Mladi raziskovalci v gospodarstvu

Letošnji javni razpis za financiranje usposabljanja 50 mladih raziskovalcev iz gospodarstva je izšel v Uradnem listu 14.07.2006, št. 74/2006, zaključen pa je bil 31. avgusta 2006. Z njim Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo financira usposabljanja mladih raziskovalcev iz gospodarstva za pridobitev doktorata znanosti.
Namen javnega razpisa je spodbuditi priliv razvojno raziskovalnega kadra v gospodarstvo in s tem krepitev razvojnih jeder podjetij. Na ta način naj bi se dosegla večja kakovost in uporabnost znanstvenega ter raziskovalno razvojnega dela, povečanje pretoka znanja med znanstveno-raziskovalno sfero in uporabniki ter spodbujanje sodelovanja med raziskovalnimi inštituti, univerzami ter gospodarstvom.
Prijavitelji na javni razpis so lahko:
– pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo
– tehnološki centri ali
– regionalna razvojna agencija, če ima v svoji sestavi raziskovalno-razvojno skupino ali izkazuje sodelovanje z raziskovalno skupino organizacije, ki bo usposabljala mladega raziskovalca.

Na razpisanih 50 mest je prispelo 86 vlog. Merila za ocenjevanje prispelih vlog so bila ustreznost predlagatelja, program usposabljanja, ustreznost kandidata, ustreznost mentorja in ustreznost raziskovalne skupine.
Za posameznega mladega raziskovalca ministrstvo letno nameni okoli 7 milijonov SIT. Izbrani mladi raziskovalci iz gospodarstva se bodo pričeli usposabljati 1. novembra ali 1. decembra 2006, ministrstvo pa bo usposabljanje financiralo največ 4 leta in 6 mesecev.

 

Uporabljamo Akismet za manjšanje neželenih oglasnih komentarjev (spam). Politika zasebnosti.