Svetovalnica – študentske družine?

Živijo!

Sem Ana, absolventka Filozofske fakultete. Oba s partnerjem sva še študenta, v februarju pa pričakujeva najinega prvega otroka. Zanima me, do kakšnih pravic bomo upravičeni kot študentska družina? Lahko prejemam štipendijo tudi v podaljšanem absolventskem stažu?

Najlepša hvala za odgovore!

Ana, pozdravljena!

Po rojstvu otroka bo eden izmed staršev upravičen do:

– otroškega dodatka (dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka). Višina zneska je odvisna od uvrstitve družine v dohodkovni razred, ki je določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji za koledarsko leto pred vložitvijo zahteve.

– starševskega dodatka (denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do starševskega nadomestila). Pravica traja 365 dni (če se ga uveljavlja 30 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma najkasneje 30 dni po rojstvu otroka). Z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ se je starševski dodatek zvišal s 196 EUR na 251 EUR mesečno.

– pomoči ob rojstvu otroka (enkraten prejemek, ki je namenjen nakupu opreme za novorojenčka). Starša lahko izbirata med paketom (oprema za novorojenčka), prejemek pa se lahko izplača tudi v denarni obliki. Prej univerzalna pravica je sedaj omejena s premoženjskim cenzusom – povprečni mesečni dohodek na osebo ne sme presegati 64 % neto povprečne plače, skladno z določili Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Pomoč ob rojstvu otroka znaša 280,75 EUR.

Vse pravice uveljavljate na krajevno pristojnem Centru za socialno delo.

Ostali možni prejemki starševskih družin pa so odvisni od posamezne občine, finančnega položaja in zdravstvenega stanja otrok.

Na fakulteti boste upravičena do dodatnega študijskega leta. To določa 70. člen Zakona o visokem šolstvu, ki pravi: „Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.“

Dodatno študijsko leto lahko izkoristite med študijem ali pa si podaljšate absolventski staž za leto dni več kot ostali študentje. Vse v povezavi s študijem urejate na referatu svoje fakultete.

S partnerjem lahko bivata v študentskem domu ali pa pri zasebniku s subvencijo.

Na podlagi Pravilnika o subvencioniranem bivanju imajo študentje z otroki nekatere ugodnosti. Prošnjo za bivanje lahko oddate kadar koli, tudi po roku, ki je določen z razpisom. Subvencija se dodeli tudi za partnerja, če je državljan Republike Slovenije, ima status študenta ter se izobražuje po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni ali kot izredni študij najmanj tri dni v tednu ter ni v delovnem razmerju ali samozaposlen.

Prav tako se pri sprejemu v študentski dom študentu z otrokom, ki bo imel med študijem otroka pri sebi, k skupnemu številu točk prišteje še 100 točk. Mati oziroma oče študent ima zaradi starševstva pravico do podaljšanja bivanja v študentskem domu, in sicer za eno leto (ne glede na število otrok). Študentske družine bivajo v apartmajih v študentskem naselju Rožna dolina (blok 11 in 12). Pod okriljem viških vrtcev pa v bloku 12 deluje vrtec, namenjen otrokom študentov.

Vsaka študentska družina je upravičena do desetih dodatnih subvencij za študentsko prehrano na mesec. Eden izmed staršev (kdor si uredi prehrano za svojega malčka) lahko koristi dve subvenciji hkrati. Potrdilo o upravičenosti do dodatnih subvencij pridobite v pisarni za študentsko prehrano, ob predložitvi rojstnega lista otroka.

Zakon o štipendiranju v zadnjem odstavku 45. člena določa: „Državne štipendije in Zoisove štipendije ter spodbude za izobraževanje se izplačujejo tudi v času absolventskega staža do diplome, vendar v celotni dobi izobraževanja le eno študijsko leto.“ V absolventskem stažu boste lahko prejemali štipendijo največ 12 mesecev.

Če boste imeli še kakšno vprašanje o študentskih družinah, nas lahko pokličete ob sredah med 9. in 13. uro na telefonsko številko 080 98 67, nam pišete po elektronski pošti: druzine@svetovalnica.com ali nas osebno obiščete na Židovski stezi 6 v Ljubljani.

Maša Eržen – svetovanje za študentske družine

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.