Primerjava splošne in poklicne mature

Anxious Teenage Student Sitting Examination In School Hall
Foto: monkeybusinessimages iz iStock

To, da obstaja več vrst matur, verjetno ni nič novega. Pa veš, kakšni so pogoji, značilnosti in razlike med splošno in poklicno maturo?

Kaj je poklicna matura?

Poklicna matura je oblika končnega izpita. Ko jo kandidat opravi, pridobi srednjo strokovno izobrazbo. Opravljajo jo tisti, ki končujejo programe srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja ter poklicnih tečajev. Dijaki lahko poklicno maturo opravljajo v treh rokih (spomladanski, jesenski in zimski rok). Vsako leto se na posameznih šolah izvaja tudi predmaturitetni preizkus, kjer se kandidati lahko seznanijo s tehnično platjo izvedbe mature.

Kaj je splošna matura?

Splošna matura je pogoj za tiste, ki želijo študirati na univerzitetnih programih, opravljajo pa jo dijaki gimnazij in maturitetnega tečaja. Sestavlja jo pet predmetov, in sicer matematika, slovenščina, tuj jezik ter dva izbirna predmeta. Dijaki jo lahko opravljajo v dveh izpitnih rokih (spomladanski in jesenski). Prav tako kot pri poklicni maturi tudi pri splošni dijaki vsako leto opravljajo predmaturitetni preizkus znanja.

Razlika med poklicno in splošno maturo

Poglejmo torej glavno razliko med obema vrstama matur. Ta je v nadaljnjem študiju. Z opravljeno splošno maturo se lahko vpišeš v vse študijske programe: univerzitetne, visokošolske in višješolske, z opravljeno poklicno maturo pa le v visokošolske in višješolske programe.

Kako pa se lahko tudi tisti, ki opravijo poklicno maturo, vpišejo na univerzitetni študij? Na eni od gimnazij se vpišeš na maturitetni tečaj, ki traja eno leto, nato pa opraviš izpit iz posameznega predmeta splošne mature (opraviš peti predmet).

Tako kot se razlikujeta splošna in poklicna matura, se razlikujeta tudi univerzitetni in visokošolski študij, vendar pa sta si med seboj tudi podobna. Študij na obeh programih se izvaja od 3 do 4 leta. Univerzitetni študij omogoča nadaljevanje študija na magistrski in doktorski bolonjski stopnji, višješolski študijski program pa daje poudarek predvsem praktičnemu znanju in strokovnosti. Po končani 1. stopnji študenti dobijo naslov diplomant oziroma diplomantka.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.