Predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije

Evropska unija je urejena tako, da vsaka država članica predseduje Svetu EU za dobo šest mesecev. Slovenija je kot prva od novih držav članic začela predsedovati od 1. januarja do 30. junija 2008 Evropski uniji. Izraz “predsedujoča država EU” pomeni, da država članica za obdobje šestih mesecev predseduje Svetu EU ter srečanjem Evropskega sveta.

Simbol slovenskega predsedstva Sveta EU
V času predsedovanja bo Slovenija imela poseben simbol predsedovanja. Simbol predsedovanja Svetu Evropske unije predstavlja hrastov list, ki predstavlja trdnost, vztrajnost in neuničljivi karakter Slovencev. Naroda, ki je miren pod pritiski in razumen v sprejemanju svojih odločitev. Hrastov les daje visoko kakovostne izdelke, hrastovi sodi pa obogatijo okus dobremu vinu. Simbol predsedovanja je kombinacija petih osnovnih elementov, in sicer ognja, zemlje, zraka, vode in etra. Ogenj predstavlja rumena zvezda repatica v sredini simbola. Ta spominja na zvezde v zastavi Evropske unije. Ogenj predstavlja dinamičnost in odločnost mlade, moderne države, ki z veseljem pričakuje prihodnost in se je pripravljena soočiti z novimi izzivi. Triglav, upodobljen v simbolu, predstavlja zemljo. Triglav je najvišja slovenska gora in prevladujoč nacionalni simbol in je simbol odločnosti in uresničitve. Voda v spodnjem delu simbola predstavlja morje in vodotoke. Simbolizira skrivnost in globino, ki v sebi nosi modre rešitve; govori o globini slovenskega političnega, gospodarskega in kulturnega bogastva ter potenciala. Hkrati pa predstavlja zdrav življenjski stil. Zrak je upodobljen v zračni belini simbola. Spominja na svež in čist slovenski zrak ter simbolizira intelektualni potencial Slovenije, njeno željo in potrebo po izzivih, nenehnem razvoju in napredku. Element zraka ponazarja tradicionalno ekološko naravnanost Slovenije. Eter simbolizira breztelesnost in s tem svobodo. Simbol tako predstavlja odprtost, gibanje in ambicioznost ter čut za naravno ravnovesje.

V času, ko bo Slovenija predsedovala bodo potekala v večini formalna srečanja, dogodki, ter dve zasedanji Evropskega Sveta, zasedanja Sveta EU in zasedanja delovnih teles. Vse to bo potekalo v Bruslju. V tradiciji je, da predsedujoča država organizira tudi neformalna srečanja v svoji državi. V Sloveniji bodo potekali predvsem neformalni ministrski sveti in ministrske konference. V obdobju šestih mesecev, ko bo Slovenija predsedovala Svetu EU, bo morala:
o voditi delo vseh sestav Sveta EU, na vseh ravneh, od delovne skupine do Sveta EU in Evropskega sveta,
o zastopati Svet EU v odnosu do drugih institucij EU,
o zastopati Evropsko unijo v mednarodni skupnosti.

Skupina, ki je načrtovala in  se pripravljala na predsedovanje EU je določila štiri prednostne naloge – prihodnost EU (ustavna pogodba in institucionalne reforme), širitev EU in novo sosedstvo (predvsem Zahodni Balkan), energetika ter medkulturni dialog. Te naloge bodo po njenem mnenju,  ko bo predsedovala Slovenija za EU strateškega pomena: institucionalne reforme, širitev in novo sosedstvo, medkulturni dialog in energetika.

Za vas smo izbrali nekaj najpogostejših vprašanj ljudi o predsedovanju Slovenije, ki jih lahko najdete na spletnih straneh:
Kdo krije stroške predsedovanja, ki jih ima predsedujoča država?
Stroški zasedanj v Bruslju se krijejo iz proračuna EU, razen stroškov organizacije dveh Evropskih svetov, ki jih krije predsedujoča država.
Stroške formalnih in predvsem neformalnih dogodkov v predsedujoči državi krije država sama, razen stroškov tolmačenja za 5 neformalnih ministrskih srečanj Sveta EU.
V kolikšni meri lahko predsedujoča država uveljavlja svoje interese?
Ko država članica EU prevzame predsedstvo Svetu EU in Evropskemu svetu, mora igrati nevtralno in nepristransko vlogo pri vodenju dela te institucije in v procesu odločanja znotraj EU. Od predsedujoče države se pričakuje, da ne favorizira svojih interesov ali interesov druge države članice, temveč da sledi skupnim evropskim ciljem. Poslanstvo predsedujoče države je torej prej učinkovito vodenje Sveta kot zastopanje nacionalnih interesov.
Kakšne koristi prinaša predsedovanje predsedujoči državi?
Predsedovanje bo velika priložnost za utrditev prepoznavnosti in ugleda Slovenije, kar bo imelo pozitivne učinke na gospodarskem, političnem in kulturnem področju. Predsedovanje Slovenije Svetu EU bo tudi priložnost, da EU in evropsko idejo približa slovenskim državljankam in državljanom.

Slovenija si bo prizadeva za ohranjanje in negovanje kulturne dediščine jezikovne raznolikosti. Vsi pa bomo morali biti pozorni na okolja in priložnosti, v katerih se bosta slovenska kultura in slovenščina polnovredno uveljavljali, razvijali in se dokazovali in bogatili tako, kot sta se v svoji zgodovini. Ohranjanje slovenske identitete in krepitev jezikovne zavesti torej ostaja slovenska naloga, za katero je vsak od nas odgovoren.

Mojca Polc

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.