Svetovalnica ŠOU

Pozdravljeni!

Zanima me, ali z vpisom v izobraževanje odraslih res dobiš pravico do dela prek študentskega servisa in druge pravice, ki jih imajo študentje?

Hvala za odgovor.

Andrej


Živjo!
 
 Ne, udeleženec izobraževanja odraslih (v nadaljevanju udeleženec) nima enakega položaja in pravic, kot jih ima študent. Izobraževanje odraslih ureja Zakon o izobraževanju odraslih (v nadaljevanju ZIO), ki ureja pravice udeležencev izobraževanja odraslih v 4. clenu.

 Preden ti razložim, kakšne pravice ima tak udeleženec, moram pojasniti, pod katerimi pogoji te pravice veljajo. Zakon doloca, da ima pravice, dolocene v 4. clenu, posameznik:
1. ki se izobražuje po javno veljavnih programih izobraževanja odraslih,
2. ki ni prijavljen kot iskalec zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje in ni v delovnem razmerju
3. do dopolnjenega 27. leta starosti, to je, do 27. rojstnega dne
4. ki ima status udeleženca izobraževanja odraslih

ZIO doloca, da ima oseba s statusom udeleženca pravico do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. To pomeni, da so udeleženci glede zdravstvenega zavarovanja izenaceni s študenti, ki imajo status. Tako si lahko udeleženci, enako kot študentje s statusom študenta, uredijo zavarovanje kot družinski clani prek enega od staršev oziroma njegovega delodajalca.

 Nadalje ZIO v 4. clenu doloca, da imajo osebe s statusom udeleženca druge pravice in ugodnosti v skladu s posebnimi predpisi, ce so v teh posebnih predpisih kot imetniki pravic/ugodnosti tudi izrecno doloceni. Zaenkrat so izrecno omenjeni zgolj v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB).

Ta v 6.b clenu podeljuje pravico do dela prek napotnice agencij za zaposlovanje oziroma t.i. študentskih servisov tudi udeležencem, ki se izobražujejo po javno veljavnih programih izobraževanja odraslih. Vendar pa obstajajo pomembne razlike med študentskim delom udeležencev in študentov.

ZZZPB doloca, da lahko dela prek študentskega servisa udeleženec, mlajši od 26 let, torej do 26. rojstnega dne. Udeleženec nima posebne dohodninske olajšave za dohodek iz dela prek študentskega servisa, prav tako pa se od vsakega nakazila za delo prek napotnice, ne glede na znesek nakazila, udeležencu kot akontacija odvede 25% zneska nakazila.

Razen ZZZPB noben drug predpis na drugih podrocjih ne omenja udeležencev kot imetnikov pravic oz. ugodnosti. Ce bo prišlo do sprememb, bomo nanje opozorili na spletni strani svetovalnice www.svetovalnica.com.

Za vec informacij o izobraževanju odraslih se lahko obrneš neposredno na Andragoški center Slovenije ( telefonska številka 01/58-42-560 ali http://isio.acs.si/ ali na enega od 11 izobraževalnih središc za izobraževanje odraslih; seznam najdeš na spletni strani http://isio.acs.si/sredisca/. Na spletnem naslovu http://www.acs.si/pregled/ lahko po razlicnih parametrih išceš programe izobraževanja odraslih oz. izvajalce v posebni bazi Andragoškega centra. Po informacije glede izobraževanja pa se lahko obrneš tudi na nas, in sicer se lahko osebno oglasiš v svetovalnici na Kersnikovi 4, pokliceš, pošlješ e-mail ali pa postaviš vprašanje na forumu svetovalnice na zgoraj omenjeni spletni strani. Tam se nahaja tudi nekaj prispevkov o izobraževanju odraslih, ki bodo koristili vsem, ki jih tema zanima.

Ce se odlociš ali pa si se že odlocil za izobraževanje, ti želim cim vec uspeha.

Lep pozdrav,

Luka, pravno svetovanje


Ojla!

Sem študentka cetrtega letnika filozofske fakultete. Avgusta bom dopolnila 26 let; slišala sem, da se bo s tem moj položaj študentke precej spremenil. Ali bom sploh še lahko imela status študenta? Kako pa je z zdravstvenim zavarovanjem? Hvala za odgovor!

                                                                                                                              Špela

Pozdravljena!

Res je, da mejo 26 let omenja kar nekaj aktov, ki obravnavajo študentsko problematiko, vendar stvari niso tako crne.

Glede statusa študenta Statut Univerze v Ljubljani v 237. clenu doloca: Študent po tem statutu je oseba, ki je vpisana na Univerzo v Ljubljani. Status študenta se izkazuje z univerzitetno študentsko izkaznico. Vsebino in obliko študentske izkaznice ureja poseben pravilnik. Prenehanje statusa študenta pa ureja v 239. clenu: Študent izgubi status študenta, ce uspešno konca študij, mu potece absolventski staž, se izpiše, se v casu študija ne vpiše v višji ali isti letnik, je izkljucen iz univerze. Iz navedenega izhaja, da status študenta ni starostno omejen. Tudi ce si starejša kot 26 let, imaš torej lahko status rednega študenta.

Tudi glede zdravstvenega zavarovanja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ne omenja meje 26 let, temvec v 22. clenu doloca: Otrok je zdravstveno zavarovan kot družinski clan do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do dopolnjenega 18. leta starosti, ce ni sam zavarovanec, po tej starosti pa, ce se šola, in sicer do konca rednega šolanja.

Stvar je nekoliko bolj zapletena pri republiški štipendiji. Pravilnik o štipendiranju doloca pogoje za pridobitev štipendije; eden izmed njih je tudi ta, da ob vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole osebe niso starejše od 18 let oziroma  ob vpisu v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja niso starejše od 26 let.

Podobno je tudi glede posebne osebne olajšave za študente, ki jo ureja Zakon o dohodnini: Rezidentu, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta, se do dopolnjenega 26. leta starosti prizna zmanjšanje davcne osnove od dohodka za opravljeno zacasno ali obcasno delo na podlagi napotnice pooblašcene organizacije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, v skladu s predpisi s podrocja zaposlovanja, v znesku, ki je enak znesku splošne olajšave. Navedena olajšava se prizna tudi osebi, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega stavka in je starejša od 26 let, ce se vpiše na študij do 26. leta starosti, in sicer za dodiplomski študij za dobo najvec šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za najvec štiri leta od dneva vpisa.

Opozoriti velja še na to, da te po 26. letu starši ne morejo vec uveljavljati kot vzdrževanega družinskega clana in tudi pravico do otroškega dodatka lahko, ce se redno šolaš, uveljavljajo le do 26. leta starosti.

Veliko uspeha pri zakljucku študija ti želim!

Uroš, pravno svetovanje

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.