Volitve 2022 – VESNA – zelena stranka: »Zahtevali bomo vzpostavitev Nacionalne garancijske sheme za pridobitev bančnega kredita za nakup oz. obnovo prvega stanovanja ali hiše.«

Letošnje državnozborske volitve bodo potekale v nedeljo, 24. aprila 2022, področje urejanja položaja mladih pa predstavlja pomemben del programa vseh strank. Kako se bodo lotile reševanja problematike mladih? Spremljaj naš portal za informacije iz prve roke!

VESNA – zelena stranka je nova politična stranka, ki je bila ustanovljena februarja letošnjega leta. Njena sopredsednika sta Urša Zgojznik in Uroš Macerl. Stranka se posveča predvsem trajnostnemu razvoju države.

Kaj načrtujete za širitev in višjo kvaliteto STEM (science, technology, engineering and mathematics – znanost, tehnologija, strojništvo in matematika) programov v izobraževanju?

Preboj v zanimanju za STEM programe v izobraževanju ter kasneje pri zaposlovanju v teh poklicih vidimo le na način, da vladna politika, gospodarstvo in izobraževalne ustanove tega problema ne rešujejo več vsaka zase. STEM poklici so naložba v prihodnji razvoj države, temelji prihodnjega gospodarstva. Vlada mora najti pogum in ta področja umestiti med strateške usmeritve države, uvesti shemo dopolnilnega štipendiranja za te poklice (k vsaki štipendiji s strani gospodarstva doda znesek v višini 200 €), poveča financiranje izobraževalnih ustanov, ki izvajajo te programe, in dodatno spodbujati mednarodno sodelovanje v izobraževalnih procesih.

V svojem programu naslavljamo STEM področje v povezavi z neenakostjo spolov na področju tehničnega in naravoslovnega izobraževanja. V Sloveniji namreč že dlje časa opažamo problem neenakomerne porazdelitve žensk in moških v izobraževanju in kasneje na delovnih mestih, predvsem na STEM področju. Veliko žensk iz izobraževanja in poklica izstopi tudi zaradi sistemskih ovir.

Na tem področju načrtujemo programe za zbujanje ambicij pri deklicah, da se odločajo za tehnične in naravoslovne poklice in izobraževanja in uveljavljanju ukrepov za ohranjanje žensk v STEM poklicih, vključno s preprečevanjem diskriminacije v izobraževanju in na delovnem mestu.

Kakšne načrte imate za urejanje stanovanjske stiske mladih?

V Vesni – zeleni stranki menimo, da so stanovanja najprej in predvsem naši domovi. S stanovanji moramo posameznikom zagotoviti možnost zaživeti svoje življenje in si ustvariti družino, zato ne smejo biti zgolj instrument trga in vir dodatnih zaslužkov v bančnem in gradbenem sektorju.

Stanovanjska politika mora vsem mladim, za katere so stanovanja še posebej težko dostopna, zagotoviti možnost za vstop v samostojno in dejavno ustvarjalno življenje, ne da bi padli v skupino, v kateri je tveganje revščine visoko. Sočasno moramo omogočiti možnost poselitve na območjih, kjer številna stanovanja in stanovanjske hiše zaradi odseljevanja ostajajo prazna.

V VESNI – zeleni stranki zagovarjamo drugačen koncept zagotavljanja možnosti, da si vsakdo ustvari svoj prvi dom. Zahtevali bomo vzpostavitev Nacionalne garancijske sheme za pridobitev bančnega kredita za nakup oz. obnovo prvega stanovanja ali hiše. Le tako lahko prekinemo začarani krog nemogočih zahtev bank ob negotovih oblikah zaposlitve mladih ter lakomnosti nepremičninskega trga.

Naša reforma bo mladim zares in ne zgolj na papirju omogočila nakup novega, prenovo obstoječega ali izgradnjo prvega domovanja. V kombinaciji z uvedbo nepremičninskega davka, ki bo obremenil prazna stanovanja in nepozidana zazidljiva zemljišča, bo znižala težnjo po špekulativnih investicijah v stanovanja. Spodbudila bo gradnjo ustreznih stanovanj po velikosti in standardih modernega bivanja.

Poleg tega bomo investicijo v nakup prvega stanovanja ali hiše oprostili plačila davkov in tudi na ta način mlade spodbudili k nakupu in obnovi stanovanj ter v dogovoru z lokalnimi skupnostmi nadaljevali vlaganja v gradnjo neprofitnih stanovanj.

Kako se nameravate lotiti reševanja zaposlitvenih težav mladih (pomanjkanje pripravništev, težja zaposljivost, odhod najboljših kadrov v tujino, zakasnjene upokojitve)?

VESNA – zelena stranka probleme mlade generacije razume kot skupek posameznih povsem napačnih odločitev zaporednih vlad in dopuščanju izkoriščevalskega načina delovanja trga.

Zato bomo brez popuščanj in neučinkovitih kompromisov od prihodnje vlade zahtevali, da celoten nabor problemov naslovi v okviru enega paketa.

Ustanoviti moramo Nacionalno garancijsko shemo za pridobitev bančnega kredita za nakup oz. obnovo prvega stanovanja ali hiše.

Ta ukrep bo, med ostalimi povsem jasnimi učinki, pripomogel tudi k opolnomočenju mladih in skupaj z zakonsko prepovedjo prekarnih oblik zaposlitev mladi generaciji omogočil, da bodo na zaposlitvenem trgu predstavljali enakovredno skupino.

Hkrati smo se v VESNI – zeleni stranki zavezali k uveljavitvi davčne oprostitve prihodkov od dela za prva 3 leta zaposlitve. Ta ukrep bo mladim, prvič zaposlenim, omogočil višje neto prihodke do časa, ko v praksi dosežejo svoje prvo napredovanje v službi.

In prav tukaj, v kombinaciji prve zaposlitve po pravičnih pogojih, višje neto plače in možnosti osamosvojitve od staršev ter oblikovanje lastne družine v svojem domu, vidimo največjo garancijo za zmanjševanje števila odhodov izobražene mlade generacije v tujino.

V VESNI – zeleni stranki menimo, da je čas za dejansko medgeneracijsko solidarnost. Le da je tokrat napočil čas, ko le ta ne bo le enosmerna (od mlajših k starejšim), ampak bo zaživela v obe strani.

Urednica revije Študent

Prejšnji članekTako dolgo se razgraja ta kos oblačila
Naslednji članekVeš kdo je Nando Dixkontrol? Žalostni padec očeta katalonske elektro glasbe MAKINE

Urednica revije Študent

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.