PREDSTAVLJA SE: Abitura

1.     Kako bi se predstavili v nekaj stavkih (kaj bi izpostavili)?

Abitura je zasebna višja strokovna šola, ki že 25 let izvaja študijske programe skladno s potrebami družbe in razvojnimi tendencami gospodarstva. Z vedno novimi študijskimi programi tako usposabljajo udeležence za poklice, ki v prihodnosti zagotavljajo zaposljivost in uspešno kariero. Prvotnima programoma Ekonomist in Poslovni sekretar, ki sta bila najkonkurenčnejša v gospodarskem okolju glede pridobljenih kompetenc, smo dodajali programe Varovanje, Velnes, Informatika, Gostinstvo in turizem in Organizator socialne mreže. Vsi študijski programi omogočajo veliko izbirnost modulov in predmetov, tako da lahko študentje izbirajo vsebine, ki so jim najpomembnejše. Študij Abitura izvaja v Celju in v Zagorju kot izredni študij in ga organizira tako, da lahko uspešno študirate tudi ob družini in delovnih obveznostih. Formalne oblike izobraževanja pa dopolnjuje z aktualnimi seminarji in delavnicami, ki dodatno zadovoljujejo potrebo po vseživljenjskem učenju in so na voljo vsem našim študentom, kot tudi diplomantom v okviru Kariernega centra.

 

2.     Katere so prednosti študija na vaši šoli?

Prednost študija na Abituri je vsekakor poudarek na sami praksi in povezovanje teoretičnega in praktičnega znanja skozi celoten študij. Pridobljena znanja in kompetence študente zato pripravijo na samostojno in odgovorno izvajanje nalog na delovnem mestu. Predavatelji niso le teoretiki, so priznani strokovnjaki na svojih delovnih področjih, ki posredujejo študentom najaktualnejša znanja že v teoretičnem delu izobraževanja in so pomembna vez s praktičnim izobraževanjem v delovnih okoljih. Redno pa so vključeni v sodelovanje tudi gostujoči predavatelji iz prakse. Programi omogočajo tudi veliko izbirnost modulov in predmetov, tako da lahko študentje izberete znanja, ki so za vas res pomembna.

Odlični materialni pogoji, ki jih na Abituri zagotavljamo, so ključni za uspeh in dobro počutje med študijem. Izobraževanje poteka v šestnajstih sodobno opremljenih predavalnicah in štirih računalniških predavalnicah (80 računalnikov), ki jih redno posodabljamo. Moderno opremljena knjižnica z več kot 10.000 enotami in dostopom do splošnih in strokovnih baz podatkov, ki je tudi polnopravna članica sistema COBISS in omogoča medknjižnično izposojo, pa je hkrati prijetno mesto za študij.

Izvajanje programa je prilagojeno, tako da lahko uspešno študirate tudi ob delovnih obveznostih in družini. Predavanja in vaje so organizirane z urnikom dvakrat tedensko popoldan v manjših skupinah. Ob začetku študijskega leta študentje prejmete celotni urnik. Študirate le en predmet hkrati, kar vam omogoča osredotočenje na posamezno snov in sproten študij, po koncu predavanj in vaj za posamezni predmet pa se prijavite k izpitu. Tako lahko postopoma opravljate vse študijske obveznosti, ki so potrebne za dokončanje študija. Pri tem vam stojimo ob strani in vas usmerjamo skupaj s predavatelji. S sodobnimi oblikami študija pa smo dostopni tudi tistim posameznikom, ki nimajo dovolj časa, da bi obiskovali klasična predavanja.

Velika prednost Abiture je tudi najugodnejša šolnina, ki jo lahko poravnate na več obrokov.

 

3.     Kateri so vaši največji dosežki (oziroma dosežki vaših študentov), na katere svoje nekdanje študente ste še posebej ponosni?

Sledenje potrebam po vedno višji izobrazbi je Abituro vodilo dalje k pridobivanju visokošolskih študijskih programov. Ustanovili smo Fakulteto za komercialne in poslovne vede in pripravili študijske programe, ki so logično nadaljevanje naših višješolskih programov. Z njimi se naši študentje zaradi organske povezave Abiture, višje strokovne šole, in Fakultete lahko srečujejo že v času višješolskega študija. S kakovostnim izobraževalnim procesom pa zagotavljamo uspešno vključevanje naših študentov tudi v delovno okolje, njihovo napredovanje ali nadaljevanje študija. Kakovost v izobraževanju Abiture in njene dosežke najbolj dokazujejo diplomanti z nagrajenimi diplomami, naziv Naj tajnica leta 2011, ki ga je prejela naša študentka, Lucija Koštomaj, in tudi zadovoljstvo ter uspešnost naših študentov. Lucija o svojem študiju na Abituri pravi … (glej sliko)

O nas pa so povedali tudi drugi naši diplomanti

 

4.     Katere novosti ste vpeljali nazadnje in kaj pripravljate za naprej (novi programi in možnosti)?

Novost na Abituri v novem študijskem letu sta programa Gostinstvo in turizem in Organizator socialne mreže. Tako gostinstvo kot tudi turizem in organizator socialne mreže so poklici prihodnosti, zato je zanimanja za te program izjemno veliko. Spodbujanje področja sociale je v svetu kot tudi v Sloveniji na državni ravni močno, zato bodo diplomanti te smeri imeli veliko podporo in možnosti za svojo kariero tudi s strani države. Prav tako pa je turizem izjemno pomembna gospodarska dejavnost in je v razvojnem programu opredeljena kot ena od ključnih panog. Prav vse turistične-gospodarske družbe bodo potrebovale ustrezno izobrazbeno raven kadrov v poklicih, ki so neposredno vezani na turistično dejavnost. Novost v letošnjem študijskem letu bodo na Abituri tudi prvi diplomanti študijskega programa Informatika, ki se ne bojijo aktivnega vključevanja v digitalizaciji sodobne informacijske družbe, možnosti za delo bo za njih dovolj.

 

5.     Kakšne možnosti se študentu odprejo s študijem na vaši fakulteti (različni programi na fakulteti in možnost nadaljevanja študija)?

Diplomanti v samo dveh letih pridobijo šesto stopnjo izobrazbe in ustrezen naziv. S kakovostnim izobraževalnim procesom, tesno povezanim s prakso, zagotavljamo uspešno vključevanje naših študentov v delovno okolje, kjer lahko samostojno in odgovorno izvajajo naloge na delovnem mestu, hitro lahko napredujejo, pogosto pa se tudi odločajo za nadaljevanje študija. Naš diplomant študijskega programa Varovanje, Matjaž Zaplatar, zaposlen kot pravosodni policist v Zavodu za prestajanje zaporne kazni Dob je svoje izkušnje predstavil … (glej sliko).

 

6.     Kakšne obštudijske dejavnosti ponuja fakulteta (društva, klubi, tekmovanja, debate, druženja …)?

Abitura omogoča študentom udeležbo na različnih predavanjih, konferencah, okroglih mizah in drugih dogodkih, pridobivanje izkušenj ter prijateljskih in poslovnih stikov iz različnih podjetniških krogov. Tako predavatelji kot tudi študenti pa lahko sodelujejo na Mednarodni znanstveni konferenci, ki jo naša Fakulteta organizira vsaki dve leti. Aktivno se lahko vključijo z znanstvenimi ali strokovnimi članki in v okviru sekcij debatirajo s strokovnjaki z različnih področij.

 

7.     Kakšne študente iščete, si želite?

Želimo si čim več motiviranih študentov, ki bodo zahtevali veliko strokovnega in praktičnega znanja in ki bodo proaktivno soustvarjali kakovostna srečanja v okviru študijskih in obštudijskih aktivnosti na Abituri, se aktivno vključevali v njene organe upravljanja, v dogodke na šoli; želimo si študente, ki so kritični in dajejo konstruktivne predloge za izboljšave, saj bomo le s takimi tudi mi lahko še naprej vedno boljši. Želimo si študente, ki bodo dosegajo dobre učne rezultate, ki bodo znali pridobljene kompetence dobro izkoristiti za svojo kariero, predvsem pa, da bodo zadovoljni in srečno v svojem delu. Želimo si še naprej študente, kot smo jih imeli in kot jih imamo.

Abitura d. o. o., podjetje za izobraževanje | Abitura Ltd, education company, Vocational college

Lava 7, 3000 Celje (SI)

www.abitura.si | facebook | +386 3 428 55 32

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.