DOBA, Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor