Mlade mamice 2010

Mlade mamice se lahko prijavite na razpis Kluba študentov Kranj.

Pogoji za prijavo na razpis:

– študentke/študenti in dijakinje/dijaki starši (s statusom in nezaposleni) morajo izpolnjevati pogoje članstva za študijsko leto 2010/11 in so postali člani Kluba študentov Kranj pred 1. 10. 2010;
– morajo biti redni člani Kluba študentov Kranj (stalno prebivališče v občini: Kranj, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor ali Jezersko);
– redni študentje morajo priložiti izjavo, da niso zaposleni oz. iskalci zaposlitve, ki jo pridobijo na Zavodu za zaposlovanje;
– izredni študentje morajo priložiti izpis iz osebnih zavarovanj, ki ga pridobijo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) (Po sklepu št. 2008-40/5 UO KŠK se bodo uporabljala določila 21. člena Pravilnika o subvencioniranju študentske prehrane.).

Prijava:

– naj vsebuje kopijo izpiska iz rojstne knjige (za noseče potrdilo o nosečnosti – zdravniško potrdilo, izdano od ginekologa, kjer se dokazuje nosečnost in predviden datum poroda)
– mora jasno navajati naslednje podatke:

* stalno in začasno prebivališče
* elektronski naslov ali GSM številko
* starost otroka

– mora ne glede na način prenosa prispeti na Klub študentov Kranj, Glavni trg 20, 4000 Kranj najkasneje do vključno ponedeljka, 30. novembra 2010.

Prijavite lahko otroke, ki so rojeni od 1. 1. 2000 dalje.

V postopku za podelitev vrednostnih bonov in praktičnih daril bo Klub študentov Kranj obravnaval prijave, ki bodo vsebovale vse z razpisom in razpisno dokumentacijo zahtevane podatke ter dokazila, ki bodo prispela na Klub študentov Kranj do roka, določenega s tem razpisom. Če bo kandidat na razpis prijavil več kot enega otroka, bo prvemu prijavljenemu otroku pripadal en vrednostni bon, drugemu prijavljenemu 50 % vrednosti bona in vsakemu naslednjemu 25 % vrednosti bona. Praktična darila bodo za vse enaka. Nepravočasnih in nepravilnih prijav nadzorna komisija za pregled prispelih prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavljenim osebam. Kandidata, čigar prijava bo nepopolna, se bo v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvalo k dopolnitvi prijave. Prijavo, ki je kandidat ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev prijave, se bo s sklepom zavrglo.

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.