trgom zapolnil praznino med izredno makroekonomsko usmerjenimi tipom ekonomskega izobraževanja in preveč enostavnim in splošno usmerjenim tipom obstoječih oblik izobraževanja na področju upravljanja finančnih produktov. V premoženjsko svetovanje bo usmerjal v vse tiste posameznike, ki bodisi že razpolagajo z viri in idejami, kako razviti in ponuditi za trg privlačne finančne produkte in njihove optimalne kombinacije, bodisi tiste, ki šele razmišljajo o vstopu na trg storitev na področju premoženjskega svetovanja in prodaje premoženjskih produktov.

Program Premoženjsko svetovanje bo združeval podjetniška, ekonomska, finančna, managerska in tržna znanja ter specialistična znanja o različnih premoženjskih produktih predvsem s področja zavarovalništva, naložbeništva in bančništva. Izobraževanje bo usmerjeno v pridobitev znanja za določitev optimalnega portfelja premoženja posameznika oziroma družine s področja finančnih produktov (zavarovalništva, investicijski skladi, bančništvo) in sorodnih dejavnosti (npr. nepremičnine) ter specifičnih znanj, ki so pomembna za svetovalni dejavnost. Oblikovale se bodo tudi nove tehnike in koncepti premoženjskega svetovanja in pričakujemo, da se bo v Sloveniji v prihodnosti razvil tudi nov samostojen poklic premoženjski svetovalec.

 

Podjetništvo

Glavni cilj programa je spodbujati podjetniško razmišljanje in delovanje med mladimi. Namen programa je opogumljanje mladih za razvoj podjetniške priložnosti  s svojim podjetjem. Program zajema splošna znanja iz podjetništva, managementa in ekonomije ter specifične vsebine, ki so značilne za podjetništvo.

 

Študij ima šest semestrov, ki so organizirani kot moduli. V posameznem modulu študentje usvojite osnove podjetništva, ekonomije, obdelate osnove managementa in teme iz obvladovanja organizacije ter pridobite kompetence iz strateškega managementa v podjetništvu. V zadnjem diplomskem modulu opravite še zadnji izbirni izpit, obvezno študijsko prakso in diplomsko delo pod vodstvom mentorja.

 

Visokošolski strokovni program 1. stopnje Podjetništvo izvajamo tudi v angleškem jeziku in je odlična odskočna deska za mlade, ki se zavedajo nujnosti in priložnosti delovanja v mednarodnem okolju. Poleg znanja se tako med študijem kot po njem razvija spekter mednarodne mreže stikov poslovnih subjektov, podjetij in strokovnjakov. Za uspešno sodelovanje je potrebno aktivno znanje angleščine, saj ves program (vsa predavanja, izpiti in seminarske naloge) poteka v angleščini. Predavanja potekajo med tednom.

 

Management korporativne varnosti

Z magistrskim študijem Management korporativne varnosti omogočamo študentom poglobljeno podiplomsko izobraževanje, v katerem bodo pridobili teoretična in aplikativna znanja s področja managementa in vsebine, ki so značilne za korporativno varnost: geostrateški in politični vidiki varnostnih tveganj, varnostni standardi v poslovnih procesih, upravljanje varnostnih tveganj, informacijska varnost, načrtovanje in razvoj korporativne varnosti,  procesi nadzora, zavarovalništvo, gospodarsko poizvedovanje, ekološki vidiki itd.

Pridobiti ustrezna multidisciplinarna znanja, ki temeljijo na znanstveno raziskovalnem delu in praktičnih izkušnjah ter dobrih praksah v nacionalnem in mednarodnem korporativnem okolju. Diplomanti bodo pridobili znanja za vodenje organizacijskih struktur na področju korporativne varnosti v javnem in gospodarskem okolju ter mednarodnih korporacijah. V ta okvir še posebej sodi tudi delovanje v organizacijah, ki obvladujejo kritično infrastrukturo. Poleg navedenega bodo magistri pridobili vsa potrebna znanja in kompetence, ki so potrebne za delovanje v podjetniškem okolju in sicer kot samostojni podjetniki, ki bodo drugim organizacijam nudili tovrstne strokovne storitve s področja načrtovanja korporativne varnosti.

 

 

Za več informacij nas poiščite na 01/5881300, obiščite http://www.gea-college.si ali pišite info@gea-college.si

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.