Izkoristi svoj kreativni potencial in študiraj na Fakulteti za dizajn

Veste, da je kulturno-kreativni sektor v svetovnem merilu edini stalno rastoči sektor zadnjega desetletja in je tako postal pomemben segment gospodarstev po vsem svetu, primerljiv z avtomobilsko industrijo?

S študijem na Fakulteti za dizajn lahko postanete del sektorja, ki bistveno prispeva k družbeno-ekonomskemu razvoju lokalnih skupnosti, regij, držav in celotne EU.

Zakaj je ta sektor tako pomemben? Kulturni in ustvarjalni sektor je pomemben za zagotavljanje stalnega razvoja družb in je v središču kreativne ekonomije. Temelji na individualni ustvarjalnosti in talentu in ustvarja precejšnje ekonomsko bogastvo. Še pomembneje pa je, da je ključnega pomena za skupni občutek evropske identitete, kulture in vrednot. V gospodarskem smislu kažejo nadpovprečno rast in ustvarjajo delovna mesta – zlasti za mlade – ob krepitvi socialne kohezije.

Po podatkih Kreativnega foruma Slovenije, kulturno-kreativni sektor v Sloveniji trenutno zaposluje več kot 7 odstotkov delavcev, ustvaril je 2,4 milijarde evrov oziroma 2,5 odstotka prihodkov vseh slovenskih podjetij v letu 2018.V Evropi pa kulturne in kreativne industrije ustvarijo 709 milijard dolarjev prihodkov letno in omogočajo 7,7 milijona delovnih mest.

Fantazijska ilustracija

Zanimivost: Na dolgi rok bo kulturno – kreativni sektor verjetno ključno gonilo gospodarske rasti, saj svet želi obnoviti svoja gospodarstva po upadu, povezanem s Covid-19.

Fakulteta za dizajn (FD) je samostojni visokošolski zavod. Izvaja triletni visokošolski strokovni študijski program prve bolonjske stopnje »Dizajn« in magistrski študijski program »Dizajn«, ki obsega smeri:

Notranja oprema (30), Vizualne komunikacije (25), Moda in tekstilije (15), Dizajn management (20) in Nakit (10).

Na dodiplomski študijski program Dizajn (VS) – redni študij, FD sprejme 70 študentov. Fakulteta je za izvajanje dodiplomskega programa pridobila koncesijo, zato študentom ni potrebno plačati šolnine, razen za smeri Dizajn management in Nakit.

Vse smeri se izvajajo tudi IZREDNO. Več informacij o razpisanih mestih: https://fd.si/razpis-za-dodiplomski-studij-dizajn-2.html in https://fd.si/razpis-za-studijska-programa-dizajn-management-in-nakit-2.html

FD PROMO 22 INFO DAN

Prva pomembna prednost študija na Fakulteti za dizajn je interdisciplinarnost študijskih smeri, študijsko delo poteka v dinamičnem okolju ter v tesni povezanosti študentov in profesorjev – akademsko in strokovno usposobljenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Interdisciplinarnost znanj omogoča študentom uspešno komuniciranje z drugimi strokovnjaki različnih profilov ter razvijanje odnosa in odgovornost do svojega dela, sodelavcev, naročnika, uporabnika in družbe.

Fakulteta za dizajn študentom nudi:

  • projektno delo v studijih, v sklopu pedagoškega procesa,možnost sodelovanja na različnih domačih in mednarodnih natečajih in konferencah,
  • intenzivno sodelovanje z gospodarstvom preko fakultetnih laboratorijev,
  • skrb za nadaljnjo karierno pot v sklopu Kariernega centra,
  • predavanja, delavnice, okrogle mize z mednarodno uveljavljenimi strokovnjaki,
  • veliko možnost izbire Erasmus izmenjav,
  • možnost soupravljanja fakultete preko Študentskega sveta,
  • druženje s študenti drugih fakultet doma in v tujini v sklopu medinstitucionalnih projektov
  • pomoč pri uveljavljanju lastne blagovne znamke oz. lastnega podjetja.

Hotelska soba

Druga pomembna prednost fakultete so močne povezave z gospodarstvom, ki ustvarjajo karierne priložnosti tako za študente in diplomante, kot tudi za podjetja, ki prepoznavajo dizajn kot dodano vrednost končnega produkta. FD je članica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Diplomantom so odprta zaposlitvena mesta v gospodarskih panogah, kjer se razvijajo tako tehnološko kot oblikovalsko vrhunsko izdelani izdelki z visoko dodano vrednostjo, na področju notranjega opremljanja, oblikovanja tekstilij in oblačil in vizualnih komunikacij, diplomanti dizajn managementa pa bodo soustvarjali razvoj gospodarskih družb ter z vodenjem multifunkcijskih timov zagotavljali optimalen oblikovalski rezultat in posledično izboljševali konkurenčnost podjetja.

Tretja pomembna prednost fakultete je intenzivna mednarodna dejavnost. S pomočjo programa Erasmus + je Fakulteta za dizajn vzpostavila visoko kakovostno mrežo mednarodnih povezav (58 bilateralnih pogodb z VS institucijami). Fakulteta sodeluje pri delu mednarodnih združenj kot npr. World Design Organization ( WDO), združenja BEDA (The Bureau od European Design Associations), zduženja GIDE ( Group for International Design education), ECBN (European Creative Business Network) in NEB (New European Bauhaus Platform), s pomočjo katerih bogatimo znanstveno-raziskovalno, umetniško in pedagoško delo na fakulteti.

Tekstilna umetnost

Galerijo projektov fakultete si lahko ogledate na povezavi: https://galerija.fd.si/

Pogoj za vpis na fakulteto je OPRAVLJEN PREIZKUS NADARJENOSTI.

Preizkusi nadarjenosti bodo potekali:

  • po prvem prijavnem roku: od 30. 6. do 4. 7. 2022,FD, Prevale 10, 1236 Trzin
  • po drugem prijavnem roku: 7. in 9. 9. 2022, FD, Prevale 10, 1236 Trzin

Vsem bodočim študentom ponujamo možnost PRIPRAVLJALNIH TEČAJEV NA SPREJEMNE IZPITE »SOBOTNE AKADEMIJE«. Več informacij na spletni strani: https://fd.si/7937.html

PRVI PRIJAVNI ROK: 15. 2. do 18. 3. 2022

DRUGI PRIJAVNI ROK: 19. 8. do 23. 8. 2022

Informativni dnevi 2022 bodo potekali on – line.

INFORMATIVNI DAN fakultete bo v petek, 11.2. in v soboto, 12.2.

Več informacij o posameznih terminih predstavitev smeri in povezave:
https://fd.si/informativni-dnevi-na-fakulteti-za-dizajn-3.html

Lutke z različnimi oblačili

Pomembno obvestilo o lokaciji fakultete in izvedbi študijskega procesa

Od 1.10. 2022 dalje bo Fakulteta študijski proces izvajala na novi lokaciji: Dunajska 129, Ljubljana
ter na dislocirani enoti: Gerbičeva 51, Ljubljana ( Hiša za dizajn management in inovacije).

Imate dodatna vprašanja?
Kontaktna oseba: ga. Mileva Miškovič, vodja študentskega referata
Mail: referat@fd.si; info@fd.si
Telefon: 059 23 50 10; 031 383 883

Več informacij o fakulteti in predmetnikih se nahaja na spletni strani: https://fd.si/

Facebook: https://www.facebook.com/fakultetazadizajn.facultyofdesign/
Instagram: https://www.instagram.com/fakulteta_za_dizajn/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/5286775/admin/

Z veseljem vas pričakujemo!

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.