Svetovalnica: novo davčno obdobje!

Tax payment day marked on a calendar - April 18, 2022 with 1040 form, financial concept
Foto: Piotrekswat iz iStock

Ob začetku novega leta se začenja tudi novo davčno obdobje, ki je pomembno tako za študente kot tudi za njihove starše. Davčno leto namreč ne poteka tako kot študijsko leto, temveč je enako koledarskemu letu. Vaši zaslužki se seštevajo od januarja do decembra tekočega leta, obračun dohodninske obveznosti pa se naredi enkrat letno v naslednjem letu. To pomeni, da boste za zaslužke v letu 2010 prejeli informativni izračun dohodnine v prvi polovici leta 2011.

Z novim letom morajo biti dijaki, študentje in njihovi starši pozorni na vprašanje uveljavljanja vzdrževanega družinskega člana. V pričujočem članku bomo pregledali, na kaj vpliva uveljavljanje vzdrževanega družinskega člana in kako lahko olajšavo za vzdrževane družinske člane uveljavljamo.

Prva pomembna informacija je, da uveljavljanje študenta za vzdrževanega družinskega člana ne vpliva na otroške doklade ali kakršnekoli druge pravice, ki niso povezane z dohodnino.

Če so študentje uveljavljani kot vzdrževani družinski člani, so upravičeni samo do posebne osebne olajšave, ki za zaslužke v letu 2010 znaša 3100,17 € in jo lahko študentje uveljavljajo le za dohodke iz naslova študentskega dela.

V primeru, da študentje niso uveljavljani kot vzdrževani družinski člani, so upravičeni do posebne osebne olajšave (3100,17 €, dohodki iz naslova študentskega dela) in do splošne olajšave (3100,17 €, vse vrste dohodkov). Če skupni zaslužki študenta ne presegajo 10200 €, se skupna splošna olajšava poviša na 6120 €. Če skupni zaslužki študenta presegajo 10200 €, vendar so nižji od 11800 €, se skupna splošna olajšava poviša na 4147,67 €.

Starši so v primeru, da svoje otroke uveljavljajo kot vzdrževane družinske člane, (sicer pa ne,) upravičeni do olajšave za vzdrževane družinske člane otroke. Višina slednje je odvisna od števila otrok, ki so uveljavljani kot vzdrževani družinski člani, in sicer znaša …

Letna olajšava v evrih:
za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo: 8.288,52 €,
za prvega vzdrževanega otroka: 2.287,48 €,
za drugega vzdrževanega otroka: 2.486,78 €,
za tretjega vzdrževanega otroka: 4.147,58 €,
za četrtega vzdrževanega otroka: 5.808,39 €,
za petega vzdrževanega otroka: 7.469,19 €.

Letna olajšava v evrih
za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana: 2.287,48 €.

Kot vzdrževan družinski član je lahko uveljavljan vsak študent do 26. leta starosti, če neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji. Poleg tega študent ne sme imeti dohodkov iz zaposlitve ali opravljanja dejavnosti, razen družinske pokojnine ter dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, v skladu s predpisi s področja zaposlovanja (študentsko delo).

Za vzdrževanega družinskega člana lahko starši uveljavljajo tudi študenta, ki je starejši od 26 let, v primeru, da se je vpisal na študij do 26. leta starosti, in sicer največ za dobo šestih let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za dobo štirih let od dneva vpisa na podiplomski študij.

V mesecih, ko ima študent dohodke z drugačnega naslova (npr. z naslova avtorske ali podjemne pogodbe), ga starši ne morejo uveljavljati kot vzdrževanega družinskega člana.

Starši lahko študenta uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana sorazmerno po mesecih. To pomeni, da se lahko študent s staršem dogovori, za koliko mesecev ga bo starš uveljavljal. Uveljavljanje se torej izvede za celotno leto ali po dvanajstinah. Če bi starš študenta uveljavljal za 9 mesecev, bi bil upravičen do 9/12 olajšave za vzdrževanega družinskega člana otroka, študent pa do 3/12 splošne olajšave.

Davčni organ bo zavezancem posredoval informativni izračun dohodnine, ki se bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o odmeri dohodnine. Na ta način bodo zavezanci razbremenjeni vlaganja dohodninskih napovedi.

Davčni organ bo informativni izračun dohodnine sestavil na podlagi podatkov uradnih evidenc in podatkov o dohodkih ter vzdrževanih družinskih članih, ki jih bodo davčni upravi do 31. 1. 2011 posredovali izplačevalci dohodkov. Informativni izračun bodo zavezanci prejeli najpozneje do 15. 6. 2011. V kolikor zavezanec med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) ni uveljavljal posebne olajšave za vzdrževane družinske člane ali pa sedaj želi način uveljavljanja spremeniti, lahko vloži vlogo. S tem si bo zagotovil (seveda le, če bo vlogo oddal pravočasno), da bo davčni organ že pri sestavi informativnega izračuna upošteval pravilne podatke o vzdrževanih družinskih članih in mu zaradi tega razloga ne bo potrebno vložiti ugovora zoper informativni izračun. Ugovor morajo vložiti študent in njegovi starši.

Vlogo je potrebno oddati najpozneje do 7. 2. 2011.

V primeru, da se študent in njegovi starši ne morejo zediniti glede uveljavljanja študenta kot vzdrževanega družinskega člana, davčni organ upošteva voljo staršev.

Vlogo najdete na naslovu:
http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=1241

Veliko poslovnih uspehov v letu 2011,

Dimitrij Djokić

Zavod Študentska svetovalnica
(pravno svetovanje)

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.