Svetovalnica – vpis?

Atlanta, GA, USA March 1 Prospective students and their parents take a college tour of the campus of the Georgia Institute of Technology in Atlanta
Foto: Kirkikis iz iStock

ALI SEM LAHKO HKRATI VPISAN NA VIŠJO IN VISOKO ŠOLO?*

V zadnjem času se na nas obrača veliko študentov, ki jih skrbi, ali so še vedno lahko vpisani tako na visoko kot tudi na višjo šolo. Ali je torej prišlo do spremembe zakonodaje in ali je bila uvedena enotna evidenca vpisa (EEV)?

Kratek in enostaven odgovor je – ne. Vendar se za njim skriva “ne še” in “ne v letošnjem študijskem letu”. Zato si nekoliko podrobneje poglejmo, kdaj lahko pride do realizacije omenjenega predloga, na kaj je predlog vezan in kaj to pomeni za študenta.

Kaj sploh je EEV?

EEV ali Evidenčni in analitski informacijski sistem za visoko šolstvo v Republiki Sloveniji (informacijski sistem eVŠ) se vzpostavlja:

– skozi spremembe Zakona o visokem šolstvu v poglavju evidence in sprememba pravilnika o razvidu visokošolskih zavodov v letu 2011,

– da bo podatkovna zbirka z evidencami o študentih in diplomantih, izvajalcih dejavnosti v visokem šolstvu in razvida visokošolskih zavodov upravljana s strani enega organa in na enem mestu. Prav tako je predvideno oblikovanje javnega portala.

Prvič se je glasneje začelo o EEV govoriti ob predlogu Zakona o malem delu (ZMD), in sicer kot o enem od stranskih ukrepov za omejitev neupravičenega dela preko študentskih napotnic. Sam predlog ZMD ni vseboval določb glede EEV, saj naj bi to urejal podzakonski akt. Danes je predlog o EEV vezan na spremembo zakonodaje, ki se obeta na področju visokošolske izobrazbe.

EEV je namenjena kontroli, kdo je vpisan na katere šole, s čimer bo omogočeno preprečevanje dvojnih vpisov v oba sistema (višjega in visokošolskega). To pomeni, da bi od uvedbe EEV naprej študent lahko študiral le na visoki šoli (fakulteti) ali višji (strokovni) šoli. Dovoljena izjema bi še naprej obstajala v obliki vzporednega študija.

Uvedba EEV predvideva tudi pregledovanje opravljenih obveznosti in odstotek prisotnosti študenta na predavanjih, vajah in drugih obveznostih. To pomeni, da bodo tako visoke kot tudi višje šole lahko študenta, ki ni prisoten niti minimalno število ur na predavanjih (ali nima opravljenih minimalnih drugih obveznosti), izpisale. S tem bo takšen študent izgubil status študenta in nanj vezane ugodnosti.

Potek vpisa na višje šole v študijskem letu 2011/12

Tisti, ki se boste vpisali v višjo strokovno šolo v drugem vpisnem roku, morate izpolnjevati vpisne pogoje. Vpisni oziroma izbirni postopek je isti ne glede na to, ali se boste prijavljali za redni oz. za izredni študij. Pogoji vpisa na višjo strokovno šolo so:

– matura, poklicna matura (ali zaključni izpit oz. diploma pred uvedbo poklicne mature) po programu gimnazije, kateremkoli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi programu poklicno-tehniškega izobraževanja) oziroma opravljenem poklicnem tečaju,

– uspešno opravljen preizkus nadarjenosti za smeri, ki to zahtevajo (to so: fotografija, medijska produkcija, oblikovanje materialov, organizator socialne mreže),

– mojstrski ali delovodski oziroma poslovodski izpit ob dodatnih pogojih treh let delovnih izkušenj in opravljenega preizkusa znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika (po standardih za poklicno maturo).

Višjo šolo in ustrezni višješolski študijski program iz razpisa za vpis v višje strokovno izobraževanje izberete na seznamu, ki ga vsako leto objavi Ministrstvo za šolstvo in šport v posebni publikaciji, na svoji spletni strani (http://www.mss.gov.si) in na spletni strani Višješolske prijavne službe (http://www.vss-ce.com/vps).

Razpis vsebuje vse pomembne informacije o vpisnem postopku, med drugim tudi: število vpisnih mest v posamezni šoli oziroma študijskem programu, vpisne pogoje, merila za izbiro ob prevelikem številu prijav, roke za prijavo na razpis, dokazila, ki jih je treba priložiti prijavi, izbirni postopek, rok, do katerega boste kandidati obveščeni o izidu izbirnega postopka, roki za vpis v višjo šolo itd.

Na zgoraj objavljeni spletni strani Višješolske prijavne službe si lahko pogledate podatke o še prostih mestih, ki so jih sporočile višje strokovne šole. Do seznama pridete tako, da na spletni strani na levi strani izberete “Obvestila” in v obvestilu, ki je datirano z dnem 1. 9. 2011 izberete povezavo “tabela”.

Tisti, ki se prijavljate preko elektronske prijave, to lahko storite od 7. 9. 2011 od 16. ure naprej vse do zapolnitve mest oz. do konca meseca septembra. Pri elektronski prijavi morate biti pozorni na to, da lahko prijavo oddate na eno samo višjo šolo.

Višje strokovne šole, ki še imajo prosta vpisna mesta, so od 1. septembra 2011 objavile število prostih mest ter navodila za prijavo, ki bo za kandidate za redni študij potekala preko e-prijave.

Za razliko od kandidatov za redni študij, se lahko tisti, ki se želite vpisati izredno, vpisujete na prosta mesta že od 1. 9. 2011 naprej in sicer neposredno na šoli, po postopku, ki ga določi šola.

Veliko študijskih uspehov ob morebitnem vpisu na eno od višjih strokovnih šol vam želim,

Dimitrij Djokić

vodja študentske hiše SRCe

(Zavod Študentska svetovalnica)

*Vir: osnutek Nacionalnega programa visokega šolstva 2011–2020, št. dokumenta: 0072-8/2010/2.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.