Izračun točk za vpis na fakulteto

Female cafe owner signing papers calculating business expenses
Foto: BartekSzewczyk iz iStock

Prva polovica šolskega leta je že za nami, kar pomeni, da boste dijaki zaključnih letnikov kmalu izbrali, na katero fakulteto se boste vpisali. Če se za določen študijski program prijavi več kandidatov, kot je razpisanih mest, se vpis v ta študijski program omeji in takrat štejejo točke. Način za računanje točk na vaši izbrani fakulteti najdete na spletni strani fakultete, v nadaljevanju pa predstavljamo nekaj konkretnih primerov računanja točk za vpis na podlagi spodaj navedene tabele za pretvorbo ocen in maturitetnega uspeha v normirane vrednosti.

Primer 1

Kandidat se je prijavil v univerzitetni študijski program Pravo na Pravni fakulteti UL. Na splošni maturi je dosegel 21 točk. Tretji letnik je končal s prav dobrim uspehom, četrtega pa z odličnim.

Pravna fakulteta kandidate izbira na podlagi splošnega uspeha na maturi (60 % točk) in splošnega uspeha v 3. in 4. letniku (40 % točk).

Izračun točk:

Točke z mature in ocene splošnega uspeha se pretvarjajo v normirane vrednosti na podlagi tabele za pretvorbo ocen. Tako je normirana vrednost za 21 točk na splošni maturi 85 točk.

Vsota ocen splošnega uspeha v 3. in 4. letniku (4 + 5) je 9 točk. To ustreza 90 točkam normirane vrednosti.

Končni izračun točk: 85 x 0,60 + 90 x 0,40 = 87 točk

Primer 2

Kandidat se je prijavil v enovit magistrski študijski program Medicina na Medicinski fakulteti UL. Na splošni maturi je dosegel 27 točk, in sicer:

Slovenščina 7,
Matematika 6,
Angleščina 5,
Biologija 5,
Kemija 4.

Tretji letnik je končal z odličnim uspehom, četrtega pa s prav dobrim.

Medicinska fakulteta v primeru omejitve vpisa kandidate izbira na podlagi splošnega uspeha pri splošni maturi (35 % točk), splošnega uspeha v 3. in 4. letniku (20 % točk) ter uspeha pri posameznih predmetih splošne mature, in sicer pri matematiki, tujem jeziku in enem naravoslovnem predmetu (45 % točk).

Izračun točk:

Normirana vrednost za splošni maturitetni uspeh tega dijaka (27 točk) je 94 točk. Za splošni uspeh v 3. in 4. letniku (5 + 4 = 9 točk) dijak prejme 90 točk. Pri posameznih predmetih na maturi se poleg matematike in angleščine v tem primeru upošteva biologija, ker je dijak tu dosegel boljši uspeh kot pri kemiji. Točke pri teh treh predmetih skupaj predstavljajo 45 % vseh točk, vsak predmet torej po 15 %.

Točke pri matematiki in angleščini se preračunavajo po lestvici 2-8 (ker lahko kandidat pri splošni maturi obvezna predmeta opravlja na višji ravni), pri biologiji pa po lestvici 2-5 (ker biologije kot izbirnega predmeta ni mogoče opravljati na višji ravni). Tako 6 maturitetnim točkam pri matematiki v tabeli za pretvorbo ustreza 80 točk normirane vrednosti, 5 točkam pri angleščini 70 točk, 5 točkam pri biologiji pa 100 točk.

Končni izračun točk: 84 x 0,35 + 90 x 0,20 + 80 x 0,15 + 70 x 0,15 + 100 x 0,15 = 84,9 točke

Primer 3

Izračun točk je nekoliko bolj zapleten pri programih, ki izvajajo preizkuse posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti. Vzemimo za primer program Kineziologija na Fakulteti za šport UL. Kandidati morajo za vpis opraviti še preizkus gibalnih sposobnosti in znanj.

Dijak je opravil splošno maturo z 19 točkami, 3. in 4. letnik pa končal s prav dobrim uspehom. Udeležil se je preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj, kjer je osvojil 90 točk.

Fakulteta za šport v primeru omejitve vpisa kandidate izbira na podlagi uspeha pri preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj (40 % točk), splošnega uspeha pri splošni maturi (45 % točk) in splošnega uspeha v 3. in 4. letniku (15 % točk).

Izračun točk:

Normirana vrednost za 19 točk uspeha na splošni maturi je 75 točk. Uspeh v 3. in 4. letniku (4 + 4 = 8 točk) pa se pretvori v 80 točk.

Uspeh na preizkusu se za končni izračun pretvori v točke (možno jih je doseči med 40 in 100) po formuli: 40 + 60 x [(u-m)/(M-m)]

u – število doseženih točk na preizkusu
m – najmanjše število točk za pozitivno opravljen preizkus
M – največje možno število točk na preizkusu

Izračun točk preizkusa:

40 + 60 x [(90 – 40) / (100 – 40)] = 90 točk

Skupne točke za vpis na fakulteto:

90 x 0,40 + 75 x 0,45 + 80 x 0,15 = 81,75 točke

Upamo, da vam bodo zgornji primeri pomagali pri računanju točk za vpis in da boste poleti prejeli razveseljujoče pismo, da ste sprejeti na željeno fakulteto.

Tabela za pretvorbo ocen in maturitetnega uspeha v normirane vrednosti:

Tabela za pretvorbo ocen in maturitetnega uspeha v normirane vrednosti

Prejšnji članekPoklici prihodnosti
Naslednji članekVeljavnost covid potrdila o cepljenju od 1. februarja 2022 naprej

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.