Podaljšajte bivanje v domu!

Two friends in a dorm room watching something on their computer screen.
Foto: SeanZeroThree iz iStock

Prošnjo za podaljšanje subvencioniranega bivanja v študentskem domu ali pri zasebniku v študijskem letu 2013/2014 vsi študenti lahko oddajo le še do 20. avgusta.

Prošnjo za podaljšanje bivanja lahko vložijo študenti, ki so v študijskem letu 2012/2013 bivali v javnih ali zasebnih študentskih domovih, dijaških domovih ali pri zasebnikih s subvencijo in se niso izselili iz javnih ali zasebnih študentskih domov oziroma dijaških domov in niso prekinili nastanitvene pogodbe za bivanje pri zasebnikih.

Prošnjo za podaljšanje bivanja študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/. Prav tako pa je potrebno prošnjo poslati tudi priporočeno po pošti! Rok za oddajo prošnje je 20. avgust 2013.

Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo, in sicer, če se študent prijavlja:

1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom se obrazca po pošti ne pošilja, temveč se prošnjo v eVŠ odda do 20. avgusta 2013. Po pošti mora priporočeno poslati ali osebno oddati pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču tiste priloge k prošnji, ki jih v prošnji označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prošnje),

2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prošnje poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti ali osebno oddati do 20. avgusta 2013 pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču.

Kot pravočasna se upošteva 1.) prošnja, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 20. avgusta 2013 in  2.) prošnja, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ,  podpisana, in priporočeno poslana ali osebno oddana pristojni pisarni za študentske domove do 20. avgusta 2013.

Študent, ki mu status študenta oziroma pravica do subvencioniranega bivanja poteče med študijskim letom, odda prijavo najkasneje trideset dni pred potekom statusa oziroma pravice do subvencioniranega bivanja.

Obvezna dokazila, ki jih mora študent priložiti prošnji:

  • soglasje družinskega člana, da pisarna za študentske domove od Davčne      uprave Republike Slovenije in drugih pristojnih organov sama pridobi      podatke o njihovih dohodkih v letu 2012 ali dokazila o dohodkih študenta      in družinskih članov, ki v prošnji niso podpisali tega soglasja,
  • dokazila o dohodkih družinskih članov, ki niso zavezanci za napoved za      odmero dohodnine in so v letu 2012 prejemali dohodke in osebne prejemke:      dohodek iz kmetijstva, dohodek iz opravljanja dejavnosti, pokojnine in      nadomestila (tudi pokojnine iz tujine), preživnine in rejnine,
  • dokazila o dohodkih in osebnih prejemkih družinskih članov, ki so jih      pridobili v tujini v bruto znesku v letu 2012,
  • otrokov rojstni list, če želi študent živeti skupaj s svojim otrokom.

Študenti pa lahko dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju elektronske prošnje za bivanje najdejo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (TUKAJ), kjer so na voljo tudi »Navodila za izpolnjevanje prošnje za bivanje (pdf)«.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.