ŠOU Svetovalnica

Pozdravljeni!

Sem Maša, študentka 3. letnika Fakultete za šport. Poleg študija opravljam razna dela preko študentskega servisa, saj so športne aktivnosti na fakulteti zame in za mojo družino kar velik finančni zalogaj. Status študenta sem imela lansko leto le do začetka oktobra, takrat sem namreč status izgubila in to študijsko leto pavziram. Skozi leto sem zaslužila toliko, da sem zavezanka za oddajo dohodnine, zanima pa me, ali se je na tem področju za leto 2008, kaj spremenilo. V medijih sem zasledila, da se bo napoved v letu 2008 ponovno oddajala na drugačen način. Kako je z olajšavami? Se je kaj spremenilo ali zadeva ostaja enaka? Za vaš odgovor se vam že vnaprej zahvaljujem. Maša


Ciao Maša!

Napoved za odmero dohodnine se oddaja za nazaj, kar pomeni, da bomo v koledarskem letu 2008 oddajali napoved za dohodke, ki smo jih prejeli v letu 2007. V tem delu je prišlo do največjih sprememb, saj napovedi ne bomo oddajali tako, kot smo jo bili vajeni do sedaj. Za leto 2007 se bo pri odmeri in poračunu dohodnine na letni ravni uporabljala nova ureditev. Davčni organ bo tebi in ostalim zavezancem prvič posredoval informativni izračun dohodnine, ki se bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o odmeri dohodnine. Na ta način bomo zavezanci razbremenjeni vlaganja davčnih napovedi, davčni organ pa obdelave teh napovedi. Davčni organ ti bo informativni izračun posredoval najkasneje do 31. maja 2008.
Davčni organ bo informativni izračun dohodnine sestavil na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga davčna uprava na podlagi uradnih evidenc in podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki jih bodo davčni upravi do 31. januarja 2008 posredovali izplačevalci.
Pri tem velja opozoriti, da informativnega izračuna ne bodo prejeli vsi zavezanci za dohodnino. Davčni organ ne bo sestavil informativnega izračuna, prav tako pa davčnemu zavezancu rezidentu ne bo treba vložiti napovedi dohodnine, če:
o dohodki davčnega zavezanca, od katerih se plačuje dohodnina, ne presegajo 2.800 evrov,
o dohodki davčnega zavezanca, od katerih se plačuje dohodnina, poleg pokojnine, od katere v skladu z zakonom ni bila odtegnjena ali plačana akontacija dohodnine in davčni zavezanec pri akontaciji dohodnine ni uveljavljal posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, ne presegajo 80 evrov.
Kaj storiš, ko dobiš informativni izračun? Pregledaš informativni izračun in preveriš:
o ali so vpisani podatki pravilni (osebni podatki, podatki o dohodkih, podatki o vzdrževanih družinskih članih itn.) oz. ali se ujemajo s podatki, s katerimi razpolaga sam,
o ali je informativni izračun dohodnine pravilen.
Če ugotoviš, da so podatki pravilni, in če se strinjaš z izračunom dohodnine, ti ni treba storiti ničesar. Po poteku roka za ugovor (tj. 15 dni od vročitve informativnega izračuna), se bo štelo, da si se odpovedala pritožbi, informativni izračun dohodnine pa bo samodejno postal odločba o odmeri dohodnine. Na njeni podlagi bo zate (za zavezanca) nastala davčna obveznost. Če bo znesek odmerjene dohodnine na letni ravni večji od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, boš doplačala razliko dohodnine, če pa bo znesek odmerjene dohodnine na letni ravni manjši od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, ti bo vrnjena razlika dohodnine.
Če se ne strinjaš z informativnim izračunom, moraš v roku za ugovor (tj. 15 dni od vročitve informativnega izračuna) vložiti dopolnjen informativni izračun, ki se šteje za tvojo napoved za odmero dohodnine. Enako ravnaš tudi v primeru, če ugotovi, da je davčna obveznost ugotovljena prenizko.
Zavezanec lahko v ugovoru zoper informativni izračun uveljavlja tudi olajšavo za vzdrževane družinske člane (to velja npr. za tvoje starše). Kdaj mora zavezanec sam vložiti napoved za odmero dohodnine? Zavezanec mora vložiti napoved za odmero dohodnine, če mu informativni izračun ni bil vročen do 31. maja 2008, pa je imel v letu 2007 obdavčljive dohodke višje od 2.800 evrov oziroma je poleg pokojnine, od katere ni bila odtegnjena ali plačana akontacija dohodnine in davčni zavezanec pri akontaciji dohodnine ni uveljavljal posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, dosegel dohodke, ki presegajo 80 evrov. Rok za vložitev napovedi je v tem primeru 30. junij 2008.
Odločbo o odmeri dohodnine izda davčni organ v primeru, ko zavezanec sam vloži napoved za odmero dohodnine ali ko zoper informativni izračun dohodnine v roku vloži ugovor oziroma dopolnjen informativni izračun. V teh primerih davčni organ preveri navedbe zavezanca in na podlagi svojih podatkov in podatkov davčnega zavezanca izda odločbo. Z dnem vročitve odločbe začneta teči rok za izpolnitev davčne obveznosti in rok za vložitev pritožbe (15 dni od vročitve odločbe). Rok za izdajo odločbe je 31. oktober.

Kako je z davčnimi olajšavami?
Princip olajšav ostane enak, zato si kot študent upravičena do splošne olajšave v višini 2.800 € (vendar le pod pogojem, da te nihče od staršev v svoji dohodninski napovedi ne uveljavlja kot vzdrževanega družinskega člana) in do posebne osebne olajšave za študente. V skladu z določbo tretjega odstavka 113. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06) se rezidentu, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta, do dopolnjenega 26. leta starosti prizna zmanjšanje davčne osnove od dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, v skladu s predpisi s področja zaposlovanja, v znesku, ki je enak znesku splošne olajšave iz 111. člena tega zakona (to je 2.800 €). Navedena olajšava se prizna tudi osebi, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega stavka in je starejša od 26 let, če vpiše študij do 26. leta starosti, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa.
Iz navedenega izhaja, da se olajšava za t.i. študentsko delo priznava rezidentu:
– ki ima status dijaka ali študenta, do dopolnjenega 26. leta starosti in tudi
– osebi, ki je starejša od 26 let, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa.
– olajšava pa se prizna samo v primeru, da ima rezident-študent/dijak dohodek iz naslova opravljanja začasnega ali občasnega dela na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnosti posredovanja dela dijakom in študentom v skladu s predpisi s področja zaposlovanja.
To pomeni, da se pri odmeri dohodnine za leto 2007 ne bo upoštevalo več načelo sorazmernosti med časom izpolnjevanja pogojev za omenjeno olajšavo, prav tako ni pomembna višina doseženih dohodkov (v preteklosti se je olajšava priznala le, če letni dohodki niso presegli 1.600.000 tolarjev) za priznanje olajšave, zato bodo vsi študenti, tudi tisti, ki bodo imeli status študenta le del leta (npr. tri, pet, devet mesecev) pri odmeri dohodnine upravičeni do študentske olajšave v višini 2800 evrov. Vendar pa se olajšava prizna le za dohodke, prejete za študentsko delo. Upam, da je zadeva razumljiva. Če imaš še kakšno vprašanje na to (ali kakšno drugo) temo, se lahko oglasiš v Študentski svetovalnici ŠOU v Ljubljani, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur (pon., tor., čet. od 10h-15h, sreda od 12h-17h).

Špela, pravno svetovanje


 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.