Študentska svetovalnica – štipendije

Online scholarship
Foto: Rawpixel iz iStock

Zdravo!

Pred kratkim sem dobila odločbo Centra za socialno delo, v kateri piše, da nisem upravičena do državne štipendije, ker presegam materialni cenzus. Kaj to sploh pomeni in kaj lahko storim? Se lahko na odločbo pritožim?

Špela

Pozdravljena Špela!

Zakon o štipendiranju določa, da mora študent za pridobitev pravice do državne štipendije izpolnjevati splošne pogoje in posebni pogoj oz. pogoj materialnega cenzusa. Študent izpolnjuje pogoj materialnega cenzusa, kadar povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge ne presega določenega odstotka minimalne plače v istem obdobju.

Odstotek minimalne plače je različno določen. Povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne sme presegati:
– 65 % minimalne plače, če se študent izobražuje v kraju svojega stalnega bivališča;
– 66-68 % minimalne plače, če se študent izobražuje izven kraja svojega stalnega bivališča;
– 70 % minimalne plače, če študent prihaja iz enostarševske družine, je študent s posebnimi potrebami oz. je njegov sorojenec oseba s posebnimi potrebami.
Pri ugotavljanju povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana center (poleg podatkov iz drugih evidenc) upošteva dokončno odločbo o odmeri dohodnine za preteklo leto (tj. 2009). V primeru, ko dokončna odločba za preteklo leto še ni izdana, center upošteva dohodke iz dokončne odločbe za predpreteklo koledarsko leto (2008), preračunane na raven preteklega koledarskega leta (2009).
Če si v preteklem študijskem letu prejemala državno štipendijo (oz. je tvoje štipendijsko razmerje mirovalo) in si bila sedaj zaradi preseganja materialnega cenzusa z vlogo za podaljšanje pravice do državne štipendije neuspešna, se na odločbo lahko pritožiš, v kolikor meniš, da je center napačno ugotovil skupni dohodek na družinskega člana. Pritožbo na odločbo lahko vložiš v 15 dneh od dneva vročitve, o njej pa bo odločalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Če boš s pritožbo neuspešna, lahko na Delovnem in socialnem sodišču vložiš tožbo zoper ministrstvo.

Če pa v preteklem študijskem letu nisi prejemala državne štipendije (in tvoje štipendijsko razmerje ni mirovalo), se prav tako lahko pritožiš na odločbo centra. Če s pritožbo ne boš uspešna, lahko vložiš tožbo. Poleg tega pa imaš na voljo še dve možnosti:

1. izpad periodičnega dohodka
Študentje, ki v preteklem študijskem letu niso prejemali štipendije, lahko vlogo za dodelitev državne štipendije oddajo kadarkoli med letom. Če bo v tem letu tvoja družina izgubila katerega izmed rednih dohodkov (npr. tvoj oče izgubi službo, izgubite otroški dodatek, pokojnino, …) lahko takrat ponovno oddaš vlogo za dodelitev državne štipendije in vlogi priložiš dokazila o izpadu dohodka. Center bo pri ugotavljanju povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana sicer upošteval dohodninsko odločbo iz leta 2009, vendar bo dohodke preračunal na novo raven (od skupnega dohodka družine za leto 2009 bo odštel izpadli dohodek).

2. dokončna odločba o odmeri dohodnine za leto 2010
Vlogo za dodelitev državne štipendije lahko ponovno oddaš po prejemu dohodninske odločbe za leto 2010. Informativne izračune dohodnine za leto 2010 bodo davčni zavezanci prejeli najkasneje do 15. junija 2011 (Zakon o davčnem postopku). V kolikor se zavezanec strinja z informativnim izračunom in v 15 dneh po vročitvi ne vloži ugovora, informativni izračun postane pravnomočna dohodninska odločba za leto 2010. Z dnem pravnomočnosti dohodninske odločbe za leto 2010, bo center pri ugotavljanju povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana upošteval novo dohodninsko odločbo. Če bodo vaši družinski dohodki v letu 2010 nižji od tistih iz leta 2009 in bo center ugotovil, da na podlagi tega izpolnjuješ pogoj materialnega cenzusa, boš štipendijo pričela prejemati že s prvim naslednjim mesecem po vložitvi vloge, pripadala pa ti bo do izteka študijskega leta 2010/11 (npr. če boš vlogo oddala julija 2011, se ti bo štipendija izplačala za mesec avgust, september in oktober 2011).

Lep pozdrav!
Dalia Cerovšek

Hej!

Pred kratkim sem se s kolegico odpravila jest na bone in, ko sva želeli plačati, je bila najina subvencija zavrnjena. Natakarju sva pokazali svoji študentski izkaznici in mu poskušali pojasniti, da imava status študenta, pa tudi v nov sistem sva se že prijavili. Vseeno sva morali plačati polno ceno kosila. To se mi res ne zdi pravično. Kaj lahko storim sedaj? Kaj če se to ponovi?

Katja

Pozdravljena Katja!

Žal tvoja neprijetna izkušnja z novim sistemom študentske prehrane ni osamljen primer. Na Študentsko svetovalnico se je obrnilo že več študentov, ki so v restavraciji morali plačati polno ceno obroka, ker je bila njihova subvencija zavrnjena, čeprav so se že vpisali v nov sistem študentske prehrane in imajo veljaven status študenta. Ker so se študenti zaradi sesutja novega sistema pričeli množično pritoževati, je Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) javno pojasnila, da je sistem še vedno v testnem obdobju in da bodo vsi oškodovanci dobili povrnjene zneske, ki so jih morali plačati gostincem. ŠOS bo vse oškodovane študente pisno obvestila in jih pozvala, naj se oglasijo na točkah subvencionirane študentske prehrane (SŠP; bivša prodajna mesta papirnatih bonov za študentsko prehrano), kjer jim bodo povrnili denar.

Če se boš še kdaj znašla v situaciji, ko boš zaradi zavrnjene subvencije morala plačati polno ceno obroka, ne pozabi shraniti računa, kajti z njim boš na točkah SŠP lahko zahtevala povračilo denarja. Če želiš, lahko svoje izkušnje ob uporabi novega sistema subvencionirane študentske prehrane posreduješ na elektronski naslov prehrana@sou-lj.si.

Lep pozdrav!
Dalia Cerovšek

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.