Svetovalnica – izobraževanje odraslih

man, writing, laptop
Foto: StockSnap iz Pixabay

Pridobivanje znanj v programih izobraževanja odraslih

Sem absolventka na filozofski fakulteti, kjer sem opravila že vse izpite, v tem letu pa me čaka še diploma. V tem času bi se rada dodatno izobraževala in si pridobila dodatne kompetence. Našla sem progam, ki me že dolgo zanima in bi ga z veseljem opravljala. Ko sem poklicala na šolo, kjer program poteka, so mi povedali, da je to program izobraževanja odraslih. Kaj to pomeni? Ali se v ta program izobraževanja odraslih lahko vpišem? Kdaj in kako ponavadi poteka vpis ter kolikšne so vpisnine? Ali imam kakšne posebne pravice ali obveznosti, če se vpišem v omenjen program?

Hvala za odgovore!

Nina

Nina, pozdravljena!

Programi za izobraževanje odraslih so številni in zelo različni. Posamezniku omogočajo pridobitev osnovnošolske, srednješolske, višješolske ali visokošolske izobrazbe. Samo področje izobraževanja odraslih za pridobitev osnovnošolske, srednješolske in višješolske izobrazbe je urejeno z Zakonom o izobraževanju odraslih ter z zakoni, ki urejajo omenjene stopnje izobraževanja; izobraževanje odraslih v visokem šolstvu pa je urejeno le z Zakonom o visokem šolstvu.

Zakon o izobraževanju odraslih tovrstno izobraževanje opredeljuje kot izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki si želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti znanje in pri tem izobraževanju nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta. Slednje pomeni, da se kot oseba s statusom študenta sicer lahko vpišeš v izobraževanje odraslih, vendar ne boš mogla koristiti pravic, ki izhajajo iz statusa udeleženca izobraževanja odraslih. Še vedno pa boš imela vse pravice, ki ti pripadajo na podlagi statusa študenta.

V določen program izobraževanja odraslih se lahko vpišeš, če izpolnjuješ splošne vpisne pogoje, ki so predpisani za vpis v program. Kakšni so pogoji za vpis v želeni program lahko informativno preveriš v razpisu Informacije o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 2012/13 ali pa na spletni strani šole, ki ponuja izobraževanje, za katerega se zanimaš. Vpisi v programe izobraževanja odraslih ponavadi potekajo v mesecu avgustu in septembru, na nekatere programe pa se lahko vpišeš tudi tekom šolskega leta. Vpisni stroški se, kakor vpisni roki, razlikujejo med šolami in programi. Vpisnine oziroma šolnine na nekaterih šolah znašajo nekaj deset evrov, spet drugje pa tudi po nekaj tisoč evrov. Zaradi tega razloga ti predlagam, da se o konkretnih podatkih o vpisnem postopku in višini vpisnine pozanimaš pri šolah, ki izvajajo program, ki te zanima. Na tem mestu bi te rada opozorila še na možnost pridobitve sofinancirane šolnine za izobraževanje odraslih s strani Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Do takšnega sofinanciranja so upravičeni posamezniki, ki izpolnjujejo splošne pogoje, navedene v razpisu, in ki so ali bodo med šolskimi leti 2007/08 in 2012/13 delno ali v celoti zaključili katerega izmed programov srednješolskega izobraževanja odraslih.

S statusom udeleženca izobraževanja odraslih ti pripadajo še nekatere pravice, in sicer pravica do subvencioniranega prevoza, pravica do zdravstvenega zavarovanja preko staršev, pravica do štipendiranja, prejemanja družinske pokojnine in pravica do dela preko študentskega servisa. Vse pravice lahko upravičenec koristi do 27. leta, pravico do dela preko študentskega servisa pa le do dopolnjenega 26. leta starosti.

Po vključitvi v program izobraževanja odraslih strokovni delavec na šoli udeležencu izdela osebni izobraževalni načrt, v okviru katerega se pregleda, katere kompetence in znanja je posameznik v svojem dosedanjem izobraževanju že pridobil. Nekatera že pridobljena znanja, ki se skladajo s predmetnikom izobraževalnega programa, lahko šola prizna kot opravljen izpit, prav tako pa lahko prilagodi tudi časovno obdobje opravljanja obveznosti za pridobitev določene izobrazbe.

Če se boš glede izbranega programa izobraževanja želela s kom še dodatno posvetovati, se lahko vselej obrneš na nas, prav tako pa boš veliko konkretnih informacij in nasvetov pridobila na strani Svetovalnega središča za izobraževanje odraslih (http://isio.acs.si/), ki deluje z namenom informiranja o različnih možnostih pridobivanja znanj, učenja in izobraževanja.

Tanja Klavž, socialno svetovanje, Zavod Študentska svetovalnica

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.