Svetovalnica – Zakon o urejanju trga dela

Zdravo!

Iz medijev sem izvedela, da je bil sprejet nov zakon, na podlagi katerega se lahko vpišem na Zavod za zaposlovanje kot študentka. Je to res? Bo vpis kako vplival na mojo državno štipendijo, ki jo prejemam sedaj, ko sem v 2. letniku?

Lp, Maja

————————————————————————————————————————————–

Pozdravljena Maja!

Najverjetneje govoriš o Zakonu o urejanju trga dela (v nadaljevanju ZUTD), ki se je pričel uporabljati s 1. 1. 2011 in je nadomestil Zakon o zavarovanju za primer brezposelnosti. ZUTD prinaša kar nekaj novosti, med drugim pa ureja tudi dve evidenci, ki ju študentje pogosto zamenjujejo – evidenco brezposelnih oseb in evidenco iskalcev zaposlitve.

V evidenco brezposelnih oseb se lahko vpišejo osebe, ki iščejo zaposlitev in so zmožne za delo, aktivno iščejo zaposlitev, so jo pripravljene sprejeti ter niso v delovnem razmerju, niso samozaposlene, niso poslovodne osebe v osebni družbi oz. v enoosebni družbi d. o. o. ali zavodu, niso pokojninsko in invalidsko zavarovane kot kmetje, niso upokojenci in nimajo statusa dijaka, vajenca, študenta ali statusa udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let.

Oseba, ki ima status študenta, se torej ne more vpisati v evidenco brezposelnih oseb, lahko pa se vpiše v evidenco iskalcev zaposlitve. Evidenca iskalcev zaposlitve je namenjena osebam, ki potrebujejo informacije o trgu dela, zaposlovanju in pomoč pri iskanju zaposlitve.

Ker se je na nas obrnilo veliko študentov z vprašanji glede samega vpisa v evidenco iskalcev zaposlitve, smo se z vprašanji obrnili na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju MDDSZ). V nadaljevanju bom povzela odgovore MDDSZ na najpomembnejša vprašanja glede vpisa v omenjeno evidenco, kakor tudi glede združljivosti statusa iskalca zaposlitve s statusom študenta in pravicami, ki iz njega izhajajo.

Kot sem že omenila, so osebe s statusom dijaka, vajenca, študenta oz. s statusom udeleženca izobraževanja odraslih med upravičenci do vpisa v evidenco iskalcev zaposlitve. Z vpisom v evidenco oseba pridobi status iskalca zaposlitve, ki prinaša vrsto pravic in obveznosti. Med pomembnejšimi pravicami iskalca zaposlitve sta vključitev v storitve za trg dela (ukrepi vseživljenjske karierne orientacije, predvsem informiranje o trgu dela in samostojno vodenje kariere) ter posredovanje zaposlitve. Iskalci zaposlitve se v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja (APZ) lahko vključijo v izobraževanje, nadomeščanje na delovnem mestu in v delitev delovnega mesta, če je tako določeno v načrtu za izvajanje ukrepov ter v Katalogu ukrepov APZ.

Bistvena obveznost osebe s statusom iskalca zaposlitve je odzivanje na obvestila, vabila in napotnice Zavoda RS za zaposlovanje v okviru posredovanja zaposlitve. ZUTD predvideva, da se iskalec vsaj enkrat v 6 mesecih od prijave zglasi na zavodu in s tem potrdi svojo potrebo po ukrepih zavoda.

In kako vpis v evidenco iskalcev zaposlitve vpliva na koriščenje posameznih pravic, ki izhajajo iz statusa študenta? Pravice, ki jih ima oseba s statusom študenta, so podrobneje urejene s področnimi predpisi. MDDSZ je v uradnem odgovoru zapisalo, da vpis v evidenco iskalcev zaposlitve ni enak vpisu v evidenco brezposelnih oseb, zato lahko študent, ki se vpiše v evidenco iskalcev zaposlitve, neovirano prejema štipendijo, ki jo ureja Zakon o štipendiranju.
Morebiten vpis v evidenco iskalcev zaposlitve tako ne bo povzročil prenehanja tvojega štipendijskega razmerja. Prav tako boš lahko še vedno opravljala občasna dela preko napotnice, ki jo izda pooblaščena organizacija za posredovanje dela, lahko boš koristila pravico do subvencionirane študentske prehrane, kakor tudi pravico do subvencioniranega bivanja in zdravstvenega zavarovanja preko staršev (pod pogoji, ki jih določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju).

Za vse dodatne informacije o samem poteku vpisa v evidenco iskalcev zaposlitve pa se lahko vedno obrneš na Zavod RS za zaposlovanje.

Lep pozdrav!

Dalia Cerovšek, pravno svetovanje
Zavod Študentska svetovalnica

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.