Intervju: S čim se ukvarja Zveza ŠKIS?

Študentka tipka na prenosnik
Zveza ŠKIS ima novo vodstvo

Zveza ŠKIS, ki je sicer najbolje poznana po Škisovi tržnici, je letošnje študijsko leto dobila novo vodstvo. Pri tem je prišlo do spremembe, saj smo dobili kar dva novoizvoljena predsednika. Predsednik Zveze ŠKIS je tako postal Mark Perko, predsednica Sveta ŠOLS pa Marike Grubar. V prejšnjih letih je namreč obe funkciji opravljala ena oseba, letos pa se je to razdelilo. Mark in Marike sta nam v intervjuju zaupala, kaj vse obsega njuno delo, kako zveza ŠKIS deluje med epidemijo in kaj vse nudi študentom.

Bi se za začetek oba predstavila in povedala nekaj malega o sebi, kje študirata in s čim se ukvarjata, da vaju bralci bolje spoznajo? 

Marike: V študijskem letu 2020/2021 sem vpisana v tretji letnik doktorskega študijskega programa Družboslovje in humanistika – Sociologija kulture na FF UL. Formalni študij sem že od prvega letnika dodiplomskega študija dopolnjevala s številnimi aktivnostmi znotraj področja študentskega organiziranja. Trenutno večino svojega časa namenjam dejavnostim Sveta študentskih organizacij lokalnih skupnosti (Sveta ŠOLS) in Zveze ŠKIS. Novim izzivom se izpostavljam še na področjih, ki so neposredno povezana z mojim študijem. Med drugim sem sodelovala pri ustanovitvi bloga Sociološko gledano (http://www.sociolosko.org/). Pri vseh aktivnostih imam vedno v mislih izjavo kognitivnega psihologa Amosa Tverskega: »It is sometimes easier to make the world a better place than to prove you have made the world a better place«. 

Mark: Tudi sam študiram v Ljubljani in sicer na Fakulteti za farmacijo, obiskujem smer Industrijska farmacija. V letošnjem letu sem vpisan v dodatno leto. S študentskim organiziranjem sem se srečal že v dijaških letih, ko sem postal aktiven v dijaški sekciji Kluba tržiških študentov, kasneje pa sem se v študentskih letih pridružil Zvezi ŠKIS. Na sami Zvezi delujem malo več kot 4 leta. Tako kot Marike tudi sam večino svojega časa namenjam organizaciji, Zvezi ŠKIS. Vedno pa ostane tudi nekaj časa za druženje s prijatelji, gledanje serij, sprehajanje, igranje družabnih iger idr.

Logotip Zveze ŠKIS

Letos je prišlo do velike spremembe pri vodstvu Zveze ŠKIS, lahko razložita, katero področje pokrivata in kako se med seboj usklajujeta?  

Oba: Najino delo je v osnovi podobno, saj oba spremljava delovanje študentskih klubov. Skušava razumeti njihovo delovanje, želje ter potrebe in jih čim bolje zastopati na nacionalni ravni. Klube s pomočjo ostalih aktivistk in aktivistov Zveze ŠKIS ter predstavnic in predstavnikov Sveta ŠOLS v Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) opominjamo tudi na njihove obveznosti oziroma dolžnosti.

Marike: Glavnino mojih aktivnosti sestavlja skrb za ohranitev in krepitev enega izmed stebrov študentskega organiziranja v Sloveniji. Torej, večino časa se ukvarjam z zastopanjem ŠOLS oziroma študentskih klubov v okviru aktivnosti, ki jih izvaja Študentska organizacija Slovenije. Pri aktivnostih, ki zahtevajo tako vključitev predsednice Sveta ŠOLS kot vključitev predsednika Zveze ŠKIS, sva z Markom v rednih stikih. Delitev dela je v takšnih primerih praviloma enakomerna, vedno smiselno dopolnjujeva drug drugega.

Mark: V letošnjem letu je prišlo do delitve funkcij predsednika Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS, v preteklosti pa je oboje opravljala le ena oseba. Tako imava oba z Marike več časa, da se posvetiva delovanju na svojem področju. Vedno pa se trudiva, da dobro sodelujeva in redno komunicirava med sabo, saj s tem krepiva povezanost med Zvezo ŠKIS in Svetom ŠOLS, ki se tako pri delovanju še bolj dopolnjujeta med sabo. Kot predsednik Zveze ŠKIS sem obenem tudi poslovodna oseba organizacije in odgovoren za finančno in materialno poslovanje Zveze. Moja naloga je tudi skrb za strateški razvoj organizacije, skrb za ustvarjanje skupne vizije, priprava vsebinskega in finančnega letnega načrta in poročila, usmerjanje delovanja vseh aktivistov, skrb za učinkovito komunikacijo idr., pri tem pa tudi vedno rad priskočim na pomoč študentskim klubom, kadar jo ti potrebujejo.

Marike Grubar

Kako je vaše delo to študijsko leto drugačno, glede na to, da trenutno vsi delamo in študiramo od doma? Vam pandemija povzroča veliko težav? 

Marike: Mnogi klubski projekti in projekti Zveze ŠKIS so odpadli, ker jih ni mogoče preseliti v digitalni svet. Sestanke, seje in izobraževanja sicer dokaj uspešno izvajamo s pomočjo digitalnih orodij, a nas je veliko, ki se želimo vrniti k fizični izvedbi tovrstnih srečanj. Zaradi začetka novega mandata se nam je pridružilo kar nekaj novih obrazov in spoznavanje prek Zooma nikakor ne nadomesti druženja v živo. Opažam pa, da se vsi zavedamo, kako pomembno je, da klubi v teh časih obdržijo širok nabor aktivnosti in s tem prispevajo k ohranjanju študentskih in mladinskih vsebin v lokalnem okolju in zapolnjujejo praznine, ki nastajajo. Klubi se torej zdaj trudijo po najboljših močeh pomagati študentkam in študentom osmisliti in preživeti to težavno obdobje. Mnogi so se vključili tudi v programe prostovoljstva, sodelujejo s civilnimi zaščitami za pomoč starejšim občanom, koordinirajo prostovoljce za varstvo otrok, klubovke in klubovci, ki se izobražujejo na področju zdravstvenih ved, pomagajo tudi pri obravnavi bolnikov, ki so bili sprejeti v bolnišnično zdravljenje ipd.

Mark: Rekel bi, da smo se na začetku epidemije v mesecu marcu tako na Zvezi ŠKIS kot tudi vsi študentski klubi srečali z nekaj izzivi. Najpogostejša vprašanja so bila kako izvesti projekte, kako izvesti sestanke na daljavo, kako nadomestiti uradne ure itd., saj se nam je čez noč življenje spremenilo. Sem pa mnenja, da smo v izredno kratkem času našli primerna spletna orodja za izvedbo sestankov, nadomestilo za uradne ure itd. Največji izziv nam v sedanjem času predstavlja izvedba projektov, saj nam trenutne razmere ne omogočajo izvedbe v živo, prek spleta pa smo na Zvezi ŠKIS kot tudi študentski klubi omejeni z izvedbo raznih izobraževanj, kuharskih delavnic, okroglih miz, kina od doma in drugo. Poskušamo pa, da same razmere ne vplivajo na naše delovanje in skušamo projekte izvesti v drugačni obliki; pri vsakem projektu se tako srečamo z določenimi izzivi, s katerimi se v primeru normalnih razmer ne bi srečali.

Kaj je vaše osrednje poslanstvo v tem mandatu, bi izpostavili kak projekt, na katerega ste še posebej ponosni in želite mlade opozoriti nanj? 

Marike: Študentske klube, Svet ŠOLS in Zvezo ŠKIS želim spodbujati k povezovanju, vzdrževanju dobrih odnosov ter k ohranjanju koraka s časom. Pomembno je, da naštete organizacije druga drugo opolnomočimo ter v sklopu svojih pristojnosti ponujamo kvalitetne vsebine za skupnost in populacijo, ki jo naslavljamo. Svet ŠOLS in Zveza ŠKIS sta instituciji, ki sta pravno-formalno sicer ločeni, a v praksi izjemno prepleteni. Obe obliki združevanja študentskih klubov lahko s skupnim delovanjem dosežeta bistveno več, kot če bi delovali ločeno ali če bi druga drugi konkurirali. Na vsebinski ravni si sama želim izvesti projekt, namenjen ozaveščanju o duševnem zdravju študentov oziroma vseh mladih. Opažam, da se določene aktivnosti na tem področju že izvajajo, a se jim ne namenja dovolj pozornosti.

Mark: Glavno poslanstvo ostaja, da kljub trenutni epidemiji kvaliteta izvedenih projektov ne upade v primerjavi s projekti, izvedenimi v živo. Vsi aktivisti se trudimo, da bi samo organizacijo še bolj približali študentskim klubom s tem, da bi se na nas obrnili, kadar se znajdejo v negotovosti, saj smo jim vedno na voljo za pomoč, nasvet, usmeritev in podporo. Večje spremembe pa lahko na Zvezi ŠKIS pričakujemo čez dobro leto, saj si želim reorganizirati samo Zvezo ŠKIS, realizirati učinkovit in prepotreben način, kako pomagati novoizvoljenim predsednikom in ekipi v študentskih klubih, tekom leta izvesti razpise za sofinanciranje klubskih projektov idr. V trenutnem času smo na Zvezi ŠKIS povečali število socialno-humanitarnih projektov in na to sem izredno ponosen, saj vemo, da lahko s takimi projekti nekomu polepšamo dan.

Mark Perko

Veliko študentov ne ve, da se lahko obrnejo na vas, saj vas najbolj poznajo po Škisovi tržnici. Glede česa se še lahko obrnejo na vas, kaj jim nudite? 

Marike: Večji del aktivnosti Zveze ŠKIS bo povzel Mark. Sama lahko dodam še, da se name in na druge predstavnice in predstavnike Sveta ŠOLS v ŠOS ali pa na aktivistke in aktiviste Zveze ŠKIS lahko obrne vsak študent in vsaka študentka, ki išče informacije o našem delovanju ali pa potrebuje kakšen nasvet oziroma želi predstaviti svoje težave in išče ustrezne sogovornice in sogovornike. V večini primerov ji oziroma mu bomo pomagali že znotraj lastnih organizacij, v nasprotnem primeru bomo skušali tej osebi priskočiti na pomoč tako, da jo bomo povezali z ustreznimi institucijami.

Mark: Na Zvezo ŠKIS se lahko obrnejo vsi študentje, ki potrebujejo pomoč. V lanskem letu smo v ta namen ustanovili študentsko svetovalnico, na katero se lahko obrnejo študentje, ki imajo vprašanja oz. bi želeli razjasniti nejasnosti v povezavi z visokošolsko tematiko. Vsako leto izdamo tudi publikacijo »Škisova popotnica«, ki vsebuje vse pomembne informacije za študente na enem mestu. Na Odbor za socialo in zdravstvo Zveze ŠKIS se lahko obrnete, če imate vprašanje oz. pobudo v povezavi s štipendijsko, zdravstveno in bivanjsko politiko, subvencionirano prehrano in prevozi, zaposlovanjem mladih in študentskim delom, problematiko študentov s posebnimi potrebami ali študentskimi družinami. Kot že prej omenjeno v tem času izvajamo tudi precej socialno-humanitarnih akcij za različne namene: tako smo se pridružili npr. akciji Manj svečk za manj grobov in Mala pozornost za veliko veselje. Izvajali smo tudi čistilne akcije, v aprilu in oktobru organiziramo študentsko krvodajalsko akcijo – letos je potekala v obliki spletne kampanje. Izvajamo tudi izobraževanja, namenjena študentskim klubom in njihovim članom. Izobraževanja so raznolika in pokrivajo različna področja, od tehničnih vsebin (Excel, Adobe ilustrator ipd.), mehkih veščin, dela na študentskih klubih, prostovoljstva, uspešnega upravljanja s časom, pa do delavnic za zaposlovanje mladih in drugo. V okviru Odbora za šolstvo deluje tudi dijaški odbor, ki vsakoletno izdaja dijaški informator, v njem pa so zbrane vse pomembne informacije za dijake na enem mestu. Skozi leto izdamo tudi ogromno člankov, ki so dostopni na naši spletni strani, tako da se za vsakega študenta najde nekaj – mogoče prav nasvet ali odgovor na že kdaj poprej zastavljeno vprašanje …

Za konec pa še najpomembnejše vprašanje za naše bralce – kdaj bomo izvedeli, ali bo Škisova tržnica v letu 2021 potekala v živo? Seveda je vse odvisno od razmer in ukrepov, ampak glede na obete s cepivom se mnogi že veselijo vrnitve v normalo.  

Mark: Zavedamo se pomena Škisove tržnice med mladimi, vendar je v luči trenutnih razmer treba delati na tem, da se razmere stabilizirajo oz. vrnejo nazaj v stare tirnice. Trenutno je še prezgodaj govoriti ali sklepati, kako se bo izvedla Škisova tržnica v letu 2021, saj je vse odvisno od izboljšanja oziroma poslabšanja epidemiološke situacije. Mislim pa, da vsi komaj čakamo trenutek, ko bo Škisova tržnica spet lahko potekala v živo in bomo ponovno stopili na samo prizorišče Škisove ter skupaj ustvarjali nove in nepozabne spomine.

Urednica revije Študent

Prejšnji članekHuawei nudi podaljšano garancijo in brezplačno pošiljanje naprav v popravilo
Naslednji članekKomentar: čas koronavirusa nas spodbuja, da razmišljamo o svoji prihodnosti

Urednica revije Študent

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.