Made with Y

Zavod Ypsilon je v septembru pričel z izvedbo inovativnega projekta  Made with Y. V Zavodu se zavedajo aktualne problematike brezposelnosti mladih na eni strani in težav pri zaposlovanju kompetentne mlade delovne sile na strani zaposlovalcev, zato so se izziva lotili proaktivno in postali pobudnik in izvajalec projekta Made with Y. Zavod Ypsilon je generator številnih socialnih inovacij. 

 

Septembra 2016 je bilo na Zavodu RS za Zaposlovanje prijavljenih 19,88% registriranih mladih brezposelnih med 15. in 29. letom ter 12,5% med 25. in 29. letom. V Zavodu Ypsilon si želijo mlade iskalce zaposlitve opolnomočiti s potrebnimi znanji ter kompetencami, ki jih potrebujejo za uspešen nastop na trgu dela in jih povezati z zaposlovalci, ki bodo v prihodnosti iskali nove kadre. Projekt je tako namenjen  dijakom in študentom zaključnih letnikov, mladim iskalcem zaposlitve ter brezposelnim  mladim na eni strani ter podjetnikom, ki iščejo kompetenten  kader za zaposlitev na drugi strani.

 

Namen projekta je namreč prek spodbujanja inovativnih oblik mladinskega dela z inovativnimi pristopi reševati problematiko brezposelnosti mladih in med mladimi spodbujati aktivno državljanstvo. Aktivnosti projekta so usmerjene k dosegu dviga zaposljivosti in trajne zaposlenosti mladih med 15. in 29. letom ter dvigu stopnje aktivnega državljanstva. S široko partnersko mrežo organizacij iz različnih področjih delovanja predstavlja unikum  in ima zelo velik potencial na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Cilj programa je vzpostaviti učinkovito in dolgoročno povezavo med zaposlovalcem in iskalcem zaposlitve, ki predstavlja tudi kasnejšo možnost zaposlitve.

 

V sodelovanju z mrežo podjetništva CEED Slovenija bodo v dialogu s podjetji vsakega sodelujočega mladega iskalca zaposlitve opolnomočili s kompetencami, veščinami in znanjem po meri za zaposlitev v določenem podjetju ali organizaciji na območju celotne Slovenije. Projekt se namreč izvaja na nacionalni ravni. Posebnost projekta so metode igrifikacije in matching-a, s katerima bodo mlade iskalce zaposlitve ves čas projekta povezovali s podjetji glede na njihove kadrovske potrebe.

 

Ob otvoritvi projekta Made with Y je v torek 25.10.2016 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani potekal posvet o inovativnih oblikah zaposlovanja mladih. V okviru posveta je potekala okrogla miza z gosti, ki so predstavili različne vidike kako reševati problematiko brezposelnosti mladih in vprašanje kompetenc, ki jih mladi potrebujejo za uspešen  nastop na trgu dela. Izzive in potrebe podjetnikov je predstavil Matej Delakorda, predstavnik mreže podjetništva CEED Slovenija, vidik mladih iskalcev zaposlitev pa je izpostavil član Zavoda Ypsilon, Jernej Pišljar. Anamarija Meglič, direktorica Zavoda Ypsilon je predstavila dodano vrednost projekta in inovativne rešitve ter metode, ki bodo pri projektu uporabljene. Posvet je vodil Miha Žefran, strokovni sodelavec projekta Made with Y v Zavodu Ypsilon.

 

Anamarija Meglič, generalna direktorica Zavoda Ypsilon in predstavnica izvajalca projekta Made with Y: »Kljub temu, da na trgu dela so priložnosti in delovna mesta, da obstajajo izobraževalni programi za mlade, opažamo pomanjkanje kompetenc pri mladih za delo in življenje v 21. stoletju. Zato želimo s projektom Made with Y mlade opolnomočiti, da bodo na trgu dela nastopali učinkovito ter jih skozi projekt povezati z delodajalci. Cilj je vzpostaviti pravo povezavo med mladim iskalcem zaposlitve in podjetjem ter doseči trajno zaposlitev. V projektu bodo uporabljene inovativne metode in prakse, kot so metoda »matchinga«, »coatching« mladih,  igrificiran izobraževalni proces ter »peer to peer« učenje. Gre za metode, ki omogočajo zapolnjevanje vrzeli med formalno izobrazbo, ki jo pridobijo mladi in kompetencami, ki jih potrebujejo za  uspešno opravljanje dela v nekem podjetju oz organizaciji.  S projektom želimo dvigniti zaposljivost mladih ter jih spodbuditi, da stopijo iz cone udobja  – jih motivirati ter spodbuditi, da izkoristijo priložnosti, če se jim ponudijo.«

 

Matej Delakorda, predstavnik mreže podjetništva CEED Slovenija: »Veliko je projektov, ki spodbujajo izobraževanje mladih, malo pa je takih, ki bi usposabljali in pripravljali tudi podjetja  za pridobivanje novih kadrov. V CEED Slovenija osebno poznamo podjetnike, saj z njimi vsakodnevno delamo že 10 let, zato poznamo njihove konkretne potrebe in izzive  s katerimi se soočajo. Gre za neko skupnost, saj je med nami vzpostavljeno zaupanje in lojalnost, kar nam omogoča, da razumemo kakšen kader potrebujejo podjetniki – želijo si dober kader, ne samo dobre zaposlene. Torej kader, ki je motiviran, učinkovit in se dobro vklopi v klimo podjetja. Glavna  izziva podjetnikov sta, da potrebujejo točno določen kader, primeren glede na fazo v kateri se podjetje nahaja ter nato na kakšen način vpeljati novo osebo v podjetje.  S projektom Made with Y želimo spodbuditi, da bi uvajanje novih zaposlenih potekalo preko mentorstva, pripravništva ali v obliki prakse. S projektom smo inovativni v preprostosti, saj bomo s projektom zapolnili vrzel med mladimi iskalci zaposlitve in zaposlovalci. S projektom namreč želimo izobrazit obe strani – mladim bomo dali dodatna znanja in kompetence, podjetnike pa izobrazili, kako postati dobri zaposlovalci ter na ta način tudi privabiti ustrezen in kompetenten kader. Inovativno je to, da bomo povezali obe ciljni javnosti, ki ju z Zavodom Ypsilon zelo dobro poznamo.«

 

Jernej Pišljar, predstavnik mladih in član Zavoda Ypsilona: »Ključni problem mladih je, da nas je ravno zaradi prenasičenosti informacij in »neskončno« možnosti strah pristopiti in navezati stik z delodajalci. Inovativni načini zaposlovanja, kot je projekt Made with Y pa spodbujajo tudi drugačno razmišljanje pri mladih. Mladim nudijo priložnost, da so odprti za nove ideje in omogočajo spoznavanje novih ljudi. Delodajalci danes iščejo osebe, na katere se lahko 100% zanesejo. Zaposlovalec mora poskrbeti za zadovoljstvo svojih zaposlenih, kar pa poskuša program Made with Y tudi doseči ter delodajalce na ta korak pravilno pripraviti.«

 

Tanja Golčman, študentka podiplomskega študija Evropskih poslovnih študij in članica Zavoda Ypsilon: »Mislim, da je projekt Made with Y odličen način iskanja nove delovne sile kot tudi delodajalca. Trenutni problem je, da je ogromno nezaposlenih mladih, ki imajo veliko znanja, na drugi strani pa nimajo zadostnih delovnih izkušenj, ki jih za določeno mesto zahteva delodajalec. Upam, da bodo delodajalci videli korist v projektu – torej mlado osebo, ki morda nima vseh potrebnih pogojev, ampak je šla skozi dodaten proces izobraževanja oziroma pridobivanja dodatnih kompetenc, ki bi njihovem podjetju prišle prav, kar pa dokazuje, da je ta oseba željna sprememb, dodatnega izobraževanja in napredka.«

 

Svoje mnenje o potrebah gospodarstva in podjetjih po kompetentnih mladih kadrih so podali tudi izkušeni managerji:

 

Robert Ličen, direktor mreže podjetništva, CEED Slovenija: »Podjetniki pri nas vsakodnevno izražajo potrebo po kadrih. Največ jih potrebuje kader, ki je hiter, fleksibilen, željan dokazovanja in ima strokovno znanje. Delo v privatnem podjetju se namreč od dela v javnem sektorju ali velikih podjetjih med seboj precej razlikuje –  ključno je, da moraš biti v manjšem privatnem podjetju pripravljen prijeti z vsako delo in da v zameno običajno dobivaš del plače v denarju, večinoma pa v obliki znanja in izkušenj.«

 

Nataša Rojec Spindler, SAP Slovenija (SAPGlobal Partner Organisation Solution Center Manager):

»Spremembe kot so digitalna transformacija, industrijska revolucija 4.0, novi načini komunikacije in oglaševanja zahtevajo tudi drugačen način razmišljanja zaposlenih, predvsem v naši branži. Danes se išče ljudi, ki znajo razmišljati izven okvirov in so sposobni delovati v virtualnih in multikulturnih skupinah, taki,  ki nenehno osvajajo nova znanja in so se spodobni prilagajati spremembam ali pa so celo sami nosilci sprememb. Mladi se morajo zavedati, da lahko uspejo le z načinom razmišljanja, ki je usmerjen v prihodnost, sprejemanjem odgovornosti za svoja dejanja ter tako, da stojijo za svojimi odločitvami in željami.«

 

Andrej Božič, generalni direktor Steklarne Hrastnik: »Sposoben mlad kader v zrele organizacije s svojim delom vnaša novo energijo in znanja, neobremenjen pogled od zunaj ter ambicijo doseči nemogoče. Pri tem pa je pomembno, da organizacija ustvari urejeno in stimulativno okolje, katero dovoljuje učenje iz napak, kar posledično vpliva na razvoj mladih in jim daje možnost, da izkoristijo svoje potenciale. Zadovoljni zaposleni pa so ne le bolj odzivni in fleksibilni, ampak so v takem okolju tudi bolj motivirani in pripravljeni v delo vložiti več energije in napora. In to so potenciali, lastnosti, ki jih potrebujemo v Sloveniji, da ne le držimo korak s trendi, ampak jih tudi ustvarjamo.« 

 

Iščeš zaposlitev? Prijavi se in postani Made with Y profesionalec po meri podjetij! Za več informacij in sodelovanje v projektu se lahko prijaviš na tej povezavi.  

 

Imate težave z iskanjem mlad kader? Zaposlite mladega profesionalca po vaši meri! Za več informacij in sodelovanje v projektu se lahko prijavite na tej povezavi.

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.