Nov sistem štipendiranja

Novo študijsko leto je pred vrati, z njim pa kar nekaj novosti, pomembnih za študente. V Študentski svetovalnici ŠOU v Ljubljani smo se tako odločili, da jesen v reviji Študent začnemo s predstavitvijo sprememb na področju štipendiranja, ki so za vse študente zelo pomembne. Pojdimo po vrsti.

S 1. 9. 2008 so se začeli uporabljati novi predpisi s področja štipendiranja, ki prinašajo kar nekaj novosti, ki pa ne veljajo za vse. Za tiste, ki so v letu 07/08 prejemali Zoisovo štipendijo, pa bodo v letu 08/09 še vedno na isti šoli (npr. gredo iz 2. letnika v 3. letnik), bodo v letu 08/09 veljala stara pravila. To pomeni npr., da bodo v letu 08/09 ti Zoisovi štipendisti prejemali štipendijo, če bodo imeli povprečje 7,0 (če so študentje) oziroma imeli dober uspeh (če so dijaki).

Za vse ostale dijake in študente velja nov sistem štipendiranja, tako na področju državnih ( kot se po novem imenujejo republiške štipendije) kot Zoisovih štipendij.
 
PRIDOBITEV/OHRANITEV DRŽAVNE ŠTIPENDIJE PO NOVIH PREDPISIH

Če želi nekdo v letu 08/09 prejemati državno štipendijo, potem mora izpolnjevati dva pogoja: 1. da ima status dijaka ali študenta ter 2. da so njegovi dohodki oziroma dohodki njegove družine pod določeno mejo.

Višina te meje se določi za vsakega posameznika posebej, glede na kraj bivanja. Najnižja možna meja je 3807 EUR letno na družinskega člana, najvišja možna meja pa je 4124 EUR letno na družinskega člana. Pri izračunu se razen v izjemnih situacijah (npr. smrt staršev ali izguba službe) upoštevajo neto dohodki iz koledarskega leta 2007.

PRIDOBITEV ZOISOVE ŠTIPENDIJE PO NOVIH PREDPISIH

Če želi nek študent, ki v letu 07/08 ni prejemal Zoisove štipendije, za leto 08/09 pridobiti štipendijo, mora najprej izpolnjevati vsaj enega od t.i. vstopnih pogojev: 1. da ima povprečje ocen v študijskem letu 07/08 vsaj 8,50, 2. da je glede na povprečje ocen v letu 07/08 med 5% najboljših v svojem letniku, 3. da je v zadnjih 2 letih dosegel vsaj en izjemen dosežek, 4. da je bil v letu 07/08 zlati maturant. Kaj se šteje za izjemni dosežek, je določeno v Pravilniku o dodeljevanju Zoisovih štipendij.

Vendar je to zgolj predpogoj za štipendijo. Potem gre kandidat še v t.i. postopek rangiranja in razvrščanja. V tem postopku kandidat tekmuje za omejeno število novih Zoisovih štipendij z vsemi ostalimi kandidati, ki izpolnjujejo vsaj enega od vstopnih pogojev. Tako se bo vse kandidate razdelilo v 4 skupine, in sicer v skupino kandidatov, ki imajo povprečje 8,5, v skupino kandidatov, ki so med 5% najboljših v svojem letniku, v skupino kandidatov, ki so dosegli izjemen dosežek in v skupino kandidatov, ki so letos bili zlati maturantje.

Za vsako od štirih skupin je letos predvideno določeno število Zoisovih štipendij. Zaradi lažje ponazoritve vzemimo, da je za kandidate, ki imajo povprečje 8,5, namenjenih 300 Zoisovih štipendij (številka je izmišljena zaradi lažjega prikaza). Vzemimo tudi, da je letos takih kandidatov 500. Postopek rangiranja in razvrščanja bo potekal tako, da bo poseben računalniški program pogledal, katerih 300 od teh 500 kandidatov ima najvišje povprečje. In zgolj teh 300 bo dobilo Zoisovo štipendijo. Podobno bo potekal ta postopek pri ostalih 3 skupinah kandidatov-študentov.

OHRANITEV ZOISOVE ŠTIPENDIJE PRI PREHODU NA VIŠJO STOPNJO IZOBRAŽEVANJA

Vsi tisti, ki so v letu 07/08 prejemali Zoisovo štipendijo, pa so v letu 08/09 šli na višjo stopnjo izobraževanja (npr. maturantje, ki so se sedaj vpisali v 1. letnik faksa, in dodiplomski študentje, ki se bodo sedaj vpisali na podiplomski študij), bodo v letu 08/09 še naprej prejemali štipendijo, če bodo izpolnili vsaj enega od vstopnih pogojev.

Za maturante/bruce to pomeni, da bodo v letu 08/09 še naprej prejemali Zoisovo štipendijo, če so v letu 07/08 imeli povprečje ocen zadnjega letnika 4,1 ali če so bili zlati maturanti ali če so v zadnjih dveh letih dosegli izjemen dosežek.

Za novopečene podiplomske študente to pomeni, da bodo v letu 08/09 še naprej prejemali Zoisovo štipendijo, če so v letu 07/08 imeli povprečje ocen 8,5 ali če so bili glede na povprečje ocene med 5% najboljših ali če so v zadnjih dveh letih dosegli kak izjemen dosežek.

POSTOPEK PRIDOBITVE ZOISOVE ŠTIPENDIJE

Če nekdo želi prejemati Zoisovo štipendijo v letu 08/09, mora s priporočeno pošto poslati vlogo za Zoisovo štipendijo na naslov “Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana” do 15. septembra, če gre za dijaka, oziroma do 6. oktobra, če gre za študenta. Če do takrat nima vseh dokazil (npr. potrdila o povprečni oceni letnika), naj do roka odda vlogo, manjkajoče pa pošlje kasneje. Obrazec oziroma vlogo dobi na spletni strani www.sklad-kadri.si. Zakonski rok za rešitev vloge je 60 dni.

BREZPLAČNA SVETOVALNICA ŠOU V LJUBLJANI

Informacije o vsem v zvezi s sistemom štipendiranja, pomoč pri izpolnjevanju vlog za štipendijo ter pomoč pri sestavljanju pritožb zoper morebitno zavrnitev vlog za štipendijo lahko dobite, če se obrnete na brezplačno Študentsko svetovalnico ŠOU v Ljubljani (www.svetovalnica.com), kjer lahko v elektronski obliki dobite tudi analizo novega sistema štipendiranja.

Sicer pa vse pozivamo, da naj se za uradne informacije obrnejo tudi na svoj Center za socialno delo ali na Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije.

Luka Vlačič, pravno svetovanje

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.