Oktobra v Ljubljani Konferenca rektorjev Jugovzhodne Evrope

Univerza v Ljubljani (UL) na pobudo in v sodelovanju s  Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani) v času od 19. do 22. oktobra 2006 v Ljubljani organizira Konferenco rektorjev Jugovzhodne Evrope. Konference, s katero želita UL in ŠOU v Ljubljani ponovno povezati univerze in njene članice ter študentske organizacije v državah Jugovzhodne Evrope, se bodo udeležili rektorji in študentski predstavniki iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije, Bolgarije in Romunije. Povabljeni so tudi drugi pomembni gostje iz institucij, ki so pristojne za reševanje problematike in premagovanje ovir na poti do aktivnejšega povezovanja med univerzami v tej regiji. Pričakovani izid tokratnega srečanja rektorjev in študentov je priprava načrta, ki bo vseboval konkretne ukrepe za doseganje  učinkovitejšega sodelovanja na področju visokega šolstva v Jugovzhodni Evropi, ki je ena izmed strateško-prednostnih regij Univerze v Ljubljani.

Na konferenci bodo rektorji in študentje razpravljali o trenutnih problemih prenove študijskih programov v regiji in mobilnosti v tem prostoru ter skupnih projektih na področju visokega šolstva. UL in ŠOU v Ljubljani tako prevzemata pobudo pri povezovanju visokega šolstva med državami JV Evrope ter želita na ta način prispevati k oblikovanju sodobnega visokošolskega prostora v tem delu Evrope, ki bo omogočal prosto gibanje študentov, visokošolskih učiteljev in raziskovalcev.

Rektorica UL prof. dr. Andreja Kocijančič: “Konferenca bo praktično delovno srečanje predstavnikov univerz območja Jugovzhodne Evrope, ki je namenjeno konkretnim dogovorom o izmenjavi študentov. Univerza v Ljubljani bi si želela več obojestranskih izmenjav in bo storila vse, da bi ta mobilnost stekla in bila uspešna, saj nenazadnje sodi med naše pomembnejše strateške usmeritve. Glavna ovira na tej poti je predvsem zapletenost formalnih postopkov za pridobitev začasnih dovoljenj za bivanje. Zato smo k sodelovanju pritegnili predstavnike zunanjega in notranjega ministrstva RS. Hkrati se študentje iz te regije soočajo s težavami, ki so vezane na finančna sredstva, saj ne spadajo v program Socrates. Univerza v Ljubljani je v ta namen v povezavi z gospodarstvom zagotovila štipendijski sklad, ki bo uradno ustanovljen v sklopu konference.”

Študentski minister za mednarodno sodelovanje ŠOU v Ljubljani Borut Čeh: “Študentje držav udeleženk Konference rektorjev in študentov Jugovzhodne Evrope smo v zadnjih šestih mesecih sodelovali pri ugotavljanju ovir na področjih mobilnosti, zagotavljanju kakovosti študija in spremljanju zakonskih sprememb v visokem šolstvu. Ugotovili smo, da se največ problemov pojavlja prav pri izvajanju mobilnosti, ki je eden od temeljev bolonjskega procesa.
Kljub velikemu interesu za študijske izmenjave, prakse, seminarje in sodelovanje med raziskovalci, profesorji in študenti univerz Jugovzhodne Evrope mobilnost močno omejujejo birokratske ovire, postopki priznavanja diplom na trgu dela, priznavanje izobrazbe ter neskladja zakonov znotraj posameznih držav. S Konferenco rektorjev in študentov Jugovzhodne Evrope nameravamo študentje skupaj z univerzami ne le opozoriti na omenjeno problematiko, temveč prispevati k spremembam na tem področju.” 

Na pobudo in v organizaciji ŠOU v Ljubljani je februarja letos v Ljubljani že potekalo mednarodno srečanje študentskih predstavnikov JV Evrope. Razpravljali so o sodelovanju študentskih organizacij JV Evrope, analizirali administrativne in institucionalne ovire pri mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev in raziskovalcev med državami JV Evrope ter podpisali pisma o sodelovanju med Študentsko organizacijo Slovenije in študentskimi organizacijami Bolgarije (Union of Bulgarian Students in National Assembly of Students’ Councils), Bosne in Hercegovine (Studentska unija republike Srbske in Studentska unija federacije Bosne i Hercegovine), Hrvaške (Savez studenata Hrvatske), Makedonije (Nacionalne studentske unije Makedonije), Romunije (National Alliance of Student Organisation in Romania) ter Srbije in Črne gore (Studentska unija Srbije).

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.