ŠOU svetovalnica

Pozdravljeni!

Moje ime je Sara. Letos sem se prvič vpisala v prvi letnik (stara sem 19 let). Ker nisem iz Ljubljane, sem primorana delati preko študentske napotnice, da lahko bivam v Ljubljani. Prijatelji so mi rekli, da bom, glede na moje dohodke, morala plačati dohodnino. Kaj to pomeni? Kaj dohodnina sploh je?
Hvala za odgovor, Sara.

Pozdravljena, Sara!

Kaj je dohodnina? Dohodnina je davek na dohodek fizičnih oseb. Kot dohodek je po davčnih predpisih mišljen npr. dohodek iz zaposlitve (npr. redna plača), dohodek iz dejavnosti (npr. zaslužek samostojnega podjetnika), dohodek iz drugih pogodbenih razmerij (npr. zaslužki od študentskega dela ter tudi zaslužki, pridobljeni na podlagi avtorske pogodbe), dohodek iz premoženja in še drugi (med katere spada npr. družinska pokojnina, če ni posameznikov edini prihodek).
Kdo mora vložiti napoved za odmero dohodnine? Napoved za odmero dohodnine mora oddati vsak davčni zavezanec. Kdo pa je davčni zavezanec? Davčni zavezanci so predvsem tisti, ki imajo v Sloveniji stalno prebivališče in prejemajo dohodke. Vendar davčne napovedi ni potrebno vložiti v dveh primerih:
1) če dohodki zavezanca v letu 2006, od katerih se plačuje dohodnina, niso presegli 604.330,00 tolarjev (oz. 2.521,82 €);
2) če je bila v letu 2006 pokojnina edini dohodek zavezanca, pod pogojem, da od pokojnine ni bila odtegnjena in plačana akontacija dohodnine in pri akontaciji dohodnine zavezanci niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, če njegovi skupni preostali obdavčljivi dohodki poleg pokojnine ne presegajo 19.187,00 tolarjev (oz. 80 €).
Kako in kdaj se vlaga napoved? Davčni zavezanci morajo oddati napoved za leto 2006 do 30.04.2007 – POZOR, napoved se oddaja za nazaj, in sicer za dohodke, prejete od 1. 1. 2006 do 31.12.2006. Ta napoved se oddaja po zakonodaji, ki je veljala v letu 2006. Zato naj te informacije o spremembi davčne zakonodaje, ki se v zadnjem času pojavljajo v medijih, ne zbegajo. Vse novosti, o katerih je govora, bodo začele veljati s 1. 1. 2007. Napoved se odda tako, da se izpolni in pošlje za to predviden obrazec (tega lahko kupiš v knjigarni ali ga natisneš s spletne strani Davčne uprave Republike Slovenije) ali preko interneta s storitvijo e-davki.
Kaj pa akontacija dohodnine?
Akontacija dohodnine je “odtegljaj” (delež) od dohodka, ki ga avtomatično odvaja izplačevalec dohodka (npr. študentski servis) čez leto. 
Od študentovega dohodka, zasluženega preko napotnice, oz. dela preko študentskega servisa (t.i. študentsko delo) se NE trga akontacija dohodnine, če ta dohodek ne presega 100.000,00 tolarjev mesečno in če študent izpolnjuje pogoje za posebno študentsko olajšavo.
 Pavzerji (t.j. osebe brez statusa), osebe, ki so se vpisale na študij po dopolnjenem 26. letu, študenti, starejši od 26 let, pri katerih je od začetka študija minilo več kot 6 let na dodiplomski stopnji ali več kot 4 leta na podiplomski stopnji študija, in nerezidenti NE IZPOLNJUJEJO POGOJEV ZA POSEBNO OSEBNO (ŠTUDENTSKO) OLAJŠAVO, zato se od njihovih zaslužkov, pridobljenih s študentskim delom preko napotnice, obračuna akontacija dohodnine v višini 25% od davčne osnove za vsako izplačilo, ne glede na višino. 25% akontacije velja tudi za študente, ki izpolnjujejo pogoje za študentsko olajšavo, zaslužijo pa več kot 100.000,00 tolarjev na napotnico.
Letna davčna osnova je končni znesek, od katerega se plača dohodnina. Vključuje vse naše dohodke, od katerih se odbijejo npr. normirani stroški, dejanski stroški, pripadajoči odbitki dohodka, ki gre v davčno osnovo, ter davčne olajšave, ki nam pripadajo.
Normirani stroški so zakonsko določeno zmanjšanje dohodka, pridobljenega iz določenega vira, ki nam pripadajo. Dohodek, pridobljen preko študentskega servisa, se zmanjša za 10% iz naslova normiranih stroškov. Če pa preko napotnice opravljaš tako delo, pri katerem imaš veliko potnih in prenočitvenih stroškov (toliko, da presegajo 10% tvojega zaslužka), se ti bolj kot normirane stroške splača uveljavljati dejanske stroške. To so izdatki za pot ter prenočitve, ki se izkazujejo preko računov.
Če si prejemnica družinske pokojnine, naj te opomnim na dve zadevi: 1. da se pokojnina všteva v davčno osnovo le, če imaš poleg nje še kak drug vir dohodka, ki je po zakonu obravnavan kot obdavčljivi dohodek; 2. da se znesek pokojnine, ki gre v davčno osnovo, zmanjša za 14,5% celotnega prejemka.
Čemu služijo davčne olajšave? Funkcija davčnih olajšav je zmanjševanje (letne) davčne osnove. Splošna olajšava npr. zmanjša davčno osnovo za 604.330,00 tolarjev. Ta pripada vsem davčnim zavezancem, pod pogojem, da jih drug rezident ne uveljavlja kot vzdrževanega člana. Poleg tega imamo študenti še posebno osebno olajšavo oz. študentsko olajšavo. Do nje smo upravičeni vsi študentje s statusom (redni in izredni), mlajši od 26 let, ki v letu 2006 nismo prejeli več kot 1.600.000,00 tolarjev dohodkov, ki se vštevajo v davčno osnovo (POZOR! Gre za vse po zakonu obdavčljive dohodke! In gre za bruto dohodke – tj. pred odštetjem normiranih stroškov). Starejši študentje so do olajšave upravičeni pod pogojem, da so se na študij vpisali do 26. leta – pri dodiplomskem študiju, če ni minilo več kot 6 let od dneva vpisa; pri podiplomskem pa, če niso minila več kot 4 leta od dneva vpisa (upošteva se zadnji vpis na študij pred 26. letom – ne glede na to, za katerega po vrsti gre). Znesek olajšave je 1.225.200,00 tolarjev, z njim pa se zmanjšuje le študentsko delo. Na primer, če predstavljata tvoj obdavčljivi dohodek delo preko servisa ter družinska pokojnina, lahko s študentsko olajšavo zmanjšaš le zneske, pridobljene iz naslova študentskega dela. Pokojnino pa zmanjšaš za 14,5% celotne vrednosti. Vse skupaj lahko zmanjšaš še za splošno olajšavo, če te starši ne uveljavljajo kot vzdrževanega člana.
Ne gre pozabiti še olajšave za različne namene (npr. za nakup zdravil, leposlovja in strokovne literature, za šolnine in priklop interneta) za zmanjšanje letne davčne osnove zavezancev, ki lahko znaša največ 2% letne davčne osnove zavezanca. Porabljena sredstva za te z zakonom določene namene lahko uveljavljaš le z računom, na katerem mora biti napisano tvoje ime.

Upam, da so ti stvari sedaj bolj jasne, za odgovore na dodatna vprašanja pa smo ti na voljo v Študentski svetovalnici ŠOU v Ljubljani, na Kersnikovi 4.

Srečno!

Primož in Tina, pravno svetovanje

Viri podatkov:
  http://www.durs.gov.si/
  Zakon o dohodnini ZDoh-1-UPB4, UL RS 59/2006
  Zakon o dohodnini ZDoh-2, UL RS 117/2006

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.