Enkrat je dovoljeno ponavljanje

Mathematics class. Mature white male teacher wearing face mask in classroom with group of multiracial teen high school students. Education concept. Healthcare concept.
Foto: Daniel de la Hoz iz iStock

Ko se vpišeš na študij, se začnejo predavanja in izpiti. Če želiš napredovati v višji letnik, je treba opraviti minimalne zahteve za napredovanje.

Kaj pa, če ne uspeš vsega ali ugotoviš, da izbrani študij ni zate? Še vedno obstajajo rešitve.

Napredovanje v višji letnik

Uspešnost študentov pri izpolnjevanju obveznosti iz študijskega programa se ugotavlja s preverjanjem in ocenjevanjem znanj, ki so  podlaga za napredovanje v višji letnik. S kolokviji se preverja znanje iz predmetov celotnega semestra ali pa le določenega dela predmeta. Rezultati in ocene se objavijo na oglasni deski univerze najkasneje sedem dni po pisnem izpitu. Če je rezultat pozitiven, se ocena vpiše v uradno evidenco (indeks).

Vpis v višji letnik je možen le, če opraviš s študijskim programom in statutom univerze določene obveznosti. Izjemoma se odobri le, če imaš izpolnjenih več kot polovico obveznosti, vseh pa nisi mogel izpolniti iz upravičenih razlogov in če je za pričakovati, da boš obveznosti izpolnil do roka, ki ti ga določi za to pristojna komisija.

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge (materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze). O tem odloča na prvi stopnji komisija za študijske zadeve, lahko pa tudi drug organ, določen s pravili članice.

Enkrat je možno ponavljanje ali zamenjava študijskega programa

Če vseh izpitov ne opraviš, lahko v času študija letnik enkrat ponavljaš. Vendar so včasih tudi za ponavljanje določeni pogoji, ki so predpisani s študijskim programom. V času ponavljanja ohraniš vse pravice, ki izhajajo iz statusa študenta.

Vsak študent ima tudi pravico, da enkrat zamenja študijski program oziroma se prepiše na drugo fakulteto. Zatem ti ostane le še možnost izrednega vpisa na visokošolski zavod ali pa »pavziranje«.

Prepis velja za drug študijski program ali drugo fakulteto. Ko zamenjaš program, se ne moreš več prepisati oziroma ponavljati. Pri prepisu se študent vpiše v prvi letnik, izjema je le pri prepisu med sorodnimi fakultetami, kjer se mu priznajo nekatere opravljene obveznosti.

Kot pavzer si brez statusa študenta

Pavziranje pomeni, da si vpisan na fakulteto, vendar si brez statusa študenta in pravic, ki iz tega izhajajo. To se zgodi, ko ne izpolnjuješ pogojev za ponavljanje ali pa če si že ponavljal. Pavzira se lahko neomejenokrat. Če pavziraš več kot dve leti zapored, ti visokošolski zavod, na katerem študiraš, lahko naloži dodatne študijske obveznosti, diferencialne izpite, z utemeljitvijo, da se je v tem času študijski program spremenil.

Prepis oziroma prehod na drug program

Če ugotoviš, da vpisani program ni zate, je prva most možnost prepis. Vsak študent ima možnost do dveh rednih vpisov oziroma enega rednega vpisa in enkratnega ponavljanja. Tako lahko v času študija enkrat ponavljaš oziroma spremeniš študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti na prvem študijskem programu. Če si že ponavljal ali se prepisal, se lahko na novo študijsko smer vpišeš le izredno ali pa pavziraš.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.