Evropska pravna fakulteta: sedež znanja in modrosti za prihodnost

Evropska pravna fakulteta je mednarodno priznana visokošolska institucija, katere poslanstvo je ustvarjanje in posredovanje znanja na področju prava, prava in managementa infrastrukture in nepremičnin ter alternativnega reševanja sporov.

Odlikujejo jo predvsem kakovostni študijski programi, vrhunski akademski kader, prijazne strokovne službe, povezovanje teorije s prakso ter praktična uporabnost pridobljenega znanja.

Predavanja se izvajajo v Novi Gorici in Ljubljani, da pa bi se fakulteta še bolj približala študentom je po zgledu priznanih tujih univerz uvedla  »e-izobraževanje«, ki omogoča veliko fleksibilnost in možnost lastne organizacije časa in prostora za učenje. Na portalu eUniverza so študentom na enem mestu dostopne študijske vsebine v obliki videoposnetkov predavanj iz predavalnic, študijskih videoposnetkov in številnih drugih gradiv.

Poleg tega sodeluje z mnogimi sorodnimi institucijami ter drugimi partnerji v mednarodnem okolju. Je nosilka Erasmus univerzitetne listine in podpisnica bilateralnih sporazumov, ki študentom in učnemu osebju omogočajo mednarodno izmenjavo.

 

Fakulteta najboljšim študentom ponuja izmenjavo v sodelovanju z Mississippi College School of Law, Jackson, ZDA. Prvi tovrstni mednarodni izobraževalni program v Sloveniji študentom omogoča, da se udeležijo študentske izmenjave v ZDA.

 

S spodbujanjem in usmerjanjem aktivnega raziskovalnega dela študentov ter z objavljanjem njihovih raziskovalnih izsledkov v domačih in tujih znanstvenih publikacijah, fakulteta in njeni diplomanti sodelujejo pri razvoju slovenske pravne znanosti.

 

Za pester program obštudijskih dejavnosti skrbita Študentski svet ter Združenje študentov prava ELSA Nova Gorica.

Prednost fakultete je tudi Karierni center, ki skrbi za karierno svetovanje študentom ter predstavlja stično točko med fakulteto, študenti in delodajalci. Alumni klub pa omogoča, da ostane fakulteta povezana s svojimi diplomanti tudi po zaključku študija.

Diplomanti imajo široko paleto zaposlitvenih možnosti. Zaposlijo se lahko bodisi v javnem bodisi v zasebnem sektorju, tisti z zaključeno prvo in drugo stopnjo smeri Pravo pa lahko opravljajo pravniški državni izpit, ki je pogoj za opravljanje sodniške in državnotožilske funkcije, poklic odvetnika in notarja oziroma drugih del, za katere se zahteva ta izpit.

 

Evropska pravna fakulteta izvaja naslednje študijske programe:

na 1. stopnji:

Pravo (UN)

Pravo in management infrastrukture in nepremičnin (VS)

 

na 2. stopnji:

Pravo

Pravo in management nepremičnin

Alternativno reševanje sporov – NOVO 

Civilno gospodarsko pravo – NOVO 

na 3. stopnji:

Pravo

Pravo in management nepremičnin.

 

Dodiplomski in magistrski program Pravo ter magistrski program Pravo in management nepremičnin se izvajajo kot redni, brezplačni, koncesioniran način študija in kot izredni način študija. Vsi ostali zgoraj našteti programi pa se izvajajo kot izredni način študija.

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.