PREDSTAVLJA SE: Fakulteta za arhitekturo

Poslanstvo

Fakulteta za arhitekturo je največja visokošolska institucija za izobrazbo arhitektov in urbanistov v Sloveniji. Zaposluje pedagoge in strokovne sodelavce, ki s svojim ustvarjalnim delom skrbijo za vrhunske nacionalne in mednarodne dosežke na področju arhitekturne umetnosti in znanosti. S svojim neposrednim pedagoškim pristopom, ki vključuje aktivne ustvarjalce iz prakse, znanja iz gospodarstva in kulture neposredno in brez časovnega zamika prenaša v študijsko okolje. Študenti so v stalni navezavi s praktičnimi izkušnjami, industrijo in lokalnimi skupnostmi. Kakovostna izobrazba bodočih arhitektov in urbanistov je temeljno poslanstvo fakultete. S svojim delom je vpeta v širše regionalne okvire. Študentska populacija v večini prihaja iz matične in zamejske Slovenije, vse večji delež pa predstavljajo tudi študenti iz hrvaške Istre in Zagorja, kakor tudi Bosne in Hercegovine, Srbije in Makedonije.

 

Po drugi strani pa, v tesnem sodelovanju s krovno institucijo Muzejem za arhitekturo in oblikovanje Slovenije, fakulteta skrbi za ohranjanje arhitekturne tradicije in razvoj sodobnih prostorskih teorij. Sodelovanje poteka na vseh ravneh, od promocije kakovostnih in relevantnih magistrskih nalog, organizacije razstav, do sodelovanja pri izvedbi temeljnih nacionalnih teoretskih in spomeniško varstvenih nalog s področja sodobne arhitekture.

 

Skupaj z MAO, ZAPS in arhitekturnimi društvi skrbi za ohranjanje, promocijo in širitev nacionalne pomembnosti arhitekture. Fakulteta za arhitekturo je partnerica pri vseh večjih arhitekturnih dogodkih v državi. S svojo pluralnostjo, širino in skrbjo za kakovost stalno spodbuja razpravo o temeljnih vrednotah arhitekture, prostora in prostorske kulture.

 

V sodelovanju z Urbanističnim inštitutom Slovenije, Zavodom za gradbeništvo in drugimi inštituti in organizacijami s svojim znanstveno raziskovalnim delom fakulteta bistveno prispeva pri identifikaciji in opredelitvi ključnih prostorskih izzivov sodobne urbanizacije, prostorske politike, ekologije, varnosti in kakovosti bivanja. S svojim delom in raziskovanjem zato že desetletja dejavno prispeva pri opredmetenju in uveljavitvah ciljev določenih z Arhitekturno politiko Slovenije.

Vizija

Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani si bo tudi v bodoče prizadevala, da v mednarodnem okolju doseže še vidnejši položaj in ugled. Pri tem bo kot svojo temeljno vrednoto in prednost izpostavljala kakovost in pluralnost študija, vpetost v aktualno arhitekturno produkcijo in  zavezo razvoju arhitekturne teorije.

 

Arhitektura in urbanizem sta že v svoji definiciji stroki, ki sta utemeljeni na interdisciplinarnem pristopu. Zato bo, med ključnimi prizadevanju fakultete, izstopal napor, da pri raziskovalnih in produkcijskih projektih, ki vse bolj zahtevajo interdisciplinarni pristop, s svojo širino, koherenco in integralnostjo pristopa povzema povezovalno in  usmerjevalno vlogo.

 

Med kratkoročne cilje fakultete, uresničljive do leta 2020, umeščamo dvig kakovosti in teoretične poglobljenosti študija, uveljavitev avtonomne založbe za razvoj prostorske teorije, načrtovanja in diskurza, skrb za dodatno izobrazbo arhitektov in urbanistov v praksi, promocijo pomena in odgovornosti do prostora med osnovnošolsko in srednješolsko populacijo, predvsem pa promoviranje kakovostnih študijskih dosežkov v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo
Zoisova cesta 12 
SI – 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)1 200 07 49

http://www.fa.uni-lj.si/

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.