ŠOU Svetovalnica

Pozdravljeni.
Upam, da ste si tudi vi nabrali novih moči in delovnega zaleta za novo študijsko leto. V Študentski svetovalnici ŠOU v Ljubljani smo že v mesecu avgustu pošteno zavihali rokave in nudili informacije, nasvete in pomoč študentom, ki so se obračali na nas.
Tudi v novem študijskem letu  vam v Študentski svetovalnici ŠOU v Ljubljani nudimo pravno in socialno svetovanje, svetovanje za študij v tujini, psihološko svetovanje, dobrodošli pa ste tudi v Brezplačni posredovalnici sob m2 in v Infotočki na Trubarjevi 7 v Ljubljani.
Več informacij o nas boste našli na naši spletni strani in pa na forumu: www. svetovalnica. com.

Rada bi vas opozorila še na nekatere aktualne razpise.
Od 20. do 30. septembra 2007 poteka prijavni rok za vzporedni študij in za študij diplomantov. Več informacij boste našli v Razpisu za vpis v dodiplomske študijske programe v študijskem letu 2007/08, ki ga najdete na spletni strani prijavno-informacijske službe Univerze v Ljubljani:  http://www.vpis.uni-lj.si/. Bodite pozorni na tabelo z vpisnimi mesti za vzporedni študij in študij diplomantov na Univerzi v Ljubljani, ki jo najdete na 45. strani Razpisa.
Študenti, ki želijo študirati vzporedno, si morajo pridobiti soglasje matične fakultete in potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik. Največ informacij boste dobili na referatu svoje fakultete in pa na referatu fakultete, kamor se nameravate vpisati. Naj poudarim, da je pri vzporednem študiju status študenta vezan na matično fakulteto (to je na fakulteto, na katero ste bili najprej vpisani). Ko na matični fakulteti diplomirate, se status prenese na drugo fakulteto. Izpolnjen obrazec Prijava za vpis v študijskem letu 2007/08 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode (obrazec DZS 1,71/4) je treba skupaj z omenjenima prilogama poslati fakulteti, akademiji oziroma visoki strokovni šoli med 20. in 30. septembrom 2007.
Diplomanti visokošolskih študijskih programov (to je fakultet, akademij in visokih strokovnih šol) pošljejo enak obrazec v enakem roku fakulteti, akademiji oziroma visoki strokovni šoli v katero se nameravajo vpisati. Prijavi priložijo diplomo in potrdilo o opravljenih izpitih.
Do 3. oktobra je rok za oddajo vloge za republiško in Zoisovo štipendijo. Več informacij boste našli v Razpisu republiških in Zoisovih štipendij za študijsko leto 2007/08 (http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/Stipendije/stipendije.htm ) in pa na enoti Zavoda za zaposlovanje v kraju stalnega bivališča.
Želimo vam obilo študijskih uspehov in nepozabnih trenutkov! Lep pozdrav, Maja

Zdravo!
Sem Živa, z novim študijskim letom bom postala brucka na eni izmed ljubljanskih fakultet. Prihajam iz Maribora, zato sem si bila za čas študija v Ljubljani primorana najti primerno stanovanje, saj ne izpolnjujem pogojev za bivanje v študentskem domu. Stanovanje sem že našla, z lastnikom sva dogovorjena, da se bova naslednji teden dobila ter sklenila najemno pogodbo. Mi lahko svetujete na kaj moram biti pozorna, da ne bom kasneje česa obžalovala? Kaj je to varščina? Hvala za odgovor


Pozdravljena Živa!
Pri najemu stanovanja je poleg drugih dejavnikov, ki vplivajo na odločitev najemnika (lokacija, cena in podobno), treba paziti tudi na urejenost odnosa med lastnikom in najemnikom. Pri tem je najbolj pomembno, da z najemodajalcem (lastnikom) skleneta pisno najemno pogodbo, ki mora vsebovati vse bistvene sestavine iz 91. člena Stanovanjskega zakona in katero mora najemodajalec (lastnik) oz. najemnik (študent) z najemodajalčevim soglasjem registrirati pri pristojnem registrskemu organu (v Ljubljani je to Javni stanovanjski sklad MOL, Zarnikova ulica 3), na območju katerega leži nepremičnina, ter jo prijaviti pri pristojnem davčnem uradu. Poleg tega pa moraš kot najemnik (študent) na tem naslovu prijaviti začasno prebivališče. To storiš na upravni enoti, na območju katere se nahaja stanovanje v katerem boš v bodoče (vsaj 60 dni) živela. Začasno prebivališče moraš prijaviti v 3 dneh od nastanitve. V primeru, da te bo karkoli motilo, lahko kot najemnik kadarkoli odpoveš najemno pogodbo z 90-dnevnim odpovednim rokom, brez navajanja razlogov. Lastnik pa lahko najemno pogodbo odpove iz krivdnih razlogov, razlogov iz najemne pogodbe in drugih (nekrivdnih) razlogov. Ob odpovedi iz nekrivdnih razlogov, ki niso določeni z najemno pogodbo, mora lastnik najemniku priskrbeti drugo primerno stanovanje. Pozorna bodi še na višino najemnine => najemnina, ki za več kot polovico presega povprečno tržno najemnino, je oderuška.
Varščina je določena vsota denarja, običajno v višini ene mesečne najemnine, ki jo nekateri najemodajalci (lastniki stanovanj) zahtevajo od najemnikov (študentov) ob vselitvi in plačilu prve najemnine. Namen varščine je nuditi najemodajalcu (lastniku) dodatno varnost  v primeru, da najemnik (študent) naklepno ali iz velike malomarnosti povzroča škodo na stanovanju in opremi v stanovanju. Varščina se ob izselitvi vrne najemniku, ko poravna vse obveznosti, ki jih ima iz naslova najemne pogodbe do lastnika stanovanja. Mnogokrat pa se z najemodajalcem da dogovoriti, da se iz varščine poplača zadnji obrok najemnine pred izselitvijo.

Lep pozdrav, Špela

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.