Kovačnica v Kranju

Kovačnica je novo podporno okolje v Kranju za razvoj podjetniških idej in kreativnosti ter omogočanje delovnega prostora zainteresiranim.

V Kranju je na podlagi potreb in trendov, ki se kažejo pri zaposlovanju mladih, dozorela ideja za vzpostavitev KOVAČNICE, t. i. coworking centra kot prostora za podporo ustvarjalnosti in inovacijam za podjetniški razvoj Kranja. S ciljem izboljšanja pogojev za ustvarjanje delovnih mest sta Mestna občina Kranj in Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj, predlagali in pristopili k vzpostavitvi in zagonu KOVAČNICE, novega coworking centra v neposredni bližini starega mestnega jedra (v nekdanji Trgovski šoli). Mestna občina Kranj in Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj, skupaj s partnerji in zainteresiranimi mladimi tako vzpostavljata osnovne pogoje za začetek delovanja Kovačnice. Eden izmed glavnih ciljev vzpostavitve coworking centra je zmanjševanje brezposelnosti predvsem med mladimi, tako s spodbujanjem samozaposlovanja kot tudi aktivnega povezovanja mladih z gospodarstvom.

 

Coworking (sodelo) je svetovni fenomen, ki je v zadnjih letih doživel neverjeten razcvet. Gre za sodoben način dela, ki samozaposlenim ali drugim profesionalcem omogoča, da si občasno ali stalno delijo delovno okolje. Med njegove prednosti se uvrščajo pogoji za ustvarjalno sodelovanje, odprto komunikacijo, mreženje med raznovrstnimi uporabniki, vse od kreativnih in inovativnih posameznikov, podjetnikov, oblikovalcev do iskalcev idej. Je vsekakor več kot le skupen prostor – je skupnost.

Vse več ljudi je samozaposlenih ali dela v manjših (lastnih) podjetjih. Za nekatere posameznike je to svobodna izbira, spet druge pa je v to prisilila gospodarska situacija. Projekcije kažejo, da se bo delež tovrstne delovno aktivne populacije povečeval. Skladno s tem je potrebno razmišljati, kako zagotoviti optimalne pogoje temu segmentu profesionalcev, da bodo lahko učinkovito izrabili svoj potencial in aktivno prispevali k zagonu gospodarstva tudi v lokalnem okolju. Za uspešen razvoj coworkinga (sodela) kot nove oblike gospodarstva je ključno tudi vključevanje večjih podjetij, podpornih organizacij, vladnih in nevladnih, ki v tej obliki povezovanja prepoznajo svojo razvojno priložnost.

Osnovni cilj projekta Kovačnice je vzpostavitve coworking (sodelavnega) središča z zagotavljanjem primernih prostorov, oblikovanjem ustreznih programov in podpornih storitev za tiste posameznike, ki to potrebujejo na svoji poslovni poti in bi s svojo dejavnostjo želeli prispevati tudi k hitrejšemu gospodarskemu razvoju mesta in regije, višji dodani vrednosti in povečanju možnosti za nova delovna mesta in zaposlovanje.

Kovačnica se vzpostavlja z namenom spodbujanja vzpostavljanja novih oblik dela in povezav med gospodarstvom, obrtjo, šolstvom in zasebno iniciativo. Je novo podporno okolje v Kranju za razvoj podjetniških idej in kreativnosti ter omogočanje delovnega prostora zainteresiranim.

Predvidene ključne dejavnosti Kovačnice so:

  • SODELOVNI PROSTOR, kjer so uporabnikom na voljo stalne mize ali fleksibilna delovna mesta, prostori za sestanke ter druženje in izvedbo najrazličnejših dogodkov z namenom ustvarjanja skupnosti tudi za nadaljnja poslovna sodelovanja;
  • PODJETNIŠKE DELAVNICE in svetovanja, ki so namenjena posameznikom in podjetniškim timom;
  • organizacija različnih izobraževalnih, družbenih, kulturnih DOGODKOV, razstav, druženj in drugih skupnostnih dogodkov;
  • PODJETNIŠKI IZZIVI in organizacija praks v dogovoru s šolami in podjetji;
  • KLUB PODPORNIKOV KOVAČNICE, v okviru katerega bi omogočali mreženje in izmenjavo informacij med člani skupnosti Kovačnice in uspešnimi podjetniki prek mentorstva, predstavitev dobrih praks, pogovornih večerov, organizacij različnih druženj, obiskov podjetij …

S Kovačnico se v Kranju vzpostavlja novo podporno okolje za dinamično podjetništvo, kjer se z ustvarjanjem coworking skupnosti, skupnostnih oblik dela, omogoča sodelovanje med različnimi strokovnjaki v ustvarjalnem sodelovnem okolju.

Trenutno je v KOVAČNICI predvidenih 20 delovnih mest, ob razvoju lokacije pa bi se lahko to število tudi povečalo.


Kovačnica se bo povezovala tudi z drugimi centri po Gorenjski in Sloveniji, BSC pa si bo prizadeval tudi za vzpostavitev novih središč po Gorenjski. Vzpostavitev novega coworking centra Kovačnice v Kranju je usklajena tudi z razvojnimi strategijami in politikami tako na nacionalni, regionalni kot tudi lokalni ravni. 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.