Kaj nam prinaša status študenta?

Single portrait of smiling confident male student teenager with backpack with crossed arms looking at camera in the library. School, education, knowledge, adolescence concept
Foto: Valeriy_G iz iStock

Status študenta avtomatično pripada vsem redno vpisanim študentom in s seboj prinaša poleg dolžnosti tudi veliko ugodnosti. Status študenta je koledarske narave in traja od 1. oktobra do 30. septembra v naslednjem koledarskem letu.

Status študenta izkazujemo s študentsko izkaznico, indeksom ali potrdilom o vpisu skupaj z osebno izkaznico. V času, ko nam pripada status študenta, nam pripadajo številne ugodnosti in pravice, ki se jih lahko poslužujemo. Na voljo so nam cenovno ugodnejše vozovnice za javni prevoz, cenejše možnosti prehrane, ugodnejše bivanje, znižane so tudi razne vstopnine in članarine.

Status študenta nam prinaša naslednje pravice, in sicer pravico do:

  • zdravstvenega varstva (zdravstveno zavarovanje po starših do 26. leta starosti);
  • subvencionirane prehrane (študentski boni);
  • subvencioniranega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi (avtobus, vlak);
  • štipendiranja (državna štipendija, Zoisova, kadrovska itd.);
  • družinske pokojnine;
  • možnosti opravljanja občasnih in začasnih del preko pooblaščenih organizacij (študentski servisi);
  • možnosti subvencioniranega bivanja (študentski domovi, bivanje pri zasebnikih s subvencijo).

Kot študent imamo pravico do vpisa v študijski program, do izobraževanja, imamo možnost vzporednega in zaporednega izobraževanja, napredovanja in dokončanja študija v krajšem času, kot ga je predvidel študijski program, imamo pravico najmanj trikrat opravljati izpit iz istega predmeta v enem študijskem letu. Študenti imamo pravico, da enkrat v času študija na visokošolskem zavodu (to so fakultete, akademije in visoke strokovne šole) ponavljamo letnik ali pa se prepišemo na drug študijski program kot redni študenti. Ko izkoristimo eno izmed teh dveh možnosti, nam ostane le še možnost izrednega vpisa, ki pa prav tako podpira vzporedni študij (hkrati smo lahko vpisani na dva visokošolska zavoda oziroma dve fakulteti).

Študenti se lahko izobražujemo po več študijskih programih, po interdisciplinarnih ali po individualnih programih, ki jih izvaja eden ali več visokošolskih zavodov; lahko pa študij tudi prekinemo. Študenti si lahko pridobimo tudi posebne statuse (status športnika, kulturnika, status študenta invalida), če izpolnjujemo pogoje za njihovo pridobitev.

Ko status študenta preneha veljati, izgubimo tudi vse pravice študenta. Status študenta izgubimo, ko diplomiramo, smo izključeni iz univerze, ne diplomiramo 12 mesecev po zaključku zadnjega semestra in takoj po opravljenem zadnjem izpitu v zadnjem letniku, če ne vpišemo absolventskega staža, se med samim študijem ne vpišemo v naslednji letnik oz. semester, končamo podiplomski študij, se izpišemo ali ne končamo dodiplomskega študija v ustreznem roku.

Sanda Gajsar

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.