Bistvene razlike študija doma in v tujini

Bi radi spoznali tuje države, druge kulture? Ena izmed možnosti je študij v tujini. Pogovarjali smo se z Danom Burgar Kuželički, vodjo projekta Te mika tujina v resorju za mednarodno sodelovanje ŠOU v Ljubljani, ki nam je povedal veliko koristnih informac
»Študentje se vedno bolj odločajo za odhod na študij v tujini predvsem zaradi pridobivanja novih izkušenj, učenja novih tujih jezikov, spoznavanja druge svetovne kulture. Prav tako jim študij v tujini pomaga pri grajenju osebnosti, saj s to izkušnjo pridobijo na samozavesti in samostojnosti. Sam študij pa prinese tudi veliko referenc po končani diplomi, ko si mladi diplomanti začnejo iskati delo.« Dejan Spital, sekretar za mednarodno sodelovanje pri ŠOUM.

»Mobilnost je ena izmed glavnih usmeritev bolonjske reforme študijskih programov. Tako je glavni namen izmenjave študentov izboljšati kakovost izobraževanja, pridobitev znanj, specifičnih za okolje, v katerem študent študira, spodbujati učenje tujih jezikov ter izboljšati sodelovanje in pretok informacij med izobraževalnimi ustanovami. Prav tako pomemben je neformalni vidik izmenjave študentov, saj izmenjava pomeni tudi druženje mladih iz različnih delov Evrope, torej pripadnikov različnih narodov, verstev in kultur. Na ta način se širi strpnost in vzajemno spoštovanje, ki sta temeljna pogoja multikulturnega soobstoja v današnji družbi.« Dan Burgar Kuželički, vodja projekta Te mika tujina v resorju za mednarodno sodelovanje ŠOU v Ljubljani.

Zanimanje za študij v tujini narašča
Zanimanje za študij v tujini med slovenskimi študenti konstantno narašča. Samo v zadnjem letu študentom v zvezi s študijem v tujini posredujemo čedalje več informacij. V obdobju zadnjih petih let pa je porast zanimanja za študij v tujini več kot očiten. Ob tem velja zapisati, da finančna sredstva za izmenjave/mobilnost ostajajo enaka. Cilj Evropske komisije (Zelena knjiga) do leta 2020 je doseči 20 % mobilnost, kar je za Slovenijo velik izziv.

Število mest je neomejeno
Število mest za študij v tujini je praktično neomejeno, odvisno je predvsem od iniciative posameznikov, kot tudi od članic mednarodnih programov (univerze, fakultete, koordinatorji). Mobilnost Univerze v Ljubljani je do 2 %, kar pomeni, da v enem študijskem letu na Univerzi v Ljubljani študira do 1.360 tujih študentov. Vse študijske izmenjave potekajo vzajemno. To pomeni, kolikor slovenskih študentov gre študirat v tujino, toliko lahko pride tujih študentov na študij v Slovenijo. Omejitve so torej nekako opredeljene s številom podpisanih bilateralnih pogodb med posameznimi slovenskimi in tujimi fakultetami.

Razlike med študijem doma ali v tujini
»Razlike med študijem doma in v tujini se najdejo predvsem v sami komunikaciji, saj je potrebno dobro znanje vsaj angleškega jezika. Seveda pa s prakso tudi to postane malenkosten problem. Tudi sam način izvajanja študijskega procesa se prilagaja glede na težavnost predmetov in zahtevnost profesorjev. Študenti se v večini individualno dogovorijo s profesorji o zahtevanih nalogah in pogojih, da potem lahko pristopijo k samemu izpitu. Treba pa je priznati, da so študenti na izmenjavi deležni tudi nekoliko mehkejših metod izobraževanja.« Dejan Spital, sekretar za mednarodno sodelovanje pri ŠOUM.

Kam po informacije?
Dijak se lahko po informacije za študij v tujini obrne v Študentsko svetovalnico ali pa v resor za mednarodno sodelovanje ŠOU v Ljubljani. ŠOU v Ljubljani je vse pomembne informacije o programih, ki so na voljo za študij v tujini, zbral tudi v brošuri z naslovom Te mika tujina? Elektronska različica brošure je dostopna tudi na spletni strani ŠOU v Ljubljani, točneje na povezavi www.sou-lj.si/mmi.

Mojca Buh

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.