Izračun točk za vpis na fakulteto

Young man writing college or university application form with laptop. Student applying to school. Scholarship document, admission paper or letter on table. Typing email. Education and communication.
Foto: Tero Vesalainen iz iStock

Uspeh dijaka pri vpisu na terciarno izobraževanje je odvisen tudi od njegovega uspeha v srednji šoli. Ta uspeh se ovrednoti s točkami, ki predstavljajo izhodišče za „kandidaturo“ dijaka pri vpisu.
Ker izračun točk zgleda zapleten, ga bomo skušali ponazoriti na dveh konkretnih primerih s pomočjo tabele za pretvorbo ocen.

1. primer:

Fakulteta za elektrotehniko, UL

Kandidati, ki opravljajo splošno maturo (univerzitetni študijski program Elektrotehnika):

60 % število točk na maturi, 40 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku

 

Kaj to pomeni?

Denimo, da je bil dijak prav dober v 3. letniku, odličen v 4., na maturi pa je skupno dosegel 25 točk.

Pretvorba:
Prav dober uspeh prinaša 4 točke, odličen uspeh 5 točk, kar je skupaj 9 točk in v tabeli ustreza 90 točkam (to za doseženih 9 točk na stolpcu „3. in 4. letnik (ali zaključni izpit z dvema predmetoma)“ določa stolpec „Normirane vrednosti“).

Matura s 25 doseženimi točkami pomeni 92 točk (stolpec „Normirane vrednosti“ to določi za 25 točk, doseženih v stolpcu „Matura“).


Izračun:

0,4 x 90 (splošni uspeh) + 0,6 x 92 (splošna matura) = 36 + 55,2 = 91,2 točke

Omejitev pri vpisu v letu 2013 je znašala 57 točk, kar pomeni, da ima dijak točk več kot dovolj.

2. primer:

Medicinska fakulteta, UL

Ključ za izračun točk (enoviti magistrski študijski program Dentalna medicina):

35 % matura, 20 % splošni uspeh v 3. in 4. letniku, 45 % posamezni predmeti mature (matematika, tuji jezik, naravoslovni predmet) – na vsak predmet odpade 15 %

 

Denimo, da je dijak na maturi dosegel 29 točk, bil odličen v 3. in 4. letniku, za izbirna maturitetna predmeta si je izbral fiziko in biologijo in pri slednji je dosegel oceno 4, pri fiziki pa oceno 5. Ker se upošteva ocena le pri enem naravoslovnem predmetu, se upošteva boljša, torej ocena iz fizike. Pri matematiki je dosegel 8 točk, pri tujem jeziku pa 4 točke.

 

Izračun:

0,35 x 95,8 + 0,2 x 100 + 0,15 x 100 (matematika) + 0,15 x 100 (naravoslovni predmet) + 0,15 x 80 (tuji jezik) = 33,53 + 20 + 15 + 15 + 12 = 95,53 točke, omejitev na smeri Dentalna medicina je v letu 2013 znašala 89,25 točke.

Tudi v tem primeru je bil dijak uspešen.

Vaša odločitev je, na kateri fakulteti, visoki šoli ali akademiji boste uresničevali svoje poklicne želje. Ta odločitev vam bo dala motivacijo, da si boste prizadevali doseči zahtevano število točk. Če bosta odločitev in želja dovolj močni, ga boste brez dvoma dosegli. Veliko sreče pri maturi vam želimo!

Blaž Božnar

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.