Aktualno – vaditelj bom – zakaj pa ne?

V času globalne krize se je zelo zmanjšala tudi ponudba študentskih del, tarnajo študentje. Na študentske servise prihaja vedno manj ponudb potencialnih delodajalcev, ki bi vsebovale željo zaposliti študenta prek študentske napotnice, pravijo.

Možnosti za zaslužek študentov so se torej zmanjšale, sklenejo. Tako prisluženi denar študentje razumljivo potrebujejo za najrazličnejše stvari, zato lahko v končni fazi sklepajo, da se je položaj študentov močno poslabšal.

Nedvomno je, da tudi študentje v dobršni meri delimo usodo celotnega prebivalstva, ki ga je prizadela trenutna gospodarska kriza in moramo (večinoma seveda neprostovoljno) nase prevzeti ustrezno breme. Vendar pa bi želel v pričujočem prispevku izpostaviti možnost, da lahko precej različnih vrst študentskega dela odkrijemo kar sami. Osredotočil se bom na možnost, da si študentje pridobimo strokovno kvalifikacijo športnega vaditelja ali trenerja na področju najrazličnejših športov, čeprav je takih možnosti dejansko veliko – meje zanje predstavlja domišljija zaslužka željnega študenta!

Na področju Univerze v Ljubljani, dejansko pa celotne Slovenije, je za strokovno usposabljanje v športu ‘zadolžena’ Fakulteta za šport, ljubkovalno tudi ‘DIF’. Poleg rednega (in seveda tudi izrednega) študija fakulteta izvaja še vrsto dejavnosti, povezanih s športom.

Ena izmed njih je CVUŠ – center za vseživljenjsko učenje v športu. To je organizacijska enota Fakultete za šport, ki skrbi za vseživljenjske razvojne možnosti kadra v športu. Center organizira strokovno usposabljanje študentov, programe stalnega strokovnega izpopolnjevanja, programe za strokovno usposabljanje delavcev v športu, seveda tudi založniško dejavnost, pa promocijsko dejavnost fakultete, programe strokovnih srečanj, programe in ne nazadnje storitve za pomoč bodočim študentom, sedanjim študentom in diplomantom fakultete ter ostalim športnim delavcem. Center za vseživljenjsko učenje v športu prav tako nudi podporo profesorjem športne vzgoje, športnim delavcem in trenerjem oz. vsem strokovnim delavcem v športu.
Tovrstno izobraževanje pokriva najrazličnejše športe – tam si lahko pridobite strokovno kvalifikacijo npr. vaditelja atletike, ki vam bo omogočila, da v okviru enega izmed atletskih klubov po Sloveniji pomagate pri treningu mlajšim selekcijam nadebudnih atletov. Tovrstno delo je koristno z več vidikov – pomaga vam razvijati vaše sposobnosti nastopanja pred skupino, navaja vas na prevzemanje odgovornosti in skrbi, pripomore k razvoju vaših organizacijskih sposobnosti, ne nazadnje pa tudi krepi vašo socialno mrežo in vas navdaja z notranjim zadovoljstvom. Seveda pa, kar je pravzaprav tema tega prispevka, prinaša tudi povsem soliden zaslužek.

Pri opisu sem se osredotočil na atletiko – izbira je bila naključna – vsebinsko podobno seveda velja za vse športe, za katere je moč pridobiti strokovno kvalifikacijo. Najbolje je seveda, da se na tak način strokovno usposobite v športu, ki vas zanima ali pa ste se (ali pa se še) denimo v njem športno udejstvovali. Ni lepšega kot prenašati svoje znanje na mlajše generacije. Na tak način lahko tudi ‘izkoristite’ svoj čas, ki ste ga posvetili treniranju ali vadbi določene športne zvrsti.

Kaj pa stroški pridobitve tovrstne kvalifikacije?
Takšni tečaji so po navadi sicer kar dragi (čeprav se vam tovrstna investicija običajno kmalu povrne), vendar pa vas želim opozoriti na veliko priložnost, ki se vam trenutno ponuja. Trenutno namreč za večino izobraževanj prijavnine sploh ni (ali pa je manjša), saj jih delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in pa Ministrstvo za šolstvo in šport. Ta projekt financiranja se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, katerega razvojna prioriteta je ‘razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja’, prednostna usmeritev pa ‘izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju’.

Vse to je dobro vedeti in v primeru, da se vam to za vas zdi primerno, tudi izkoristiti.

Blaž Božnar

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.