ŠOU Svetovalnica

Pozdravljeni, v času študija sem enkrat redno ponavljal. V razpisu piše, da lahko študent enkrat v času študija ponavlja ali se prepiše – ali to pomeni eno ponavljanje in en prepis in se torej lahko še redno prepišem drugam? Če ne, ali se lahko kljub temu vpišem izredno (povedano drugače: sem lahko na eni fakulteti vpisan redno, na drugi pa izredno)? Lani se mi je iztekel status absolventa, vendar še vedno opravljam izpite. Kakšen status imam torej na fakulteti – status pavzerja? Hvala za odgovore. Črt

Zdravo, Črt.
Redni in izredni vpis sta po Zakonu o visokem šolstvu in razpisu enakovredna; že od oddaje prijave za vpis sta postopka enaka. Edina razlika je ta, da imaš kot izredni študent na voljo zraven rednih tudi izredne izpitne roke in da fakulteti za izobraževanje namesto države plačuješ ti.

Določbo o prepisu oz. ponavljanju, ki jo navajaš, si razlagaš napačno. Ker redni študij financira država, je skupni čas študija omejen, in sicer na čas dodiplomskega študija + eno leto absolventskega staža. Dodatno imaš na voljo en “bonus” – kot redni študent lahko enkrat v času študija ponavljaš letnik ali enkrat v času študija zamenjaš študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti po starem programu (ali – ali, eno izključuje drugo!). (Podaljševanje absolventskega staža in izjemno ponavljanje, kjer to še prakticirajo, sta iz tega seveda izvzeta, ker se ti status v tem primeru podaljša na podlagi upravičenih razlogov oz. izjemnih okoliščin. Bonusa prav tako ne izgubiš pri prehodu med programi, kjer se vpišeš na sorodni program, pri čemer ti iz starega programa del obveznosti priznajo, saj moraš imeti opravljene vse obveznosti tekočega letnika na starem študiju.)
Določba pravi torej samo to: če si bil enkrat redno vpisan, se lahko samo enkrat ali prepišeš na drug redni študij ali enkrat ponavljaš kot redni študent. Ni pa prepovedi, da se po prvem rednem vpisu poljubnokrat prepišeš v druge programe kot izredni študent. Prav tako ni omejitev, kolikokrat lahko po rednem vpisu letnik ponavljaš kot izredni študent. Če bi se vpisal kot izredni študent in se nato prepisal na redni študij, bi lahko še vedno enkrat izkoristil pravico do rednega ponavljanja ali pravico do še enega rednega prepisa (št. nadaljnjih prepisov in ponavljanj, če se vpišeš izredno, ni omejeno).
Sočasen vpis v dveh visokošolskih programih pa ni mogoč. To pomeni – če si nekje vpisan, se drugam lahko vpišeš samo pod pogojem, da se ali a. iz prvotnega študijskega programa izpišeš ali b. vpišeš vzporedno (za kar pa potrebuješ – poleg drugih pogojev – status še vsaj eno leto). Določba velja za območje vse Slovenije in ne le posamezne univerze!

Enaka omejitev velja tudi znotraj sistema višjega šolstva (2-letni programi), NE velja pa za hkratni vpis na visokošolski in višješolski izobraževalni zavod, saj sta višješolsko in visokošolsko izobraževanje (3-, 4- in 5-letno izobraževanje) ločena.
 
Zgoraj napisano velja tudi v tvojem primeru. Čeprav nisi vpisan v noben letnik oz. statusa na matični fakulteti nimaš več, se ne moreš vpisati na drugo fakulteto, ne da bi se iz matične izpisal (lahko pa se seveda vpišeš na višješolski program).
Trenutno je tvoj pravni položaj takšen, da si na fakulteto sicer vpisan, nimaš pa več statusa študenta po Zakonu o visokem šolstvu. Da ostaneš na fakulteto vpisan, je pomembno zato, ker lahko na fakulteti obveznosti opravljajo le vanjo vpisani študentje (ne glede na to, ali imajo status ali ne). Z drugimi besedami – če bi se iz fakultete izpisal, ne bi mogel diplomirati.
 
Pavzerstvo ni termin, ki bi bil definiran v pravnih aktih, še manj pa gre za status. V pogovornem jeziku se s tem označuje študente, ki so vpisani na fakulteto, niso pa vpisani v noben letnik (oz. absolventski staž). Nekatere fakultete razlikujejo med študenti, ki so “obviseli” med letniki, in študenti, ki niso diplomirali v času rednega (oz. podaljšanega) absolventskega staža. Razlika je le v plačevanju obveznosti – marsikje t.i. pavzerjem, ki so obviseli med letniki, opravljanje študijskih obveznosti (t.j. izpitov) zaračunavajo, medtem ko študentom, ki jim je iztekel status, opravljanje izpitov sicer zaračunajo, vendar jim ni potrebno plačati zagovora diplomske naloge (ali ga npr. ni potrebno plačati pod pogojem, da so vse izpite opravili, dokler so še imeli status).


Za Študentsko svetovalnico ŠOU V Ljubljani
Matjaž Rambaher

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.