Širiti obzorje in krepiti kritično misel na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem

Pročelje Fakultete za humanistične študije

Fakulteta za humanistične študije je mlada in zagnana fakulteta Univerze na Primorskem. Prepoznavni smo po odprtem, neposrednem in odkritem odnosu med študenti in učitelji. Naše študijske skupine so majhne, kar študentom omogoča boljši razvoj lastnih interesov, omogočamo jim tudi redno sodelovanje v okviru projektnega dela in še več študijske prakse. Fakulteta se je v prostoru uveljavila kot pomemben generator znanja, ki okolje bogati s humanističnimi vsebinami, znanjem in dogodki.

Študenti v okviru študija spoznavajo in raziskujejo družbe in okolje preteklosti, da razumejo in vrednotijo kompleksnost sedanjosti in se pripravijo na izzive prihodnosti. Oblikujemo razgledane in kritične posameznike, ki znajo in zmorejo samostojno in kritično razmišljati, prepoznati probleme in izzive sodobne družbe, okolja, planeta, se opredeljevati do njih in, kar je najpomembneje, iskati ustrezne rešitve za blagostanje vseh prebivalcev planeta.

Oglas za informativni dan

Katere programe izvajamo?

Univerzitetni programi

Enopredmetni: Geografija, Italijanistika, Slovenistika, Zgodovina, Medkulturno jezikovno posredovanje, Komuniciranje in mediji

Dvopredmetni: Arheologija, Geografija, Zgodovina

Magistrski programi

Arheološka dediščina Sredozemlja, Geografija, Geografija (dvopredmetni pedagoški), Italijanistika, Italijanistika (pedagoški), Jezikovno posredovanje in prevajanje, Komuniciranje in mediji, Kulturni študiji in antropologija, Slovenistika (pedagoški), Zgodovina, Zgodovina (dvopredmetni pedagoški)

Doktorski programi

Antropologija, Arheologija, Geografija, Jezik in medkulturnost, Slovenistika, Upravljanje kulturnih virov in arhivov, Zgodovina Evrope in Sredozemlja

Študentke se učijo za mizami

Kakšna je uporabnost in potreba po teh vedah?

Naše znanosti sodijo med najstarejše, kar jih je človek razvil in obstajajo že več tisočletij, kar kaže, da jih človek in družba potrebujeta in cenita. Humanistične vede so, tako kot naravoslovne, temeljna raziskovalna področja, ki morajo biti družbi enakovredno zastopana in jih moramo neprestano razvijati. Brez raziskovanja in poznavanja družbe, kulture, zgodovine, dediščine, okoljskih procesov in sprememb bi izgubili svojo identiteto, ne bi poznali svojih potencialov, razumeli današnje družbe in ne bi znali odgovoriti na temeljna vprašanja – kdo smo in zakaj, kakšna je naša vloga pri oblikovanju temeljev za prihodnost.

Izkušnje in možnosti za zaposlitev

Fakulteta pridobiva številne projekte na področjih humanistike in družboslovja, v katere vključujemo tudi študente. Omeniti velja projekte Po kreativni poti do praktičnega znanja, kjer študenti sodelujejo s podjetniki, zavodi, društvi in tako stopijo v neposreden stik z morebitnimi delodajalci. V zadnjih letih smo tako raziskovali življenje ribičev, mitologijo Krasa, srednjeveške napise, preučevali vplive podnebnih sprememb na vodne vire, oblikovali vsebine in delavnice za obiskovalce Arheološkega parka Simonov zaliv, s Parkom Škocjanske jame smo raziskovali prehrano, zdravilne rastline, lipicance in še kaj …

Odlično sodelujemo z inštitucijami, ki nudijo študentom praktične izkušnje – Park Škocjanske jame, Italijanska skupnost, Arheološki park Simonov zaliv, Pokrajinski muzej Koper, Inštitut za raziskovanje Krasa ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Inštitut za novejšo zgodovino, Slovenski etnografski muzej, so le nekateri od njih.

Avla Fakultete za humanistične študije

Naša mednarodna vpetost je prepoznavna s članstvom v Unesco Unitwin mreži za podvodno arheologijo, Unescovi katedri za svetovno dediščino in muzeologijo, zelo ponosni pa smo tudi na sveže ustanovljeno Unescovo Katedro za interpretacijo in izobraževanje za spodbujanje celostnih pristopov k dediščini, saj bomo z aktivnostmi le-te še dodatno popestrili študijsko izkušnjo vsem vedoželjnim študentom.

Možnosti za mednarodno sodelovanje in študij v tujini pa omogočajo predvsem številni Erasmus in Ceepus sporazumi.

Trajnostni razvoj in sodobno gospodarstvo odpirata številne možnosti za široko razgledane posameznike, ki so drzni, prodorni in znajo prepoznati ter razvijati svoje potenciale. In to so kompetence naših diplomantov.

Zaposljivost diplomantov je v sodobnem času enako problematična za skoraj vse diplomante. Potrebe na trgu se hitro spreminjajo in pomembno je, da naše študente naučimo samostojnosti, prilagodljivosti, skupinskega in projektnega dela, jih opremimo s praktičnimi izkušnjami in povežemo z morebitnimi delodajalci. Z večino študentov ohranjamo stik in analize kažejo visok odstotek zaposljivosti v različnih oblikah in okoljih. Naši diplomanti so zaposleni v arhivih, muzejih, občinskih upravah, zavodih, konzulatih, tudi šolah, mnogi stopijo na pot samostojnega podjetništva, po nekaj letih delovnih izkušenj pa se marsikdo odloči za nadaljevanje raziskovalnega dela na doktorskem študiju.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.