ŠOU Svetovalnica – zaposlitev?

Positive woman video calling using laptop. Businesswoman teleconferencing on laptop while working from home.
Foto: JLco - Julia Amaral iz iStock

Pozdravljeni!

Pred enim tednom sem diplomirala na fakulteti in sedaj je čas za temeljit razmislek, kako naprej. Ker zaenkrat službe še ni na vidiku, me zanima, kakšne so moje možnosti. Ali se moram prijaviti na zavod za zaposlovanje in kakšne pravice imam kot brezposelna oseba oz. kakšne možnosti, da mi na zavodu pomagajo najti službo? Razmišljala sem tudi o nadaljevanju študija na 3. stopnji, ampak se še nisem čisto odločila, saj ne vem, kako mi bo to pomagalo pri iskanju zaposlitve. Kaj mi svetujete?

Lep pozdrav, Katja

Katja, pozdravljena!

Najprej čestitke za diplomo. Zaključek študija je zagotovo pomembna prelomnica, ki odpira kup novih vprašanj, hkrati pa prinaša tudi nove izzive.
Če odgovorim kar na prvo vprašanje – ne, prijava na zavodu za zaposlovanje ni obvezna, je pa priporočljiva iz več razlogov, ki jih bom navedla v nadaljevanju. Ne glede na to, ali boš prijavljena na
zavodu ali ne, v obeh primerih je iskanje zaposlitve projekt, ki zahteva veliko mero samoiniciativnosti, vztrajnosti in energije, za katero verjamem, da ti je ne manjka. Ob prijavi v evidenco brezposelnih oz. iskalcev zaposlitve na zavodu lahko pridobiš določene pravice, ki si jih bova na tem mestu podrobneje pogledali. Najpomembnejši možnosti, ki se ti s prijavo na zavod odpreta, sta zaposlitveno in poklicno svetovanje pri iskanju zaposlitve in možnost vključitve v programe aktivne politike zaposlovanja.
Po prijavi na zavodu skupaj s svojim svetovalcem zaposlitve pripravita tvoj zaposlitveni načrt. V njem bosta opredelila tvoje zaposlitvene cilje, aktivnosti pri iskanju zaposlitve ter vrsto in obliko pomoči, ki jo pri tem potrebuješ. V zaposlitvenem načrtu je določeno tudi, na kakšen način boš dokazovala svoje aktivnosti ter v katerem času in na katerem naslovu boš dosegljiva. Zavod te pri aktivnem iskanju zaposlitve dodatno spodbuja tako, da ti povrne stroške, ki nastanejo z iskanjem zaposlitve, če je tako določeno v zaposlitvenem načrtu. Lahko si npr. upravičena do povračila stroškov javnega prevoza, če te zavod napoti k delodajalcu ali če predložiš vabilo delodajalca ali druga dokazila o aktivnem iskanju zaposlitve. Ravno tako lahko zavod povrne tudi stroške za priporočene pošiljke, ki nastanejo ob pošiljanju pisnih prijav za prosta delovna mesta. Lahko se udeležiš delavnic o pisanju prijav za delovna mesta in drugih kratkih usposabljanj, s katerimi pridobiš veščine za uspešen nastop pred potencialnim delodajalcem. S prijavo na zavod pa pridobiš tudi dolžnosti, kot so npr. aktivno iskanje zaposlitve in obveščanje Zavoda o tem, odzivanje na napotitve na delovna mesta, na katera te napoti Zavod, dosegljivost vsaj tri ure dnevno npr. po telefonu, dosledno obveščanje o svoji odsotnosti itd.

Poglejva si še, kako je z vključitvijo v programe aktivne politike zaposlovanja. Če npr. s svetovalcem na zavodu pri pisanju zaposlitvenega načrta ugotovita, da za lažjo pridobitev zaposlitve potrebuješ tudi dodatna znanja in veščine, lahko preučita možnosti za vključitev v različne programe aktivne politike zaposlovanja. Ob vključitvi skleneš pogodbo, v kateri se določijo tvoje pravice in obveznosti ter trajanje in finaciranje tovrstne zaposlitve. Takšna programa sta med drugim usposabljanje na delovnem mestu in javna dela.
Cilj usposabljanja na delovnem mestu je pospeševanje zaposlovanja in ponovne delovne vključenosti oseb, katerih znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve. Namen je vključitev brezposelnih oseb v usposabljanje za pridobitev novih znanj, veščin, spretnosti in delovnih izkušenj na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu. Usposabljanje lahko traja od 2 do največ 6 mesecev. Vključenost v ta program pa se ti lahko upošteva tudi kot pridobitev delovnih izkušenj, ki so npr. potreben za opravljanje strokovnega izpita, če je ta predviden na področju, ki si ga študirala oz. na katerem bi se želela zaposliti.
Namen programa javnih del pa je aktiviranje brezposelnih oseb, spodbujanje njihove socialne vključenosti, ohranitev ali razvoj delovnih sposobnosti ter spodbujanje razvoja novih delovnih mest.
Na javni razpis za izbor programov javnih del se lahko prijavijo neprofitni delodajalci in organizacije za izvajanje socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov, katerih cilj ni pridobivanje dobička in s katerimi na trgu ne povzročajo nelojalne konkurence, kar pomeni, da lahko delo opravljaš na omenjenih področjih. Vendar pa je pogoj za vključitev v javna dela prijava na zavodu za zaposlovanje najmanj eno leto.
Drug pomemben program, za katerega si verjetno že slišala, pa so subvencije za samozaposlitev. Predvidoma v drugi polovici maja 2010 bo zavod za zaposlovanje začel izvajati program samozaposlovanja. Program omogoča brezposelnim osebam in osebam v postopku izgubljanja zaposlitve pridobitev subvencije za samozaposlitev. Osebe, ki imajo poslovno idejo, bodo morale najprej opraviti intervju s svojim svetovalcem zaposlitve in z zunanjim podjetniškim svetovalcem, nato pa se udeležiti brezplačne delavnice priprave na samozaposlitev. Subvencija se bo lahko dodelila za samozaposlitev v novoustanovljenem poslovnem subjektu za polni delovni čas. Samozaposlitev bo morala biti realizirana na območju Republike Slovenije in bo morala trajati najmanj 1 leto. Subvencija bo znašala 4.500 eur. Če imaš torej podjetniško žilico ali pa poslovno idejo, ki bi jo želela realizirati, je morda to prava pot zate, pred tem pa ne gre zanemariti pomena dobrega poslovnega načrta, saj mora biti bodoči podjetnik dobro pripravljen na vse.

Vse potrebne informacije najdeš na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje http://www.ess.gov.si.

Omenila si tudi, da razmišljaš o vpisu na 3. bolonjsko stopnjo, torej na doktorski študij. Z vidika iskanja zaposlitve to ni ovira, vendar pa te moram opozoriti, da osebe s statusom študenta ne morejo biti prijavljene na zavodu za zaposlovanje kot brezposelne osebe (velja tako za redne kot za izredne študente). Z vpisom na študij boš torej ponovno pridobila status, ki pa se izključuje s statusom brezposelne osebe, pridobiš pa vse pravice, ki so vezane na status študenta (boni, delo preko študentskega servisa, subvencioniran prevoz, možnost bivanja v študentskem domu, možnost pridobitve štipendije, če se na študij vpišeš pred 26. letom, zdravstveno zavarovanje po starših do 26. leta). Seveda lahko še naprej iščeš zaposlitev, pošiljaš prijave in hodiš na razgovore, saj študijske obveznosti lahko opravljaš tudi kot zaposlena oseba. Z vpisom na študij torej pridobiš študentske pravice, v tem času pa lahko aktivno iščeš zaposlitev, poskusiš najti delo na svojem področju preko študentskega servisa, če pa to ni mogoče iz določenih razlogov, pa morda lahko poskusiš s prostovoljnim delom, pri katerem od delodajalcev s tvojega področja, in kdo ve, kakšne možnosti se ti lahko odprejo za nadaljnjo kariero. Iskanje zaposlitve, ki ne bo samo služba, torej sredstvo za pridobivanje denarja, temveč resnično nekaj, s čimer se razvijaš, te izpopolnjuje in kar počneš z veseljem, pač zahteva svoj čas in trud in želim ti, da bi ti uspelo.

Še vedno pa lahko kot brezposelna oseba, ki je prijavljena na zavodu, delaš preko drugih pogodb, npr. podjemna in avtorska pogodba, če boš imela priložnost.
Pri tem bi te spomnila še na možnost pridobitve denarne socialne pomoči (v kolikor nimaš nobenih dohodkov), za katero zaprosiš na centru za socialno delo. V tvojem primeru pa je prijava na zavodu za zaposlovanje in s tem aktivno iskanje zaposlitve dejansko tudi pogoj za prejemanje denarne pomoči. Denarna socialna pomoč znaša 226,80 za prvo odraslo osebo oz. samsko osebo (če živiš sama), do pomoči pa boš upravičena v primeru, da tvoji prihranki in premoženje (oz. prihranki in premoženje družinskih članov, s katerimi živiš – v tvojem primeru npr. partner, saj te starši, če živiš z njimi, niso več dolžni preživljati), ne presegajo določenega cenzusa. Kot prejemnica denarne socialne pomoči boš imela krito tudi obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Če potrebuješ še dodatne informacije, se lahko oglasiš osebno v Študentski svetovalnici med uradnimi urami ob ponedeljkih, torkih in četrtkih med 10. in 15. uro ter ob sredah med 12. in 17. uro, nam pišeš na zgoraj navedeni elektronski naslov ali pa pokličeš na navedeno telefonsko številko.

Želim ti veliko uspeha pri iskanju službe in predvsem najpomembnejše: verjemi vase in v svoje cilje!

Danijela Gutić, socialna svetovalka

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.