Priznanje za izjemno prodorne dosežke na področju podjetništva

Podjetniško trgovska zbornica (PTZ) enkrat letno podeljuje priznanje Pomladni veter. Tudi letos, že osmič zapovrstjo, v sklopu 9. mednarodne konference za mikro, mala in srednja podjetja (MSP) Zgrabimo priložnost. Priznanje se podeljuje za izjemno prodorne dosežke na področju podjetništva in sicer 7. aprila v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem.

Priznanje Pomladni veter se podeli ustanovi, organizaciji, družbi ali posamezniku, ki je po mnenju članov GZS, sekcij in zbornic znotraj GZS, največ prispeval k spodbujanju podjetništva in zdravega podjetniškega okolja v Sloveniji.  Priznanje lahko prejmejo posamezniki, podjetniki, ter druge osebe javnega in zasebnega prava, kot so podjetniški inkubatorji, tehnološki parki, javne agencije ali lokalne skupnosti.

Člani PTZ so predloge za nagrado zbirali od decembra

Priznanje se podeljuje z določenimi cilji spremljanja in prepoznavanja vidnih prispevkov posameznikov in organizacij, širjenju dobrih podjetniških praks in drugih aktivnosti pri pospeševanju podjetništva. Upravni odbor Podjetniško trgovske zbornice (PTZ) vsako leto na novo oblikuje petčlansko komisijo, ki ocenjuje dosežke predlaganih kandidatov. Kandidate člani Podjetniško trgovske zbornice (PTZ) predlagajo tri mesece pred znanim datumom konference MSP.

Izbira prejemnika priznanja

Pri izbiri prejemnika priznanja se upoštevajo določena merila, ki so razpisana s strani PTZ, s poudarkom na spodbujanju podjetništva.

Merila za podelitev priznanja so:

 • predlaganje ukrepov za ustvarjanje pozitivne podjetniške klime z odpravo administrativnih ovir in oblikovanje prijaznega ekonomskega in pravnega podjetniškega okolja;
 • prispevek z zamislimi in predlogi za večje vključevanje mikro in malih podjetij v aktivnosti in iniciative za povečanje njihove poslovne internacionalizacije;
 • zgled poslovno in družbeno odgovornega podjetnika;
 • predano trajnejše delo v organih in delovnih telesih;
 • zgled dobre prakse pri vnašanju menedžerske in tehnološke inovativnosti pri vodenju in rasti malih podjetij;
 • spodbujanje izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo zaposlenih v podjetju ter vključevanje podjetja v dualne oblike izobraževanja z nudenjem kvalitetne delovne prakse in spremljanjem mladih v njihovem poklicnem in drugem strokovnem izobraževanju različnih ravni zaradi možnosti poznejše zaposlitve;
 • oblikovanje in izvajanje izvirnih praktičnih programov izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo;
 • spodbujanje različnih oblik dostopa mikro in malih podjetij do informacij s področja pravnega okolja in iniciativ za ustvarjanje poslovnih priložnosti;
 • spodbujane sodelovanja velikih podjetij z domačimi mikro, malimi in srednjimi podjetji, še posebej na področju izvoza;
 • pomoč start-up-om pri realizaciji poslovnih idej z ustreznimi poslovnimi načrti;
 • spodbujanje inovativnosti in hitrejšega prenosa podjetniških inovacij v prakso;
 • spodbujanje prehoda v redne zaposlitve, samozaposlovanje ter socialnega podjetništva.

KZ Metlika je bila prejemnica priznanja Pomladni veter za leto 2021

Preteklo leto je na 8. MSP konferenci Zgrabimo priložnost priznanje Pomladni veter prejela KZ Metlika z.o.o., za izjemne dosežke od ustanovitve ter za dosežke med Covid-19 krizo, kjer so kljub beleženju velikega upada prihodkov, del sredstev od spletnih naročil namenili za dobrodelne pakete. Priznanje je direktorici KZ Metlike Tatjani Malešič podelil Trivo Krempl, predsednik Komisije za podelitev priznanja Pomladni veter.

Prejemniki preteklih let:

2014 – Jože Vencelj, IST, d.o.o.

2015 – Mestna Občina Koper (Jana Trolja)

2016 – Gea College (mag. Katja Kraškovic)

2017 – Fama D.O.O. (Aleksander Lemut)

2018 – Razvojna zadruga Soča – Trenta (Bruno Komac)

2019 – Slovenski podjetniški sklad (mag. Tomanič Vidovič)

2020 – Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtcev Slovenije (Iztok Kordiš)

2021 – KZ Metlika, z.o.o. (Tatjana Malešič)

S priznanjem Pomladni veter, Podjetniško trgovska zbornica ustanovam, organizacijam, družbi in posameznikom potrjuje, da so na pravi poti, ter hkrati spodbuja podjetništvo in zdravo okolje v podjetništvu.

Vabljeni na 9.  mednarodno konferenco MSP 2022 ZGRABIMO PRILOŽNOST, ki  bo 7. in   8. aprila na Vranskem

Konferenca se bo tudi letos dotika aktualnih tematik. Prvi dan bo namenjen Virom financiranja, kar je v luči aktualne situacije po pandemiji, vojne v bližini in napovedim večje gospodarske krize velik izziv.

Drugi dan konference pa se bo posvetil podjetnicam. Tematski poudarki konference v petek 8. aprila bodo kompetence, ki jih podjetnice potrebujejo za vstop, razvoj in obstanek v podjetništvu.

Več informacij o konferenci.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.