Dijaki imajo določene pravice, ugodnosti in tudi dolžnosti

Srednješolci morajo upoštevati več pravilnikov. Eden izmed pomembnih dokumentov, ki bi ga dijaki morali poznati, je Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah.

Ta obsega med drugim pravice dijakov, dolžnosti, prepovedi in kršitve. S šolskimi pravili se lahko določijo tudi druge pravice, dolžnosti in prepovedi dijakov.

 

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

Ta pravilnik določa dolžnosti in prepovedi za dijake v času organiziranega izobraževalnega dela, ki se v skladu z letnim delovnim načrtom šole izvaja v šoli, na šolskih površinah ali drugje, način uveljavljanja pravic, izpolnjevanja dolžnosti, ukrepanje za kršitve, določene s tem pravilnikom in s splošnimi akti šole ter obveznosti šole pri uresničevanju določb tega pravilnika. Pravice, odgovornosti in dolžnosti dijaka izhajajo iz statusa dijaka.

 

Dijak ima predvsem pravico do:

– prisotnosti pri pouku, 
– kakovostnega pouka, 
– sprotne in objektivne informacije, 
– spoštovanja osebnosti, 
– upoštevanja individualnih in razvojnih posebnosti, 
– varnosti in zaščite pred vsemi oblikami nasilja, 
– enakopravnega obravnavanja, ne glede na spol, raso, etnično pripadnost, veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine, 
– varnega, zdravega in vzpodbudnega delovnega okolja, 
– strokovne pomoči in svetovanja pri šolskem delu, 
– varovanja osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi, 
– delovanja v skupnosti dijakov, 
– izražanja mnenja in posredovanja predlogov, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom šole, 
– razgovora, zagovora in pritožbe v postopku ukrepanja.

 

Dijak ima tudi določene dolžnosti kot so:

– redno in pravočasno obiskuje pouk in odgovorno izpolnjuje obveznosti, določene z izobraževalnim programom, letnim delovnim načrtom šole, urnikom in drugimi predpisi, 
– dijakov in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu, 
– ravna v skladu z določili tega pravilnika, s šolskimi pravili in navodili delavcev šole, 
– skrbi za lastno zdravje in varnost in ne ogroža zdravja in varnosti ter telesne in duševne integritete drugih, 
– skrbi za čisto okolje, 
– spoštuje splošne civilizacijske vrednote in posebnosti različnih kultur, 
– spoštuje pravice dijakov, delavcev šole in drugih, 
– prispeva k ugledu šole, 
– varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole, lastnino dijakov, delavcev šole ter drugih.

 

Pravilnik določa tudi določene prepovedi, ki se jih mora dijak držati. Prepovedano je:

– psihično in fizično nasilje,

– kajenje, uživanje alkohola in drugih drog,

– prisostvovanje pod vplivom alkohola in drugih drog,

– posedovanje, ponujanje ali prodajanje alkohola in drugih drog,

– posedovanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali varnost premoženja,

– uporabljanje osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem v nasprotju z določili šolskih pravil,

– obnašanje v nasprotju z določili tega pravilnika, s šolskimi pravili in z navodili delavcev šole.

 

Status dijaka prinaša tudi določene ugodnosti

S statusom dijaka in dijaško izkaznico  imajo dijaki tudi določene ugodnosti. Z Mednarodno dijaško izkaznico, ki velja v več kot 130 državah sveta, imajo dijaki ogromno popustov po vsem svetu. Podpirajo jo mednarodne organizacije, kot so UNESCO, Evropska unija, Microsoft, MasterCard; v Sloveniji sodelujejo tudi s številnimi priznanimi podjetji. Z mednarodno dijaško izkaznico želijo poenotiti vse šole v Sloveniji in dijakom ponuditi enakopravnost in prepoznavnost doma in po svetu.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.