ŠOU svetovalnica

Close up businessman using calculator and reading paper document about business data, accountancy document, graph profit company.
Foto: Pravinrus Khumpangtip iz iStock

Živjo!

Pred kratkim sem si kupila svoj prvi avto in že naslednji dan sem pred lastnim domom dobila obvestilo redarstva! Živim namreč v stolpnici v središču Ljubljane, kjer je nemogoče dobiti parkirni prostor. Kazni zaradi napačnega parkiranja so se vrstile ena za drugo in ker se mi je zdelo butasto, da moram plačevati kazni, ker parkiram pred lastnim blokom, teh nisem poravnala. Sedaj so se mi obesili na tekoči račun in mi z njega pobrali celotno štipendijo ter preživnino, ki mi jo nakazuje oče! Ali lahko sploh kaj naredim?

Že vnaprej hvala za pomoč, Tina

Draga Tina,

Zakon o davčnem postopku, ki se uporablja za izvršbo neplačanih kazni, v 159. členu določa, da izvršba ni možna zoper socialne transferje, kot so na primer preživnina in štipendija v tvojem primeru, pa tudi zoper odškodnino zaradi telesnih poškodb ne, denarno socialno pomoč, otroški ali starševski dodatek in podobno. Ta omejitev pa velja le za tiste socialne prejemke, ki so bili nakazani za tekoči mesec.

Kaj lahko torej storiš? Če še ni preteklo osem dni od vročitve sklepa o izvršbi, se lahko pritožiš in zahtevaš prekinitev t. i. davčne izvršbe in davčni organ bo trganje prekinil oz. razveljavil že storjena dejanja.
Če porabiš vsak mesec vso štipendijo in preživnino, ti davčni urad tega denarja ne sme trgati z računa, saj, kot že rečeno, ne sme poseči po socialnih transferjih, nakazanih za tekoči mesec!
Vendar pazi: kljub temu, da nimaš na računu denarja prejšnjih mesecev, je rubež oz. izvršba možna zoper premičnine in vrednostne papirje, če jih imaš seveda v lasti! Ne skrbi, osebnih stvari, kot so obleke, ti ne morejo odvzeti. 🙂

Po dveh letih od dneva, ko je odločba, s katero je bila sankcija izrečena, postala pravnomočna (torej, ko dobiš prvič na dom položnico za plačilo kazni), pa izvršitev zastara in rubež oz. izvršba zato sploh ni več mogoča.
Zastaranje pretrga vsako dejanje organa, pristojnega za postopek o prekršku ali za izvršitev, ki meri na izvršitev sankcije. Po vsakem pretrganju začne teči zastaranje znova, poleg tega zakon pravi, da zastaranje ne teče, »če izvršba ni mogoča«. Kljub temu pa se sankcije ne smejo začeti izvrševati po preteku štirih let od dneva, ko je odločba, s katero je bila sankcija izrečena, postala pravnomočna!

Če pa si slučajno zamudila ta osemdnevni rok, v katerem lahko zahtevaš ustavitev davčne izvršbe, ampak ne več kot za tri mesece, ti preostane še zadnji »izhod v sili«. Gre namreč za t. i. institut vrnitve v prejšnje stanje, ki ga ureja Zakon o splošnem upravnem postopku v VIII. poglavju.

Pri vrnitvi v prejšnje stanje gre za to, da v primeru zamude roka (pri dejanju postopka pred kakim državnim organom, v tvojem primeru gre za osemdnevni rok, v katerem bi lahko zahtevala ustavitev davčne izvršbe) lahko v treh mesecih predlagaš vrnitev v stanje, ki je obstajalo pred rokom, ki si ga zamudila. Imeti pa moraš opravičljive razloge za zamudo roka.
Te opravičljive razloge presoja vsak organ posebej, tako da ni jasnih določitev, kaj vse sodi pod t. i. opravičljive razloge. Zakon le veleva, da moraš v predlogu za vrnitev v prejšnje stanje navesti okoliščine, zaradi katerih nisi mogla pravočasno opraviti zamujenega dejanja, in te okoliščine vsaj verjetno izkazati (navadno je to nepričakovana daljša odsotnost ali pa hujša bolezen, tudi smrt v družini, ali pa če si vlogo poslala napačnemu organu).

Torej Tina, upam, da se najdeš v napisanem in da boš uspela pridobiti nazaj vse, kar ti je bilo odvzeto iz tvojega študentskega žepa.

Ana Rosa (za pravno svetovanje Študentske svetovalnice ŠOU v Ljubljani)

Hej!
Zanima nas, kakšne imam možnosti, da bi kandidiral za Zoisovo štipendijo, če že prejemam državno štipendijo. Nisem prepričan, da bom pri kandidiranju uspešen, vendar pa bi vseeno rad poskusil, saj kakor vem, je Zoisova štipendija precej višja od državne?
Zahvaljujem se vam vnaprej za vaš odgovor,

Tine

Pozdravljen Tine!

Študent lahko zaprosi za Zoisovo štipendijo z vlogo, ki jo odda na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Za študente je rok za oddajo vloge za Zoisovo štipendijo za leto 2009/10 7. oktober.
Metodologija izbora za državno štipendijo in metodologija izbora za Zoisovo štipendijo potekata zelo različno. V prvem primeru centri za socialno delo, ki sprejemajo vloge za državno štipendijo, te obravnavajo sproti, medtem ko se vloge za Zoisovo štipendijo rangirajo. V praksi to pomeni, da proces rangiranja steče šele, ko so prav vse vloge vlagateljev popolne in vnešene v aplikacijo, za kar je potreben določen čas. V praksi to pomeni, da ima vlagatelj, ki bi istočasno vložil vlogo tako za državno kot za Zoisovo štipendijo, ob izpolnjevanju pogojev več možnosti, da pridobi državno štipendijo, ker centri za socialno delo sproti odločajo o prejetih vlogah, zaradi česar bi zaradi pozitivno rešene vloge ne bil več upravičen konkurirati v postopku za pridobitev Zoisove štipendije.
Študent ima sicer pravico kandidirati za obe vrsti štipendij, vendar pa pri tem tvega, da pri rangiranju za Zoisovo štipendijo ne izpolnjuje osnovnega pogoja: tj. da ne prejema nobene druge štipendije. Tako, da če bi rad najprej kandidiral za Zoisovo štipendijo, potem raje ne oddajaj vloge za državno štipendijo, katero bi kot ¨stari štipendisti¨ (tj. tisti, ki je državno štipendijo že prejemal v akademskem letu 2008/09) moral oddati do 14. oktobra. Raje počakaj, da vidiš, kako bo postopek za pridobitev Zoisove štipendije rešen. Pri državni štipendiji pa tudi nisi omejen z rokom za oddajo, saj še vedno lahko oddaš vlogo kot nov kandidat kadarkoli v letu. Vendar pa te moram še opozoriti, da se lahko zgodi, da boš 2-3 mesece brez štipendije, če bo slučajno odločitev za Zoisovo štipendijo negativna.

Glede višine štipendij je pa tako: osnovna državna štipendija za študenta je 54 eurov, osnovna Zoisova štipendija za študenta 94 eurov, potem pa se na osnovni štipendiji dodelijo tudi različni dodatki, v kolikor je študent do njih upravičen. Dodatki, ki jih študenti lahko prejmejo k štipendiji so: dodatek glede na dohodek v družini štipendista, dodatek za vrsto in področje izobraževanja, dodatek za učni oziroma študijski uspeh, dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča ter dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami. Ker so pri obeh štipendijah isti dodatki in je določitev višine dodatka enaka, je Zoisova štipendija tudi po dodelitvi morebitnih dodatkov višja.
Če imate kakršne koli dileme, pa naj bodo to pravne, socialne, če razmišljate o študiju v tujini ali imate psihološke težave, se lahko oglasite v Svetovalnici na Kersnikovi 4 in sedaj tudi na novi lokaciji na FDV-ju zraven prodajalne bonov. Lahko pa nas tudi pokličete ali pošljete vprašanje na elektronsko pošto ali forum. Vse informacije najdete na naši spletni strani www.svetovalnica.com.

Sara (za pravno svetovanje Študentske svetovalnice ŠOU v Ljubljani)

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.