INTERNO KOMUNICIRANJE: VSAKA INFORMACIJA ŠTEJE

Si rad na tekočem, kaj se dogaja okoli nas? Te zanimajo najnovejše informacije? Še posebej, če so povezane s teboj? Prav to je glavni razlog, zakaj postaja interno komuniciranje izredno pomembno.

Podjetja se vedno bolj zavedajo, da dober delavec ni tisti, ki na delo prihaja točno in ne ugovarja nadrejenim, pač pa tisti, ki se posveča svojim delovnim nalogam in o podjetju širi dober glas tudi v svojem prostem času. Prav zato je pomembno, da se zaposleni v organizaciji dobro počuti, saj lahko le tako samoiniciativno in pozitivno pripoveduje o svojem delodajalcu. Na to, da bo zaposleni zadovoljen, pa ima zelo velik vpliv tudi to, kako z njim komunicira podjetje.

Interno komuniciranje je torej komuniciranje z zelo pomembno interno javnostjo – zaposlenimi, podizvajalci, podpornimi službami ipd. Definiramo ga lahko kot komunikacijo med posamezniki in skupinami na različnih nivojih in področjih. Komunikacija je namenjena oblikovanju in preoblikovanju organizacije ter koordinaciji vsakodnevnih aktivnosti. Preko komuniciranja se odražajo kompleksne norme, vrednote, cilji in klima organizacije. Učinkovito strateško načrtovano komuniciranje z interno javnostjo izgrajuje in neguje odnose med zaposlenimi, vzpostavlja zaupanje, zagotavlja pravočasne in zanesljive informacije na vseh ključnih nivojih in tako prispeva k večji motiviranosti zaposlenih, še posebej v času uvajanja sprememb in kriz. Interno komuniciranje mora biti strateška funkcija celotnega komuniciranja podjetja.
Da bi bilo komuniciranje uspešno, mora komunikacijska kultura prevevati celotno organizacijo. To pomeni, da komuniciranje ne sme zastajati na nobeni ravni in da morajo biti vsi zaposleni obveščeni v enaki meri. Ker se podjetja vedno bolj zavedajo pomembnosti internega komuniciranja, jih ima vedno več zaposlene ljudi, ki se ukvarjajo izključno s tem področjem, večja podjetja pa celo samostojne oddelke za interno komuniciranje. Skladno s tem se povečujejo tudi proračuni, ki ga podjetja namenjajo tej dejavnosti.
Komuniciranje ima vodilno vlogo v krepitvi razumevanja med zaposlenim in organizacijo. Proces komuniciranja tako generira vedenje zaposlenih, ki je družbeno zaželeno in je v skladu s pričakovanji organizacije. To pripelje do identifikacije zaposlenega s podjetjem, kar je ena izmed najbolj zaželenih lastnosti. Znano je, da boljša, kot je percepcija komuniciranja, boljša bo tudi podoba, ki jo bodo imeli zaposleni o svoji organizaciji. Zaposleni, ki se močno identificirajo z organizacijo, jo bodo bolj podpirali in bodo nanjo gledali kot na nekaj, s čimer je vredno biti povezan. S tem seveda podjetje ustvarja zadovoljne zaposlene, ki želijo prispevati k rasti in razvoju organizacije.
Ena izmed glavnih nalog internega komuniciranja je informiranje zaposlenih o tem, kaj se dogaja v podjetju, kakšni so organizacijski cilji, aktivnosti in dosežki podjetja. Tako lahko zaposleni najdejo lastnosti organizacije, ki jo – v njihovih očeh – naredi drugačno in boljšo od drugih. Predstavljaj si, da prideš na delovno mesto in je kar naenkrat vse drugače. Interna komunikacija poskrbi, da se to ne bi moglo zgoditi. Njena naloga je namreč tudi med zaposlene razširiti informacije o spremembah, ki se bodo zgodile v podjetju. S tem prepreči, da bi bile nenadne spremembe stresne za zaposlenega ali da bi se ob tem čutil nemočnega.
Ena izmed groženj za podjetje so nenadzorovane in neresnične govorice, ki se pojavljajo med zaposlenimi in se z njihovo pomočjo razširjajo tudi med potrošnike. Takšne govorice lahko podjetje odpravi, če pravilno in dovolj hitro poskrbi, da imajo zaposleni dostop do informacij, ki jih zanimajo in bi lahko potencialno sprožale govorice. Več kot je informacij, ki jih zaposleni dobijo, večja je motivacija za boljše izpolnjevanje delovnih nalog in sledenje organizacijskim ciljem.
Za celotno družbo je značilno, da želimo biti bolje informirani kot nekoč, še posebej na področjih, ki so za nas pomembna. Če ne pridobimo popolnih informacij, uporabimo tiste, ki so nam na voljo, kar pa ne pomeni, da so resnične. Za podjetje je zato zelo pomembno, da svojim zaposlenim skozi interno komunikacijo omogoči, da se počutijo pomembne, tudi tako, da jih obvešča o dogajanju v podjetju.

Tjaša Spes
Študentska sekcija Slovenskega društva za odnose z javnostmi (ŠS PRSS)

www.mojPiaR.net
PRidruži se nam!
Prav vsak [tudi če pavziraš ali ponavljaš letnik], ki ga zanima komuniciranje in se želi na tem področju izpopolniti, je dobrodošel, saj nove člane vpisujemo tekom celega leta. Predhodno znanje ni potrebno, ker boš najbolj pomembne stvari kmalu izvedel na PRedigrah in drugih srečanjih.
Več informacij najdeš na www.mojPiaR.net. PReveri!
Literatura: Dolphin, Richard R. 2005. Internal Communications: Today´s Strategic Imperative. Journal of Marketing Communications 11 (3).
y

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.