ŠOU svetovalnica

31. marca 2006 je zadnji rok za oddajo napovedi za odmero dohodnine za leto 2005, ki je prineslo ogromno sprememb na področju obdavčenja študentov. Nič ni več tako, kot je bilo. V izogib nepotrebnemu zapravljanju denarja za globe zaradi ne(pravočasno) oddane napovedi, opozarjam – informirajte se! Ali če obrnem: vas zanima, ali ste državi plačali kaj, česar vam ne bi bilo treba? In bi radi to nazaj?

Čez dober mesec boste morali napoved za odmero dohodnine oddati vsi, ki ste v preteklem letu prejeli več kot 564.400 SIT dohodkov, od katerih se plačuje dohodnina. Med dohodke se med drugim ne štejejo: dediščine in volila, dobitki od iger na srečo, večina zavarovalnin. Dohodnine ni potrebno plačati med drugim tudi od denarnih pomoči, starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka, otroškega dodatka, preživnin, štipendij (pri kadrovskih le do višine minimalne plače) – gre za t.i. oprostitve dohodnine. Vseh navedenih dohodkov se v obrazec tudi NE vpisuje.
Napoved je potrebno oddati na posebnem, enotnem obrazcu, ki ga dobite v papirnici ali na internetu (http://www.gov.si/durs/other/napoved%20SLO%20potrjena.pdf). Napoved je mogoče oddati tudi preko interneta – na straneh Davčne uprave RS (www.gov.si/durs).
Tisti, ki predpisanega praga dohodkov niste dosegli, lahko napoved vseeno oddate, saj lahko le na podlagi pravočasno vložene napovedi dobite vrnjeno plačano akontacijo dohodnine, ki je bila avtomatsko obračunana pri vseh nakazilih preko študentskega servisa do junija 2006 (kasneje pa le za nakazila, ki so presegala 100.000 SIT).
Napoved je potrebno letos prvič oddati ne glede na to, ali ste vzdrževani družinski član ali ne. Eden izmed vaših staršev bo na svojem obrazcu v posebej za to namenjeni rubriki zabeležil, da vas uveljavlja kot vzdrževanega družinskega člana. V kolikor prejemate družinsko pokojnino, NE morete biti vzdrževani družinski člani!
Po novem lahko tudi vzdrževani družinski člani uveljavljajo vse davčne olajšave, razen splošne (564.400 SIT). Za študente pridejo v poštev a. osebna olajšava za 100% invalidnost, b. posebna osebna olajšava za študente, c. posebna olajšava za vzdrževanje družinskih članov (študentske družine!!!), d. olajšava za različne namene.
Do posebne osebne olajšave za študente smo upravičeni vsi študentje s statusom (redni in izredni!) in dijaki, mlajši od 26. let, ki v letu 2005 nismo prejeli več kot 1.600.000 SIT vseh obdavčljivih dohodkov, (glej zgoraj!). Do olajšave so pod določenimi pogoji upravičeni tudi starejši študentje. Znesek olajšave je 1.200.000 SIT, vendar je mogoče z njim zmanjševati osnovo za obdavčenje le dohodkom, prejetim preko nakazil študentskih servisov. Študentom, ki so se med letom redno zaposlili, se posebej izračuna davčna obveznost za čas, ko so imeli status in ko so bili zaposleni, z upoštevanjem sorazmernega zneska olajšave.
Olajšava za različne namene se priznava med drugim za premije za prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje, nakupe zdravil in ortopedskih pripomočkov, za nekatere (dobrodelne) prostovoljne prispevke, nakupe leposlovnih knjig, nosilcev avdio-video vsebin (CDji in DVDji!), šolnine in strokovno oz. študijsko literaturo (!!!), priklop na internet… Olajšava se uveljavi na podlagi računov, izstavljenih na ime zavezanca za plačilo dohodnine. Pri računih za nakup npr. glasbenega CDja, ki niso izstavljeni na ime zavezanca, zadostuje na hrbtni strani ročno izpisano ime. Zneski te olajšave se v napoved sicer vpisujejo, dokumentacije pa se napovedi NE prilaga – DURSu jo je potrebno dostaviti le na zahtevo! Višina olajšave je največ 2  letne davčne osnove. Večina študentov bo svojo letno davčno osnovo lahko izračunala preprosto tako, da bo od obdavčljivih dohodkov odštela normirane stroške (Za nakazila preko študentskega servisa, avtorske pogodbe oz. podjemne pogodbe znašajo normirani stroški 10% vrednosti nakazila).
Bistvena novost je, da se dohodki vzdrževanih družinskih članov ne prištevajo več med dohodke vzdrževalcev, temveč se za vsakega izda posebna odmerna odločba. Z drugimi besedami: v kolikor je tvoja letna davčna osnova višja od olajšav, do katerih si upravičen, ti bo DURS naložil plačilo davka. Temu se NE da izogniti! Seveda se bo obveznost poračunala najprej s plačano akontacijo dohodnine.
In kazni? 50.000 SIT za neoddano napoved in od 100 do 300.000 SIT za nepravilno izpolnjeno napoved.
Več informacij o dohodnini pri tujcih, o tem, kdo je lahko vse vzdrževani družinski član in o tem, do katerih olajšav si še lahko upravičen, dobiš na straneh Svetovalnice (www.svetovalnica.com), na našem forumu ali v pisarni v času uradnih ur.

Matjaž, pravno svetovanje

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.