ŠOU Svetovalnica – potovanja

Pozdravljeni!

Sicer ne vem, če mi boste znali pomagati pri mojem problemu, vendar ker sem prebral, da svetujete študentom pri različnih vprašanjih, sem se odločil, da se obrnem na vas. Naj vam opišem mojo situacijo. Letos v februarju, natančneje 18. 2. 2010, sva s punco pri turistični agenciji rezervirala počitnice v Grčiji v času od 20. 6.-4. 7. Problem je nastal potem, ko je imela moja punca prestavljen izpitni rok iz 5. 6. na 25. 6. zaradi osebnih okoliščin profesorja in se zato ne bova mogla udeležiti počitnic, ki sva jih rezervirala. Zaradi nastale situacije sva turistični agenciji že v začetku aprila, natančneje 7. 4., predlagala, da bi namesto naju, na počitnice, ki sva jih rezervirala, odšla moj prijatelj in njegova punca, v nasprotnem primeru pa sva hotela preklicati najino rezervacijo, vendar so v turistični agenciji rekli, da zamenjava ni možna, saj tega v praksi pri njih ne počnejo, prav tako pa so nama rekli, da bova morala plačati celotno ceno aranžmaja, tudi če se ne bova mogla udeležiti počitnic. Naj še dodam, da od turistične agencije vse do danes s punco nisva dobila nobenega potrdila o rezervaciji najinih počitnic oziroma nobenega programa potovanja. Prav tako v najini pogodbi, ki sva jo podpisala s turistično agencijo, pravzaprav ni nobenega podatka oziroma informacije glede organizacije in poteka počitnic, kar se mi ne zdi ravno korektno od turistične agencije, glede na to, da se datum odhoda hitro bliža in sva že plačala določen del cene potovanja.

Lep pozdrav, Miha!

Odgovor:

Zdravo!

Lahko rečem, da nekako razumem vajino težavo, saj v času študijskih počitnic, ko se vse več študentov odpravi na zaslužen oddih v različne kraje, velikokrat prihaja do nesoglasij s turističnimi agencijami glede rezervacij in izvajanja počitniških aranžmajev. Naj začnem kar z odgovori na tvoje vprašanje oziroma problem.

V primeru, ki si nam ga opisal, gre za sklenitev pogodbe o organiziranju potovanja s turistično agencijo, ki jo ureja Obligacijski zakonik v členih od 883. do 903. Turistična agencija, ki v tem primeru nastopa kot organizator vajinega potovanja oziroma počitnic, mora pri sklenitvi te pogodbe vsakemu potniku najkasneje ob sklenitvi pogodbe izdati potrdilo o potovanju ali pa z njim skleniti pogodbo o potovanju v pisni obliki, ki vsebuje vse obvezne sestavine potrdila. V tem potrdilu oziroma pisni pogodbi, če ni izdanega potrdila, morajo biti vsebovani različni podatki o potovanju, kot so npr.: kraj in dan izdaje, označbo in naslov organizatorja potovanja, ime potnika, kraj in dan začetka in konca potovanja, potrebne podatke o bivanju z navedbo kraja namestitve, tipa in kategorije namestitvenega objekta, o številu obrokov (polpenzion, polni penzion), natančen program potovanja ter podatke o drugih storitvah, ki so zajete v skupni ceni, ali je potrebno najmanjše število potnikov za izvedbo potovanja, skupno ceno za skupek storitev, predvidenih v pogodbi. Med podatki, ki jih mora vsebovati potrdilo o potovanju, morajo biti določeni tudi pogoji, pod katerimi lahko potnik zahteva razvezo pogodbe, rok za pritožbo in zahtevo za znižanje cene zaradi nekvalitetno ali nepopolno opravljenih storitev ter še nekatere druge sestavine, ki jih določa 884. člen Obligacijskega zakonika.
Če turistična agencija ne izpolni svoje obveznosti izdaje potrdila o potovanju ali če ti podatki niso vsebovani v pogodbi, odgovarja organizator potovanja za vso škodo, ki vama zaradi tega nastane. Vendar pa naj omenim, da obstoj in veljavnost pogodbe o organiziranju potovanja nista odvisna od potrdila o potovanju in od njegove vsebine. Tako dejstvo, da vidva nista dobila nikakršnega potrdila oziroma programa potovanja, prav tako pa to ni bilo zajeto s pisno pogodbo, ni razlog za neobstoj ali odstop od pogodbe, lahko pa od turistične agencije zahtevata povrnitev škode, če menita, da sta bila zaradi tega oškodovana.

Zaradi nastale situacije glede prestavljenega izpita tvoje punce in predlaganih rešitev z vajine strani pa agencija ne bi smela odreagirati na tak način, kot je, saj Obligacijski zakonik dopušča možnost zamenjave potnika v 899. členu, kot tudi odstop od pogodbe v 901. členu.
Za pogodbo o organiziranju potovanja velja, da lahko potnik določi drugega, da namesto njega izkoristi dogovorjene storitve, razen če ni s pogodbo dogovorjeno kaj drugega. Pogoj pri zamenjavi potnika je, da tudi drugi potnik zadovoljuje posebne zahteve, ki so predvidene za določeno potovanje in da prvotni potnik povrne organizatorju potovanja stroške, ki jih ima z zamenjavo. Ker gre za počitnice v Grčiji, tvojemu prijatelju in njegovi punci prav gotovo ni treba izpolnjevati kakšnih posebnih zahtev, saj se le te običajno nanašajo na kakšno daljše potovanje (v Afriko), kjer je treba izpolnjevati določene pogoje, ki so določeni s carinskimi, sanitarnimi, denarnimi in drugimi upravnimi predpisi. Je pa res, da lahko zahteva agencija določeno plačilo za povrnitev stroškov, ki ji z zamenjavo nastanejo, vendar pa tudi ti ne smejo biti preveč visoki.

Prav tako pa lahko s punco zaradi prestavljenega izpitnega roka tudi odstopita od pogodbe, ki sta jo sklenila za vajine počitnice. Potnik namreč lahko v vsakem trenutku popolnoma ali delno odstopi od pogodbe. Pri tem velja opozoriti na določene posebnosti pri plačilu določene cene in stroškov pri odstopu od pogodbe. Če potnik odstopi od pogodbe pred začetkom potovanja v primernem roku, ki je odvisen od vrste aranžmaja, ima organizator potovanja le pravico do povračila administrativnih stroškov. Če pa potnik odstopi od pogodbe nepravočasno, torej v neprimernem roku, pa lahko organizator potovanja zahteva od potnika kot povračilo določen odstotek dogovorjene cene. Ta odstotek mora biti sorazmeren času, preostalemu do začetka potovanja, in ekonomsko opravičen.
Glede na to, da sta vidva turistični agenciji predlagala zamenjavo oziroma odstop od pogodbe že v začetku aprila, bi lahko agencija to štela kot pravočasen odstop od pogodbe in bi tako morala povrniti samo administrativne stroške, ki sta jih s tem povzročila agenciji, vendar pa bi se morala glede tega obrniti na agencijo, saj ima vsaka turistična agencija svoja pravila glede pravočasnih odstopov od pogodbe tako, da ti ne morem podati točnega odgovora, kaj je to pravočasen odstop.
Naj še omenim, da ima organizator potovanja pravico le do povračila svojih stroškov, če je potnik odstopil od pogodbe zaradi okoliščin, ki se jim ni mogel izogniti ali jih odvrniti, in bi bil ob sklenitvi pogodbe utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi bile takrat podane, kot tudi v primeru, če je potnik preskrbel ustrezno zamenjavo ali je zamenjavo našel sam organizator.
Tudi to je vama v korist in pomeni, da bi v vajinem primeru morala povrniti le stroške agencije zaradi odstopa od pogodbe, saj sta agenciji takoj ob nastopu razloga, ki vama onemogoča udeležbo počitnic, našla in predlagala zamenjavo za vajine počitnice. Prav tako pa bi v tem primeru lahko dokazovala, da je prestavitev izpitnega roka utemeljen razlog, zaradi katerega ne bi sklenila pogodbe, če bi za to vedela ob sklenitvi pogodbe in da na ta razlog nista mogla vplivati in ga tudi ne odvrniti. To bi bilo po vsej verjetnosti treba podkrepiti s kakšnim potrdilom fakultete, da je bil izpitni rok res prestavljen, neodvisno od ravnanja tvoje punce, vendar pa imajo turistične agencije tudi glede utemeljenih razlogov svoja pravila tako, da bi se bilo tudi glede tega najbolje obrniti na njih.

Ker si omenil, da sta določen del cene že plačala, naj vaju opozorim, da imata pravico do povračila že plačanega zneska, v kolikor sta plačala več, kolikor bosta dolžna plačati, vendar pa je to odvisno od tega, za katero možnost se bosta odločila in se dogovorila z agencijo in posledično, koliko stroškov bosta morala povrniti agenciji.

Glede na vse napisano bi vama predlagal, da se osebno oglasita v prostorih turistične agencije, kjer sta rezervirala počitnice in omenita vse zgoraj napisano ter poskušata doseči bodisi zamenjavo bodisi odstop od pogodbe. Vsekakor to pravico imata in zato vaju turistična agencija pri tem ne more prikrajšati oziroma omejevati. V primeru, da turistična agencija ne bo imela posluha za vajine predloge in zahteve glede zamenjave ali odstopa, pa lahko svoje pravice uveljavljata tudi v pravnem postopku pred sodiščem.

Prijetne počitnice vama želim, kjer koli jih bosta že preživela.

Jure Ajdovec, pravno svetovanje

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.