ŠOU Svetovalnica

Ojla!

Sem študentka četrtega letnika filozofske fakultete. Avgusta bom dopolnila 26 let; slišala sem, da se bo s tem moj položaj študentke precej spremenil. Ali bom sploh še lahko imela status študenta? Kako pa je z zdravstvenim zavarovanjem? Hvala za odgovor!

                                                                                                                              Špela

Pozdravljena!

Res je, da mejo 26 let omenja kar nekaj aktov, ki obravnavajo študentsko problematiko, vendar stvari niso tako črne.

Glede statusa študenta Statut Univerze v Ljubljani v 237. členu določa: Študent po tem statutu je oseba, ki je vpisana na Univerzo v Ljubljani. Status študenta se izkazuje z univerzitetno študentsko izkaznico. Vsebino in obliko študentske izkaznice ureja poseben pravilnik. Prenehanje statusa študenta pa ureja v 239. členu: Študent izgubi status študenta, če uspešno konča študij, mu poteče absolventski staž, se izpiše, se v času študija ne vpiše v višji ali isti letnik, je izključen iz univerze. Iz navedenega izhaja, da status študenta ni starostno omejen. Tudi če si starejša kot 26 let, imaš torej lahko status rednega študenta.

Tudi glede zdravstvenega zavarovanja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ne omenja meje 26 let, temveč v 22. členu določa: Otrok je zdravstveno zavarovan kot družinski član do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do dopolnjenega 18. leta starosti, če ni sam zavarovanec, po tej starosti pa, če se šola, in sicer do konca rednega šolanja.

Stvar je nekoliko bolj zapletena pri republiški štipendiji. Pravilnik o štipendiranju določa pogoje za pridobitev štipendije; eden izmed njih je tudi ta, da ob vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole osebe niso starejše od 18 let oziroma  ob vpisu v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja niso starejše od 26 let.

Podobno je tudi glede posebne osebne olajšave za študente, ki jo ureja Zakon o dohodnini: Rezidentu, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta, se do dopolnjenega 26. leta starosti prizna zmanjšanje davčne osnove od dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, v skladu s predpisi s področja zaposlovanja, v znesku, ki je enak znesku splošne olajšave. Navedena olajšava se prizna tudi osebi, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega stavka in je starejša od 26 let, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa.

Opozoriti velja še na to, da te po 26. letu starši ne morejo več uveljavljati kot vzdrževanega družinskega člana in tudi pravico do otroškega dodatka lahko, če se redno šolaš, uveljavljajo le do 26. leta starosti.

Veliko uspeha pri zaključku študija ti želim!

 Uroš, pravno svetovanje


Pozdravljeni,
Sem študentka prvega letnika in bi se z novim šolskim letom rada preselila. Trenutno živim v študentskem stanovanju pri zasebniku, vendar me takšno bivanje precej stane. Zato me zanima, kakšni so pogoji za bivanje v študentskem domu in kaj sploh pomeni, če študent pridobi pravico do subvencije za bivanje pri zasebniku.  
Maja

Študentje imajo možnost treh vrst bivanja. Bivaš lahko pri zasebniku; najemnine so v tem primeru res višje, vendar študentu, ki mu subvencionirano bivanje ni odobreno, ne preostane nič drugega. Na voljo ti je brezplačna posredovalnica sob m2 na spletni strani www.svetovalnica.com, kjer boš našla množico oglasov, primernih za bivanje študentov.
Cenovno dosti bolj ugodno je subvencionirano bivanje, v okviru katerega je na voljo bivanje v študentskih domovih ali pa subvencija za bivanje pri zasebniku.
Za pridobitev pravice do bivanja v študentskem domu moraš oddati prošnjo za bivanje (poseben obrazec dobiš v knjigarnah in papirnicah). Prošnjo pošlješ do 10.8. na naslov študentskih domov v Ljubljani. Pogoji za pridobitev pravice so: državljanstvo RS, status študenta, stalno bivališče mora biti od Ljubljane oddaljeno najmanj 25 km in materialni cenzus, ki je v primerjavi z ostalimi cenzusi precej visok. O pridobitvi pravice bivanja te študentski domovi obvestijo po zaključku razpisa. Sestavi se prednostna lista po številu točk, ki jih posameznik pridobi na osnovi razpisanih kriterijev, tako da se študentje vseljujejo po vrstnem redu, kot je določen na prednostni listi.
Subvencija za bivanje pri zasebniku pa pomeni, da ti ministrstvo, ki subvencijo podeljuje, delno krije najemnino. Študentski domovi nakažejo zasebniku celoten znesek najemnine (ki ne sme biti višja od 100€), razliko od polne najemnine plača študent po posebni položnici. Subvencija znaša približno 37 € in se podeli za obdobje 10 mesecev. Naj poudarimo, da se morata za pridobitev subvencije na razpis prijaviti tako najemodajalec kot najemnik in oba morata biti izbrana. Nato sledi podpis tripartitne pogodbe med najemodajalcem, najemnikom in študentskimi domovi.
Za dodatna pojasnila se lahko zglasiš na Infotočki ŠOU, na Trubarjevi 7 v Ljubljani.

Sanja, infotočka

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.