Ali lahko štipendijo vračam v obrokih?

Vračanje štipendije
Vračanje štipendije Foto: alfexe iz iStock

Štipendijo je žal v nekaterih primerih potrebno tudi vrniti. Ti razlogi so najpogosteje neizpolnjevanje teh pogojev, kot je ponavljanje letnika ali prekinitev študijskega procesa. Že 100 evrov štipendije na mesec nanese na 1200 evrov celotnega zneska v študijskem letu, ki ga ni enostavno vrniti. Tako se mnogi znajdejo pred vprašanjem, če lahko štipendijo vračajo po obrokih?

Vračanje štipendije po obrokih?

Na srečo je odgovor pritrdilen. Štipendijo je možno vračati po obrokih, a je za to potrebnih nekaj dodatnih korakov. 

Štipendist lahko s Centrom za socialno delo sklene dogovor o odlogu ali obročnem plačilu dolga iz naslova neupravičeno prejete Državne štipendije za skupno dobo največ treh let. 

Najlažje je, če v tem primeru stopi kar v kontakt s CSD, kjer mu bodo pomagali pri izpolnjevanju morebitnih pogodb in dogovorom o vračanju štipendije.

V kolikor je dolg mogoče poračunati s štipendijo, do katere je štipendist upravičen, odlog plačila dolga ni mogoč.

Štipendist lahko pred iztekom roka za plačilo poda prošnjo, v kateri navede, ali uveljavlja odlog vračila ali obročno vračanje štipendije in za kakšno obdobje, ali da uveljavlja odpis vračila štipendije.

lots of euro bills on the table
Obročno vračanje štipendije Foto: darkojow iz iStock

Odlog vračila in obročno vračanje štipendije po zakonu ZStip-1

(1) Odlog vračila ali obročno vračanje štipendije je možno, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti štipendista za vračilo štipendije, od katerega sicer ne bi bilo mogoče izterjati celotnega vračila štipendije in štipendist iz utemeljenih razlogov štipendije ne more vrniti v enkratnem znesku.

(2) Dodeljevalec štipendije lahko dovoli odlog vračila ali obročno vračanje štipendije največ za enako dobo, kot je bila doba prejemanja štipendije, razen v primerih štipendije Ad futura za izobraževanje, kjer lahko sklad izjemoma dovoli obročno vračilo za daljšo dobo, kot je bila doba upravičenosti, če se s tem izboljšajo možnosti za vračilo sredstev.

(3) V primerih iz prejšnjega odstavka se znesek za vračilo preračunava skladno z gibanjem indeksa cen življenjskih potrebščin od dneva izdaje odločbe oziroma zahtevka za vračilo do dneva vračila celotnega zneska oziroma posameznega obroka vračila.

(4) Ob zamudi plačila posameznega obroka zapade v vračilo celoten preostali znesek za vračilo.

Kaj pa odpis vračila štipendije?

Odpis vračila je možen, če štipendist opusti izobraževanje zaradi invalidnosti I. kategorije, najmanj 24 mesecev neprekinjeno trajajoče bolezni oz. poškodbe,

Štipendist lahko poda vlogo za odpis ali delni odpis dolga pri MDDSZ. Dolg se odpiše po kriterijih za odpis dolga do države v skladu z zakonom, ki ureja javne finance, ob upoštevanju letne kvote (če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja štipendista ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati).

Žiga Kastelic

Urednik portala Student.si

Prejšnji članekJezus je bil rojen 25. decembra, ali pač?
Naslednji članek5 čudovitih božičnih filmov, ki so izšli v zadnjih letih
Žiga Kastelic

Urednik portala Student.si

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.