„Jasno moramo pokazati, kako pomembni smo mladi za normalno delovanje in obstoj družbe.“

Na 1. redni seji Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani so študentski poslanci na mesto predsednika ŠOU v Ljubljani ponovno izvolili Roka Likovića.

Že pred tem pa je novi predsednik Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani postal Tilen Gorenšek. S slednjim smo se pogovarjali o prioritetnih nalogah, položaju študentov ter njegovem dosedanjem delu.

 

Katere so vaše prioritetne naloge, ki jih boste najprej skušali doseči?

„Moje prioritetne naloge v okviru funkcije predsednika Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani so predvsem kakovostno in tekoče delovanje zbora, še posebej z vidika aktivnosti delovnih teles, ki so bila v preteklosti manj aktivna. Redno delovanje delovnih teles namreč omogoča nadzor nad delovanjem stalnih dejavnosti, zavodov in resorjev ŠOU v Ljubljani ter s tem tudi večjo transparentnost organizacije. Poslanci lahko z aktivnim delovanjem v delovnih telesih dodobra spoznamo zavode, stalne dejavnosti in resorje ter tako tudi učinkoviteje sodelujemo na sejah zbora, ko se o omenjenih tematikah odloča.

Ravno večja aktivnost in angažiranost poslancev pa je druga naloga, ki sem si jo zadal za čas svojega mandata. V okviru tega si bom predvsem prizadeval, da bodo poslanci pravočasno dobili vsa gradiva in informacije, ki jim bodo omogočali učinkovitejše in aktivnejše sodelovanje na sejah.

Hkrati si bom tekom mandata prizadeval za nadaljevanje reorganizacije in institucionalnih sprememb ŠOU v Ljubljani, s katerimi smo pričeli že v prejšnjem mandatu. Stremel bom k celoviti, sistematični in z najširšim možnim konsenzom sprejeti reorganizaciji, ki bo ŠOU v Ljubljani približala študentom in omogočila učinkovit boj na vseh frontah, ki se obetajo na področju študentske problematike. Nenazadnje pa bom kot predsednik zbora vedno na voljo vsem študentom, ki bodo potrebovali informacije ali želeli na kakršenkoli način sodelovati pri študentskem organiziranju.“

Kaj lahko pričakujejo študentje, ki so že tako povsod prikrajšani, da boste storili za njih, da se bo njihov položaj izboljšal?

„Študentski zbor ŠOU v Ljubljani je tako imenovana zakonodajna veja znotraj ŠOU v Ljubljani, funkcija predsednika študentskega zbora pa je predvsem administrativna. Posledično kot predsednik zbora ne morem v tolikšni meri vplivati na samo vsebinsko delovanje organizacije, lahko pa kot študentski poslanec, skupaj z ostalimi kolegi poslanci. Pomembno je, da zbor s svojim delovanjem in z odločitvami zastopa interese študentov in da se postavi po robu varčevanju ter krčenju težko priborjenih študentskih pravic, za katere je zadnjim nekaj vladam Republike Slovenije očitno malo mar. Študentski zbor mora zavzeti proaktivno vlogo in skozi sprejete resolucije opozarjati na vsa področja študentske problematike. Vsebinsko vodenje organizacije pa je odvisno predvsem od delovanja predsedstva ŠOU v Ljubljani in Študentske organizacije Slovenije.“

Kako vidite položaj študentov pri nas čez 1 leto, 5 let in 10 let?

„Prepričan sem, da se bo položaj študentov brez aktivnega delovanja študentskih organizacij in brez aktivnega boja za ohranitev vseh pravic poslabšal. Aktualna vlada kaže svoj pravi obraz, njeno delovanje pa odraža stališče, da smo mladi glavni sovražnik in očitno kolateralna škoda, ko pride do reševanja na pol potapljajoče ladje, ki so jo zakrivili ravno politiki in bankirji s svojim delovanjem. Ne smemo dopustiti, da bomo mladi plačevali in reševali to državo. Slovenski javnosti, predvsem pa politiki, moramo jasno pokazati, kako pomembni smo mladi za normalno delovanje in obstoj družbe. V kolikor temu ne bo tako, se bo položaj tekom naslednjih let samo še slabšal.“

Kako vidite ŠOU v Ljubljani čez 5 in 10 let?

„Zdi se mi, da je prehitro, da bi podajal kakršnokoli mnenje, saj se moramo zavedati, da mandat traja samo 2 leti, v tem času pa se lahko spremeni marsikaj. Lahko na bolje, lahko pa tudi na slabše. Leta 2011 smo študentje, na primer izgubili veliko več, kot pa smo izgubili v letih pred tem in v letih po tem.

Upam, da bo ŠOU v Ljubljani tudi čez nekaj let igral ključno vlogo pri zastopanju študentov. Predvsem upam, da se bo njegova vloga še povečala, izginila pa tudi negativna podoba, ki jo je organizacija zaradi številnih afer v preteklosti pridobila.“

Bili ste edini kandidat, zakaj menite, da je tako in zakaj ste bili vi pripravljeni sprejeti to funkcijo?

„Praviloma funkcijo predsednika zbora opravlja študentski poslanec, ki je imel funkcijo poslanca že v predhodnem mandatu, saj pozna princip delovanja predsednika zbora in administracije zbora ter je v večji meri seznanjen s pravilniki in z akti, ki se tičejo študentskega zbora. To mu omogoča tudi pogled na širšo sliko in s tem učinkovitejše delo. Kot sem že prej omenil, je funkcija predsednika zbora predvsem administrativna. Takšno delo pa verjetno vsem študentskim poslancem ne leži. Sklepam lahko, da nihče izmed poslancev, ki smo to funkcijo opravljali tudi v mandatu 2012–2014, z izjemno mene, ni bil pripravljen prevzeti takšne funkcije. Sam sem se za to funkcijo odločil predvsem zaradi izkušenj in delovanja v prejšnji sestavi študentskega zbora, prav tako pa tudi zaradi predlogov in idej, ki jih imam. Ker sem študent podiplomskega študija Sociologija – upravljanje javnih in neprofitnih organizacij na Fakulteti za družbene vede, mi tovrstno delo ni tuje in mi predstavlja pomemben izziv. Sem mnenja, da je sodobna birokratska organizacija v Sloveniji in širše preprosto preveč birokratska, posledično pa je oteženo njeno delovanje in učinkovitost.“

Kakšne so vaše dosedanje izkušnje?

„Svoje obštudijsko udejstvovanje sem pričel v 2. letniku dodiplomskega študija, ko sem se pridružil Študentskemu klubu Fakultete za družbene vede. S trdim delom, učenjem in nabiranjem izkušenj sem od takrat širil spekter svojega udejstvovanja tudi na druga področja. Tri leta sem kot predstavnik študentov obramboslovja deloval v Študentskem svetu Fakultete za družbene vede, interese študentov pa sem zagovarjal tudi znotraj katedre za obramboslovje. Dve leti sem kot predstavnik študentov sodeloval tudi v Slovenskem politološkem društvu, v okviru tega pa pomagal pri organizaciji Politoloških dnevov 2014. Zadnje leto se za pravice študentov borim tudi kot študent senator v Senatu Fakultete za družbene vede. Aktiven sem tudi v Društvu študentov obramboslovja Slovenije in v Klubu koroških študentov, kjer sem lansko leto deloval kot član nadzornega odbora KKŠ, od decembra pa opravljam funkcijo predsednika nadzornega odbora KKŠ. Leta 2012 sem v okviru liste FDVjevci – Vsedruštvena lista kandidiral za študentskega poslanca v Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani. Zmaga na volitvah mi je poleg mesta študentskega poslanca prinesla tudi mesto predsednika Študentske organizacije FDV.

Med drugim sem že dobrih 17 let prostovoljni gasilec, kar vedno z veseljem izpostavim, saj je prostovoljstvo zagotovo ena pomembnejših dejavnosti sodobne družbe in hkrati delo, ki ga zelo rad opravljam.“

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.