21 zahtev ŠOS v bran študentom in mladim

Na prvi seji Sveta Vlade RS za študentska vprašanja so obravnavali več točk, ki jih je predlagala Študentska organizacija Slovenije. Pripravili so vsebinske pripombe na zakon o štipendiranju, prestavili predlog sprememb študentske subvencionirane prehrane, predlagali ureditev subvencioniranega bivanja študentov, dopolnitve zakona o visokem šolstvu in zakona o višjem strokovnem izobraževanju ter opozorili na nujnost sprememb zakonov o zdravstvenem zavarovanju in ureditev študentskega dela. Predstavili so tudi 21 zahtev ŠOS za izboljšanje položaja študentov oziroma mladih v Sloveniji in predlagali sestanek s predsednico vlade Alenko Bratušek, na katerem bi ji predstavili argumente za ustanovitev ministrstva za mlade.

 

Čeprav je zakon o štipendiranju že sprejet in bo začel veljati z novim letom, pa še vedno niso pripravljeni vsi potrebni predpisi za njegovo izvajanje. Svet vlade RS za študentska vprašanja je zato pozval Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnsti (MDDSZEM) ter druga pristojna ministrstva, da v sodelovanju s ŠOS-om začnejo pripravljati manjkajoče podzakonske akte. Opozorili so tudi na nujnost sklica delovne skupine za pripravo novega sistema Zoisovega štipendiranja, ki bo deležniško zastopana in bo v roku dveh mesecev pripravila izhodišča za prenovo sistema, ki je sedaj nepopoln. Razlog tega je tudi veliko število študentov, ki še vedno čakajo na odgovor na pritožbo, zato so ministrstvo pozvali tudi k pravičnemu in pravočasnemu reševanju pritožb  študentov pri dodeljevanje dodatka za bivanje pri štipendijah.

 

ŠOS je na seji izpostavil še nepravilnosti, ki se dogajajo pri bivanju pri zasebnikih. Ti plačilo davka iz oddajanja premoženja v najem prelagajo na študente in tako še dodatno poslabšujejo njihov socialni položaj, prav tako pa pozivajo prostojno ministrstvo, naj pripravi izhodišča za prenovo pravilnika o subvencioniranem bivanju. Seit Demiri, predsednik ŠOUP, je ob tem dejal: »Znižanje višine subvencije, ki jo je določilo pristojno ministrstvo, študente tako Univerze na Primorskem kot v ostalih univerzitetnih središčih še bolj potiska v začaran krog finančnega primanjkljaja. Posebej izpostavljena je naša univerza (UP), kjer je občutno premalo študentskih ležišč v javnih domovih, zaradi česar so študenti (UP) prisiljeni iskati (dražje) nastanitve pri zasebnikih. Rešitev problema vidimo v povišanju kapacitet ležišč v javnih zavodih, povrnitev subvencije na prejšnjih 40 evrov, zakonsko omejitev cene višine najemnine in prepoved sklepanja dodatnih aneksov k pogodbi, ki jo podpišeta študent in najemodajalec.« 

 

Na področju subvencionirane študentske prehrane so predstavniki študentov pozvali MDDSZEM, da v čim krajšem možnem času sprejme spremembe Zakona o subvencionirani študentski prehrani, ki mora biti v največji možni meri usklajen z vsemi deležniki, da preuči predlog za podaljšanje časovnega intervala koriščenja subvencionirane študentske prehrane in odpravi anomalije, zapisane v razpisu za ponudnike subvencionirane študentske prehrane. Kot je povedal predsednik ŠOU v Ljubljani Rok Likovič se »zavzemamo, da se koriščenje subvencionirane študentske prehrane podaljša do 22. ure, saj ima veliko študentov študijski proces tudi v večernih urah oziroma v tem času opravljajo študijske obveznosti.«

 

ŠOS je že večkrat, tokrat pa tudi na seji Sveta vlade RS za študentska vprašanja, opozoril na spremembo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, v katerem bi morali spremeniti določilo, da se zdravstveno stanje ne omejuje na starost, ampak je zavarovanje vezano na status študenta. Na mizi so imeli tudi predloge sprememb zakona o visokem šolstvu in zakona o višjem strokovnem izobraževanju. Predsednik ŠOUM Alen Brkić je ob tem izpostavil: »Veseli nas, da se zakonodaja na področju terciarnega izobraževanja po vseh teh letih končno korenito spreminja. Menimo, da gredo spremembe Zvis v pravo smer v skladu z Nacionalnim programom visokega šolstva, vendar opozarjamo, da predloga Zvsi in Zvis v ključnih točkah nista usklajena. To bo v primeru sprejetja v prihodnosti povzročilo potrebo po dodatnem spreminjanju področne zakonodaje. ŠOS zato poziva MIZŠ, naj upošteva vsa konstruktivna mnenja, ki gredo v smeri večjega zagotavljanja pravic študentov.«

 

Na seji so odprli tudi vprašanja glede ureditve študentskega dela, kjer so predlagali, da se občasno in začasno delo dijakov in študentov uredi v smeri, da vsako delo šteje, formalnega beleženja tako pridoblejnih izkušenj in povečanje nadzora nad izvajanjem panoge. Poleg tega so predstavili tudi predloge ŠOS glede dopolnitev Nacionalnega programa za šport. »Terciarno izobraževanje je edina raven izobraževanja mladih, ki nima poskrbljenih aktivnih obštudijskih športnih dejavnosti, ki bi bile vključene v kurikulum visokošolskih zavodov. Z novim nacionalnim programom športa se po dveh sušnih letih, ko za študentski šport ni bilo namenjenih nič sredstev, študentski šport vrača na seznam prejemnikov sredstev. A opozarjamo, da študentski šport ni enačen s športom šolskih otrok in mladine, kar lahko ob pomanjkanju državnih sredstev privede do ponovnega nefinanciranja,« je o financiranju študentskega športa povedal predsednik Zveze ŠKIS Jaka Bassanese.

 

Na seji Sveta je ŠOS predstavil tudi 21 zahtev ŠOS za izboljšanje položaja študentov oziroma mladih v Sloveniji. Predsednik ŠOS Mitja Urbanc je ob koncu seje poudaril naslednje: »Veseli me, da smo po dolgi vztrajnosti le dočakali prvo sejo vlade za študentska vprašanja. Glede na obsežno problematiko ocenjujemo, da je bil sklic več kot nujen in hkrati opozarjamo, da naj se v okviru delovnih skupin danes dobro začeto delo ustrezno strokovno zaključi. Problemi, s katerimi se soočamo študentje in mladi, imajo usodne posledice za vso državo. Zato od predsednice vlade in ministrov pričakujemo, da ob vse glasnejši napovedi rekonstrukcije ustanovi ministrstvo za mlade. Le tako bomo mladi javno razumeli, da smo jasna politična prioriteta in ne več državno breme. V nasprotnem primeru  bomo mladi primorani v zaščito svojih ustavnih pravic in legitimnih interesov tudi v resnejšo družbeno odgovorno in na sploh politično aktivacijo.«

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.