Svetovalnica ŠOU

Članek revija Študent

 

Vprašanje:

 

Živjo!

 

Sem študentka 2. letnika Medicinske fakultete s povprečjem 8,9 iz prvega letnika in me zanima, če sem letos upravičena do dodatka za uspeh pri državni štipendiji? Lansko leto, v prvem letniku, namreč nisem bila upravičena do tega dodatka. Posledično me zanima, kako napisati pritožbo zoper odločbo Centra za socialno delo, če sem do omenjenega dodatka v letošnjem letu upravičena.

 

Že vnaprej hvala za vaš odgovor.

 

Lep pozdrav, Sandra

 

Odgovor:

 

Zdravo Sandra!

 

Vsako leto v tem obdobju na naš naslov prihaja kar precej podobnih vprašanj, saj veliko študentov pri svoji štipendiji ostane bodisi brez dodatka za učni oziroma študijski uspeh bodisi brez dodatka za vrsto in področje izobraževanja. V nadaljevanju ti bom zato napisal vse glede dodatka za uspeh in pisanja pritožbe s tega naslova. Pojdiva kar po vrsti.

 

1. Dodatek za uspeh

 

Najprej naj omenim, da je po Zakonu o štipendiranju višina državne štipendije odvisna od osnovne višine štipendije ter dodatkov, ki posamezniku pripadajo ob izpolnjevanju pogojev iz Zakona o štipendiranju. Zato v odločbi Centra za socialno delo še enkrat preveri, ali si upravičena do prave višine državne štipendije in ali so ti priznani vsi dodatki, do katerih si upravičena na podlagi zakona (dodatek za vrsto in področje izobraževanja).

 

Zakon o štipendiranju glede dodatka za učni oziroma študijski uspeh v svojem 29. členu določa, da je do omenjenega dodatka v višini 19 EUR (v študijskem letu 2011/12 znaša ta dodatek 20,46 EUR) upravičen študent s povprečno oceno najmanj 8,5 in da je do dodatka v višini 35 EUR (v študijskem letu 2011/12 znaša ta dodatek 37,72 EUR) upravičen študent s povprečno oceno najmanj 9,0.

 

Glede na to, da si v svojem vprašanju napisala, da je tvoje povprečje v prvem letniku študija znašalo 8,9, bi torej morala biti upravičena do dodatka za študijski uspeh v višini 20,46 EUR, ta znesek pa bi se ti moral prišteti k osnovni štipendiji in ostalim dodatkom, do katerih si po zakonu še upravičena.

 

Pri tem je potrebno poudariti, da se študijski uspeh določi tako, da se izračuna povprečje vseh številčno izraženih ocen, ki jih je študent dobil v preteklem študijskem letu od 1. oktobra do 30. septembra. Če pa je študent v tem obdobju opravil manj kot 3 izpite, se poleg teh izpitov upoštevajo tudi vse ocene iz predhodnega študijskega leta.

 

Kar se tiče lanskega študijskega leta, ko si obiskovala prvi letnik fakultete, je štipenditor ravnal pravilno, ker ti ni dodelil dodatka za učni oziroma študijski uspeh. Dodatek za uspeh namreč ne pripada v prvem letniku izobraževanja, razen če se nadaljuje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe v okviru srednješolskega ali visokošolskega izobraževanja. Ker si ti v lanskem študijskem letu naredila prehod iz srednje šole na fakulteto, po zakonu nisi bila upravičena do dodatka za uspeh, saj nisi nadaljevala izobraževanja v okviru srednješolskega ali visokošolskega izobraževanja (to pomeni nadaljevanje šolanja po srednješolskem programu 3 + 2 ali nadaljevanje študija na podiplomskem študiju oziroma na 2. bolonjski stopnji).

 

2. Pritožba zoper odločbo Centra za socialno delo

 

Pri tem je za začetek potrebno povedati, da se pri postopku dodeljevanja državnih štipendij uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP), kar pomeni, da se tudi v pritožbenem postopku uporabljajo te določbe.

 

Najbolj pomembna stvar pri pisanju pritožbe so pritožbeni razlogi. Posamezno odločbo je mogoče izpodbijati z enim ali več pritožbenimi razlogi, potrebno jih je navesti v pritožbi in natančno obrazložiti ter podkrepiti z dokazi, bodisi tistimi, ki so že bili predloženi organu prve stopnje, v tvojem primeru Centru za socialno delo, bodisi novimi dokazi, ki jih ni bilo mogoče navesti v prvi prošnji. Pritožbene razloge ZUP navaja v 237. členu in so lahko trije:

1. napačna uporaba materialnega predpisa oziroma neuporaba predpisa, ki bi moral biti uporabljen po 1. alineji 1. odstavka 237. člena ZUP;

2. nepopolna ali napačna ugotovitev dejanskega stanja po 2. alineji 1. odstavka 237. člena;

3. kršitev pravil postopka po 4. alineji 1. odstavka 237. člena ZUP.

 

Pri pisanju pritožbe izbereš tiste pritožbene razloge, ki so bili dejansko prisotni pri tvojem odločanju o vlogi za štipendijo. V tvojem primeru bi načeloma prišla v poštev dva pritožbena razloga: pritožbeni razlog napačne uporabe materialnega predpisa oziroma neuporabe predpisa, ki bi moral biti uporabljen, ter pritožbeni razlog nepopolne ali napačne ugotovitve dejanskega stanja.

 

Pri prvem pritožbenem razlogu gre za to, da Center za socialno delo pri odločanju o tvoji vlogi za državno štipendijo ni uporabil 29. člena Zakona o štipendiranju, ki bi ga glede na okoliščine tvojega primera moral uporabiti, oziroma je napačno uporabil ta člen, saj ti ni priznal pravice do dodatka za učni oziroma študijski uspeh, kljub temu da si do njega vsekakor upravičena.

Pritožbeni razlog nepopolnega ali napačno ugotovljenega dejanskega stanja bi v svoji pritožbi lahko uporabila v primeru, da je Center za socialno delo pri odločanju o tvoji vlogi za državno štipendijo na podlagi tvojega izpiska ocen napačno ugotovil tvoje povprečje iz prvega letnika (štipenditor ni upošteval vseh ocen z izpiska ocen, ki bi jih moral upoštevati) in ti posledično zaradi tega ni priznal pravice do dodatka za učni oziroma študijski uspeh.

 

Ponavadi sta ta pritožbena razloga povezana, saj napačno oziroma nepopolno ugotovljeno dejansko stanje zelo pogosto pripelje tudi do napačne uporabe materialnega predpisa oziroma neuporabe predpisa.

 

Ko boš pisala pritožbo, bodi pozorna na obrazložitev pritožbe, ki je najpomembnejša sestavina pritožbe. V obrazložitvi morajo biti navedeni in utemeljeni vsi pritožbeni razlogi, zaradi katerih se pritožuješ, hkrati pa moraš te pritožbene razloge dovolj dobro razdelati in argumentirati.

Obrazložitev je najbolj smiselno razdeliti glede na pritožbene razloge, kolikor jih pač je, in vsakega posebej natančno obrazložiti. Pri prvem pritožbenem razlogu navedi, da Center za socialno delo ni uporabil oziroma je napačno uporabil 29. člen Zakona o štipendiranju, ki ti daje pravico do dodatka za uspeh, pri drugem pritožbenem razlogu pa napiši, da je Center za socialno delo napačno oziroma nepopolno ugotovil tvoje povprečje iz prvega letnika, in kasneje navedi tvoje pravo povprečje, ki te upravičuje do zgoraj omenjenega dodatka. Pri tem dodaj tudi izpisek ocen, s katerega je razvidno tvoje povprečje.

 

V kolikor bi potrebovala kakšno konkretnejšo pomoč pri pisanju tvoje pritožbe, nam piši na naš mail: pravna@svetovalnica.com in posredovali ti bomo osnutek pritožbe z vsemi informacijami in navodili za pisanje pritožbe, ki ti bo lahko v pomoč pri pisanju. Prav tako smo na tem mailu na voljo tudi za to, da ti pregledamo in komentiramo že napisano pritožbo.

 

Pozor: pritožbo moraš nasloviti na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki je pritožbeni organ pri štipendijskih razmerjih. Ne glede na to, da je pritožba naslovljena na Ministrstvo, pritožbo fizično pošlji po pošti Centru za socialno delo/tvojemu štipenditorju in potem oni pritožbo posredujejo Ministrstvu.

 

Za konec naj omenim še to, da bodi pozorna na pritožbeni rok za vložitev pritožbe, ki po 235. členu ZUP znaša 15 dni od prevzema odločbe. To pomeni, da pritožbo lahko vložiš v 15 dneh od takrat, ko si na pošti prevzela odločbo o dodelitvi državne štipendije. Pazi, da ne zamudiš pritožbenega roka, saj v nasprotnem primeru tvoje pritožbe ne bodo obravnavali.

 

Želim ti čim več uspeha s pritožbo.

 

Lep pozdrav,

 

Jure Ajdovec, pravno svetovanje,

Zavod Študentska svetovalnica

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.