Predstavljamo Psihoterapevtsko ambulanto Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani

V Psihoterapevtski ambulanti Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (SFU Ljubljana) visoko usposobljen tim izkušenih terapevtov in specializantov različnih psihoterapevtskih pristopov nudi kvalitetne psihoterapevtske storitve. Vzpostavljamo tudi enoto za Psihoterapijo otrok in mladostnikov ter Psihološko ambulanto. Izvajamo različne psihoterapevtske metode in oblike dela z ljudmi – individualne terapije, terapije za pare, družinske in skupinske terapije. Naša ambulanta med drugim predstavlja učno bazo za študente psihoterapije, namenjena pa je tudi znanstveno raziskovalnemu delu na področju psihoterapevtske znanosti.

Namen

Ustanovitev Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani in v njenem okviru Psihoterapevtske ambulante, je za področje psihoterapije v Sloveniji pomembna prelomnica tudi v smislu dostopnosti kakovostnih psihoterapevtskih storitev čim širšemu krogu ljudi, še posebej ranljivim skupinam. Podatki rednih zdravstvenih statistik, raziskav ter izkušnje iz prakse v Sloveniji kažejo na izrazit porast težav duševnega zdravja in nekaterih duševnih motenj, še zlasti pervazivnih motenj, motenj pozornosti, stresnih in prilagoditvenih motenj, anksioznih motenj in demence. Med dejavnike tveganja za duševne težave in motnje poleg individualnih dejavnikov (kot so spol, starost, dednost, osebnostne značilnosti in lasten življenjski slog) spadajo tudi dejavniki okolja. Med slednjimi so pomembni tudi današnji hiter način življenja, visoka pričakovanja do posameznika, naraščajoče socialno ekonomske neenakosti in prikrajšanosti, osamljenost starejših in onemoglih oseb.  Pomemben dejavnik, ki negativno vpliva na obstoječe stanje na področju duševnega zdravja je tudi stigma, ki je v veliki meri posledica nezadostnega poznavanja ozadja duševnih bolezni in izrazito zaviralno vpliva na iskanje pomoči (ReNPDZ18–28).

V Psihoterapevtski ambulanti SFU Ljubljana imamo še posebej v mislih ranljive skupine prebivalstva, ki jih sedanji čas krize in socialno-ekonomskih stisk še bolj potiska čez družbeni rob in tako je bil od vsega začetka eden od najpomembnejših ciljev prav ponudba brezplačnih ali subvencioniranih storitev ranljivim skupinam prebivalstva. Pri plačilu terapije se v naši Psihoterapevtski ambulanti med drugim upošteva dohodek, tako je lahko za ljudi z nizkimi prihodki terapija tudi brezplačna oz. zanjo plačajo le simbolični znesek.

Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018 – 2028 izpostavi nezadostno mrežo zdravstvenih  služb na področju duševnega zdravja v Sloveniji in neenakomerno dostopnost prebivalcev nekaterih regij do različnih virov pomoči. V ta namen je FPZ SFU odprla tudi Psihoterapevtsko enoto v Mariboru. Poskušamo pa mrežo psihoterapevtskih ambulant še razširiti.

Cilj

Pomemben cilj delovanja Psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana je tudi izboljšanje ravni skrbi za duševno zdravje otrok in mladostnikov, saj strokovnjaki opozarjajo, da je raven skrbi za duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji nezadovoljiva, dostopnost kakovostne in učinkovite pomoči pa iz leta v leto manjša. Ravno zato si prizadevamo vzpostaviti tudi Enoto za psihoterapijo otrok in mladostnikov.

Zaradi izrednega pomena in vpliva duševnega zdravja na blaginjo in na zmožnost razvoja družbe je bilo okviru EU sprejetih več dokumentov iz katerih izhaja, da se je težišče preneslo iz duševnih motenj na njihovo preprečevanje oziroma promocijo, ter spodbujanje in ohranjanje duševnega zdravja. In prav promocija, preventiva, destigmatizacija in kreiranje novih politik na področju psihoterapije in duševnega zdravja so med pomembni cilji Psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana. V Psihoterapevtski ambulanti SFU skrbimo za promocijo duševnega zdravja tako skozi usposabljanja strokovnjakov na področju psihoterapije in psihologije, kot tudi skozi neposredno delo z ljudmi, ki imajo težave v duševnem zdravju.

Strokovna pomoč

V okviru kliničnega dela v  Psihoterapevtsi ambulanti SFU Ljubljana najpogosteje obravnavamo depresije, tesnobnostne (anksiozne) motnje, psihosomatske motnje, težave s spanjem, odvisnosti, obsesivno kompulzivne motnje, nasilniško vedenje, motnje spolnosti, strahovi povezani s šolo, vzgojni problemi, partnerski in družinski konflikti, motnje povezane z odtujenostjo, krize smisla, problemi povezani s staranjem, kronični stres na delovnem mestu ter izgorelost pri delu.

V okviru Psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana delujejo strokovnjaki različnih psihoterapevtskih pristopov: psihoanaliza, sistemska psihoterapija, geštalt terapija, transakcijska analiza, hipnoterapija, logoterapija, EMDR, sprostitvene tehnike idr.

Psihoterapije lahko potekajo v naslednjih jezikih: slovenskem, angleškem, francoskem, srbskem, hrvaškem, italijanskem in albanskem.

Kontakt

Psihoterapevtska ambulanta v Ljubljani deluje vsak delovnik od 8.00 do 21.00.

Najdete nas na Trubarjevi ulici 65 v Ljubljani ter v Zavodu Pamina – Psihoterapetvska ambulanta SFU na Kajuhovi ulici 12 v Mariboru.

Za več informacij lahko obiščete spletno stran FPZ SFU Ljubljana/Ambulanta. Kontaktirate nas lahko po elektronski pošti ambulanta@sfu-ljubljana.si ali nas pokličete vsak delovnik med 9. in 15. uro na telefonsko številko +386 (0)51 382484.

Za obisk naše psihoterapevtske ambulante v Mariboru pa se lahko dogovorite po e-pošti info@pamina.si ali pokličete na telefonsko številko +386 (0) 70 544 544.

Za več informacij lahko obiščete tudi spletno stran psihoterapevtska-ambulanta.si.

ambulanta@sfu-ljubljana.si | +386 1 425 44 33 | Spletna stran

V okviru svoje študijske prakse odgovarjajo študenti SFU Ljubljana, pod strokovnim mentorstvom izkušenih psihoterapevtov Psihoterapevtske Ambulante SFU. Če potrebuješ poglobljeno pomoč, nudi Ambulanta SFU različne oblike psihoterapije.

Prejšnji članekTop 3 prehranski dodatki
Naslednji članek»Pljuča Zemlje« še vedno v primežu požarov
ambulanta@sfu-ljubljana.si | +386 1 425 44 33 | Spletna stran

V okviru svoje študijske prakse odgovarjajo študenti SFU Ljubljana, pod strokovnim mentorstvom izkušenih psihoterapevtov Psihoterapevtske Ambulante SFU. Če potrebuješ poglobljeno pomoč, nudi Ambulanta SFU različne oblike psihoterapije.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.