Mitja Urbanc novi stari predsednik ŠOS

Na 22. Skupščini Študentske organizacije Slovenije so študentski poslanci in svetniki študentskih klubov z večinsko podporo potrdili Mitji Urbancu še en enoletni mandat predsednika Študentske organizacije Slovenije. Udeleženci skupščine so se seznanili tudi s poročili o delu posameznih odborov, potrdili manjše spremembe Študentske ustave, finančni načrt ŠOS za leto 2013 in poročilo o poslovanju v letu 2012. V razpravi so se dotaknili tudi drugih aktualnih tem, zlasti o vse večjih težavah zaposlovanja mladih, krčenju vpisnih mest na fakultetah in nujnosti odločnejšega zavzemanja za boljši socialni položaj študentov in njihovih družin.

 

Včeraj pozno zvečer se je v prostorih Fakultete za družbene vede v Ljubljani končala skupščina ŠOS, ki se je je udeležilo več kot 100 študentskih poslancev in svetnikov študentskih klubov ter ostalih vabljenih. S prepričljivo večino glasov (88 od 91) so za predsednika ŠOS ponovno izvolili dosedanjega predsednika Mitjo Urbanca. Kot je pojasnil Urbanc, se je za ponovno kandidaturo odločil, ker želi na podlagi dosedanjega dela na področju študentskega organiziranja in predvsem na položaju predstavnika vseh študentov še dodatno prispevati k razvoju in stabilnosti delovanja ŠOS in krepitvi ugleda te krovne organizacije.

 

O načrtih za naprej pa je na skupščini povedal: »Še naprej si bom prizadeval za bolj transparentno, demokratično in strokovno delovanje ŠOS v prid vseh študentov, prav tako pa bom deloval s ciljem in željo po dvigu ugleda in prepoznavnosti ŠOS med študenti in ostalimi družbenimi skupinami. Mladi moramo postati prioriteta pri pripravi politik z namenom zagotavljanja stabilnosti družbe kot take. Študenti smo zgolj del mlade populacije, zato je nujno širjenje delovanja ŠOS tudi na druga področja, ki niso primarno vezana na status študenta, so pa logična posledica zaključka študija. Ta področja so predvsem zaposlovanje mladih, reševanje stanovanjskega problema in spodbujanje mladih za osamosvajanje in ustvarjanje družine.« Dodal je še, da študenti spadajo v ranljivejšo socialno skupino, zato je potrebno zagotoviti družbeni in pravni red, ki bo zagotavljal dostopno javno izobraževanje in omogočil čim hitrejši in kakovosten študij ter človeka dostojno življenje. V enoletnem mandatu je bilo veliko storjenega na teh področjih, toda za številne sistemske spremembe so potrebna daljša prizadevanja, ki presegajo enoletni mandat. Znova pridobljeno zaupanje potrjuje, da je bilo njegovo dosedanje delo korak v pravo smer, ki ga bo lahko v letu 2013 pospešeno nadaljeval.

 

Urbanc je v načrtu dela za 2013 izpostavil več projektov, ki jih bo ŠOS izvedel v sodelovanju z drugimi organizacijskimi oblikami. Če izpostavimo največje na področju socialnih pravic študentov, ki obsegajo področje štipendiranja, bivanja, prehrane, študentskega dela, strategije zaposlovanja mladih in zdravstva, ŠOS pripravlja prvo nacionalno konferenco s področja sociale. V sodelovanju z ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve načrtuje vzpostavitev portala Štipendija tebe išče, ki bo omogočil boljši pregled nad kadrovskimi štipendijami in organizacijo srečanj potencialnih štipenditorjev in štipendistov. Ključno pa bo tudi dokončno sprejetje novega zakona o štipendiranju. ŠOS si bo še naprej prizadeval za odpravo malverzacij na področju študentskega dela, izvedbo različnih aktivnosti na področju zaposlovanja mladih v okviru projekta Kajpami.si, spodbujanje inovativnih idej med mladimi in nadgradnjo projekta Jem zdravo. Študiram s polno paro!, pozornost pa bo namenjena tudi študentom invalidom v okviru projekta Študent brez ovir in organizaciji letovanja za mlade študentske družine.

Glavne vrzeli v obstoječi ureditvi visokega šolstva Urbanc vidi predvsem v pomanjkanju participacije študentov, nizkem financiranju, implementaciji bolonjske reforme in kakovosti visokošolskega študija, zato se bo zavzemal za izboljšanja na teh področjih. Na področju mednarodnega sodelovanja pa bo v prihodnje še več pozornosti namenjene mobilnosti študentov tudi z organizacijo raznih okroglih miz, s katerimi bi študente seznanili z  možnostmi in spodbudili k mobilnosti. ŠOS bo še naprej mesečno objavljal tudi elektronski časopis 360 stopinj in razne natečaje.

 

Poleg volitev za predsednika so prisotni na skupščini sprejeli tudi spremembe Študentske ustave, ki se nanašajo na volitve v Zbor Študentske organizacije Slovenije. Te se bodo po spremembi izvajale vsaki dve leti in ne več vsako leto. Udeleženci so potrdili tudi finančni načrt za 2013, ki je za približno 20 odstotkov nižji kot 2012 in znaša 10,9 milijona evrov, ter dali pozitivno mnenje k poročilu o poslovanju ŠOS v minulem letu.

 

Skupščina je najvišje predstavniško telo študentov v ŠOS, sestavljata pa jo Zbor ŠOS in Svet ŠOS. Zbor ŠOS vključuje študentske zbore študentskih organizacij univerz ter študentski zbor samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol, Svet ŠOS pa zajema Svet študentskih klubov in Svet interesnih oblik povezovanja študentov.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.